BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară la 2% pe an

BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară la 2% pe an

Numărul 1, 16-22 ianuarie 2018  »  Direct de la sursă

PUBLICITATE
edința din ianuarie 2018, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât următoarele:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;
  • Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an de la 0,75% pe an, iar a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3% pe an de la 2,75% pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata inflației, mai mare decât nivelul prognozat

Rata anuală a inflației a continuat să crească în primele două luni ale trimestrului IV 2017, urcând în octombrie la 2,63%, de la 1,77% în septembrie, și la 3,23% în noiembrie, nivel inferior limitei de sus a intervalului de variație al țintei, dar mai mare decât cel prognozat, precizează reprezentanții BNR.

„Creșterea prețurilor bunurilor și serviciilor destinate consumului a fost cvasigenerală, aproape toate componentele IPC (Indicele Prețurilor de Consum – n.r.) contribuind la accelerarea inflației. Evoluția a fost determinată, cu precădere, de factorii de natura ofertei, principala influență aparținând prețurilor administrate, ca urmare a creșterii tarifului energiei electrice, precum și prețului combustibilului, în contextul majorării accizei la carburanți și a cotațiilor internaționale ale petrolului”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Aportul componentei CORE2 ajustat a fost, de asemenea, important, în condițiile în care rata anuală a acesteia a avansat rapid, de la 1,82% în septembrie la 1,95% în octombrie și la 2,3% în noiembrie. Pe lângă influențele externe manifestate pe segmentul produselor alimentare procesate, accelerarea inflației de bază a reflectat presiunile inflaționiste decurgând din poziția ciclică a economiei și din dinamica costurilor salariale unitare, precum și efectele comportamentului cursului de schimb al leului.

Rata medie anuală a inflației IPC și-a consolidat valoarea pozitivă până la 1% în noiembrie 2017 (0,7% în octombrie), de la 0,4% în luna septembrie; calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, media anuală a crescut la 0,9% în noiembrie 2017 (0,6% în octombrie), de la 0,5% în luna septembrie.

Sporul PIB peste așteptări; contribuția exportului net la evoluția PIB și-a dublat valoarea negativă în T3 din 2017

Creșterea economică în trimestrul III 2017 a continuat să accelereze semnificativ, peste așteptări. Dinamica anuală a PIB real a atins nivelul de 8,8% (de la 6,1% în trimestrul anterior). Determinantul acestei evoluții l-a constituit consumul gospodăriilor populației (8,2 puncte procentuale), a cărui dinamică anuală a crescut considerabil, până la 12,3%, de la 7,3% în trimestrul anterior. Un aport pozitiv semnificativ a revenit – pentru prima dată în ultimele șase trimestre – formării brute de capital fix (2,3 puncte procentuale), a cărui dinamică anuală a atins 8,8%.

Contribuția exportului net la evoluția PIB și-a dublat valoarea negativă (la -1,2 puncte procentuale), pe fondul decelerării mai puternice a dinamicii anuale a exporturilor de bunuri și servicii în raport cu cea a importurilor; un aport negativ a fost adus și de variația stocurilor (-0,7 puncte procentuale).

Din perspectiva ofertei, creșterea PIB a avut o susținere cvasigenerală. Sectorul terțiar a continuat să aibă cea mai importantă contribuție, urmat de agricultură, care a consemnat cel mai înalt nivel de creștere din ultimii patru ani.

Datele statistice aferente lunii octombrie 2017 relevă accentuarea tendinței ascendente a producției industriale înregistrate de-a lungul întregului an și menținerea ritmurilor înalte de creștere a activității din comerț și servicii, pe fondul prelungirii condițiilor stimulative înregistrate pe piața muncii și la nivelul politicii veniturilor. Deficitul comercial și-a continuat evoluția nefavorabilă, cumulând în primele 10 luni 9,4 miliarde euro, valoare superioară celei corespunzătoare întregului an 2016.

Potrivit BNR, în trimestrul IV 2017 condițiile monetare reale și-au atenuat ușor caracterul acomodativ (în condițiile creșterii semnificative a cotațiilor relevante ale pieței monetare interbancare).

Se estimează continuarea creșterii ratei anuale a inflației în lunile următoare

Creditul acordat sectorului privat și-a încetinit doar marginal ritmul anual de creștere în primele două luni ale aceluiași trimestru (6,8% în noiembrie), dinamica sa fiind susținută în principal de componenta în lei și de segmentul populației. Ponderea creditului în lei s-a majorat până la 61,8% în total credit, evoluție care certifică și asigură o mai bună transmisie a politicii monetare.

Cele mai recente evaluări relevă perspectiva continuării creșterii ratei anuale a inflației în lunile următoare, determinată în principal de factori de natura ofertei, precum și de presiunile în creștere ale factorilor fundamentali, care se suprapun în primele luni din 2018 efectelor de bază inflaționiste asociate reducerilor și eliminărilor de impozite indirecte și scăderilor de prețuri administrate.

Incertitudinile și riscurile asociate perspectivei inflației provin în principal din conduita politicii fiscale și a celei de venituri, volatilitatea prețului internațional al petrolului și ritmul expansiunii economice a zonei euro și pe plan global, inclusiv în condițiile unei normalizări lente a politicilor monetare ale băncilor centrale majore.

Pe baza acestor evaluări, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an; totodată, a decis majorarea la 1% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și creșterea ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 3% pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și progresul reformelor structurale sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional, fiind pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune”, se subliniază în comunicatul BNR.

Conform calendarului anunțat, următoarea ședință CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 februarie 2018, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflației.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.