BNR a decis reducerea la 6% a ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit 

BNR a decis reducerea la 6% a ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit 

Numărul 5, 11-17 feb. 2020  »  Direct de la sursă

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, în ședința din luna februarie: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,5% pe an; reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2020, și menținerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.

Exportul net și-a amplificat aportul negativ la dinamica PIB

Rata anuală a inflației IPC a crescut în decembrie 2019 la 4%, de la 3,8% în noiembrie, nivel situat deasupra intervalului țintei staționare și ușor peste cel prognozat. Potrivit reprezentanților BNR, creșterea acesteia față de finalul trimestrului III, când a scăzut la 3,5%, este atribuibilă în principal majorării dinamicii prețurilor combustibililor, inclusiv pe fondul unui efect de bază, dar și scumpirii considerabile a fructelor, precum și accelerării inflației de bază.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat (care elimină din calculul inflației IPC prețurile administrate, volatile, ale produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice) a continuat să se majoreze în luna decembrie până la 3,7%, peste nivelul prognozat, de la 3,5% în noiembrie și 3,4% în septembrie. Creșterea a reflectat aproape integral tendința observată pe segmentul alimentar, marcat de majorarea prețurilor internaționale ale unor produse agroalimentare, evoluții suprapuse presiunilor inflaționiste semnificative pe partea cererii și costurilor unitare cu forța de muncă.

Rata medie anuală a inflației IPC s-a menținut în decembrie la nivelul de 3,8% consemnat în luna anterioară, în timp ce rata medie anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum a crescut la 3,9%, de la 3,8% în lunile octombrie și noiembrie.

Noile date statistice reconfirmă scăderea ritmului anual al creșterii economice în trimestrul III 2019, la 3%, de la 4,4% în trimestrul anterior. Pe partea cererii, contribuția consumului gospodăriilor populației s-a redus mai pronunțat, până la 2,6% față de estimarea anterioară (de 3%), de la 3,8% în trimestrul II, în timp ce aportul formării brute de capital fix la creșterea PIB s-a majorat potrivit datelor revizuite, ajungând la 6,3% (față de 5,9%, de la 3,9% în trimestrul II). În schimb, exportul net și-a amplificat aportul negativ la dinamica PIB, pe fondul reaccelerării mai pronunțate a creșterii importurilor în raport cu cea a exporturilor de bunuri și servicii.

Cele mai recente date statistice evidențiază evoluții mixte în sfera consumului, a investițiilor și a producției în lunile octombrie-noiembrie: pe de o parte, continuarea creșterii robuste a vânzărilor cu amănuntul, concomitent cu dinamizarea serviciilor prestate populației, precum și prelungirea ritmului alert al volumului lucrărilor de construcții, chiar dacă ușor temperat, iar, pe de altă parte, amplificarea contracției producției industriale, respectiv restrângerea comenzilor noi în industria prelucrătoare.

Totodată, cele mai recente date privind balanța de plăți evidențiază încetinirea deteriorării în termeni anuali a soldului balanței comerciale în lunile octombrie-noiembrie față de trimestrul III, pe fondul unei încetiniri mai evidente a dinamicii importurilor comparativ cu cea a exporturilor de bunuri și servicii. Deficitul de cont curent a continuat să se adâncească, drept urmare a înrăutățirii balanței veniturilor primare și a celei a veniturilor secundare, iar gradul de acoperire a acestuia cu investiții străine directe și transferuri de capital și-a prelungit scăderea.

Creșterea anuală a creditului acordat sectorului privat a încetinit ceva mai evident în decembrie, la 6,6%, de la 7,2% în noiembrie – media ei pe ansamblul trimestrului IV scăzând la 7,1%, de la 7,9% în trimestrul III. În condițiile în care avansul componentei în lei a cunoscut doar o ușoară temperare, iar componenta în valută și-a amplificat contracția, ponderea în total credit a componentei în lei a continuat să crească, ajungând în decembrie la 67,6%, cel mai ridicat nivel din mai 1996.

Rata anuală a inflației este așteptată să se reducă semnificativ în primele luni ale anului curent

Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2020, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Noua prognoză reconfirmă în linii generale coordonatele precedentei prognoze pe termen mediu. Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să se reducă semnificativ în primele luni ale anului curent și să rămână în jumătatea superioară a intervalului țintei până la finele orizontului proiecției, pe o traiectorie ce redevine ușor crescătoare în a doua parte a anului curent.

Incertitudini și riscuri crescute la adresa perspectivei inflației decurg din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri, mai ales în contextul calendarului electoral 2020, iar nivelul și tendința deficitului de cont curent și a celui bugetar sunt deosebit de preocupante. Incertitudini sporite generează și dinamica scăzută a economiei zonei euro și a celei globale, precum și creșterea riscurilor la adresa perspectivei acestora, inclusiv pe fondul epidemiei de coronavirus. Rămân, de asemenea, relevante deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune.

Dobânda-cheie a fost menținută la 2,5% pe an

În ședința din luna februarie, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidității de pe piața monetară; totodată, a decis menținerea la 1,5% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 3,5% pe an a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard). Date fiind evoluția creditului în valută și nivelul adecvat al rezervelor valutare, CA al BNR a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2020. Măsura vizează inclusiv continuarea armonizării mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele și practicile în materie ale Băncii Centrale Europene și ale principalelor bănci centrale din statele membre ale Uniunii Europene. Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei se menține la nivelul de 8%.

Deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile păstrării stabilității financiare. Consiliul de administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.