„Când faci ceea ce-ți place, pentru ceea ce ai vocație, este relativ lesne să-ți îndeplinești obligațiile profesionale și civice”

„Când faci ceea ce-ți place, pentru ceea ce ai vocație, este relativ lesne să-ți îndeplinești obligațiile profesionale și civice”

Numărul 6, 21-27 februarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

<

PUBLICITATE
ng>Interviu cu Tudor Negrișan, membru al Filialei CECCAR Tulcea, fost președinte al filialei

Alexandra Rizea: Pentru a întregi imaginea preocupărilor și rezultatelor obținute de profesioniștii contabili atât la nivel individual, cât și în structurile teritoriale ale CECCAR, vă propunem să reconstituiți principalele momente din cariera dvs., astfel încât să avem noi răspunsuri concrete la întrebarea: ce anume asigură autodepășirea în profesie?

Tudor Negrișan: Aș începe prin a evoca schimbarea de regim și de sistem de la sfârșitul anului 1989. Nu-mi propun să caracterizez acele evenimente, ci doar să subliniez că noi, cu toții, am fost puși atunci și în anii care au urmat în fața unor mari provocări, în special în domeniul profesional. Am lucrat în calitate de economist aproape 20 de ani în perioada antedecembristă. Recunosc că schimbările m-au găsit nu foarte orientat în ceea ce privește viitorul, atât cel personal, cât și cel care privea întreaga societate. Mă găseam și la „schimbarea prefixului”, împlineam 40 de ani, aveam un copil la liceu și mă confruntam cu multe probleme pe care le avea toată lumea. În pofida incertitudinilor, până la un punct firești, în acele condiții, m-am hotărât să-mi exercit în continuare profesia de economist. Evenimentele din decembrie 1989 m-au găsit în funcția de contabil-șef la o întreprindere cu peste 2.100 de salariați, încadrată – potrivit regulilor de atunci – în categoria de gradul I.

Prin urmare, v-ați aflat nu numai la maturitatea vârstei, ci și cu o experiență profesională îndelungată. Cum ați perceput procesul de tranziție spre economia de piață?

Ca pe o transformare radicală, cu multe necunoscute, cu oportunități și provocări, cărora eram decis să le fac față. În aceste circumstanțe, apariția CECCAR a fost ca o binecuvântare pentru profesioniștii contabili, întrucât ne-a indicat drumul de urmat. Se poate aprecia, fără teama de a greși, că organizația noastră profesională a fost mereu cu un pas înainte în derularea transformărilor economico-sociale din România. Schimbările care au intervenit în exercitarea profesiei, în special cele de ordin calitativ, sunt indisolubil legate de contribuțiile CECCAR la promovarea principiilor și regulilor economiei de piață, concretizate, înainte de toate, în promovarea Standardelor Internaționale de Contabilitate. Am devenit și membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) și în exercitarea acestei calități am beneficiat din plin de ceea ce mi-a oferit statutul de membru al CECCAR. Am fost fascinat de noutățile care apăreau continuu și despre care eram informați în permanență. Bineînțeles că, în prezent, toate aceste activități care definesc organizația noastră profesională au fost ridicate la un nivel calitativ superior, tot cu un pas înainte față de evoluția generală a economiei românești. Pe tot acest parcurs am considerat că autodepășirea este o condiție obligatorie pentru a onora, așa cum se cuvine, profesia pe care mi-am ales-o și pe care mă străduiesc s-o exercit cât mai bine, cu multă muncă, atât ca volum, cât și din punct de vedere calitativ.

Cunoscând atât activitatea dvs. în Filiala CECCAR Tulcea, cât și cea de conducător de firmă performantă, considerăm că aveți multe de comunicat cititorilor în legătură cu gestionarea timpului, cu dozarea eforturilor, cu prioritățile rezultate din „împărțirea” între obligațiile strict profesionale și cele de ordin civic. În acest sens, considerăm că o importanță deosebită prezintă și modul în care dvs. priviți contribuția filialei, a membrilor ei la dezvoltarea economico-socială a județului Tulcea.

Ar fi multe de relatat despre ceea ce putem să numim istoria filialei noastre. Nu totul a decurs lin, dar ceea ce este mai important rezidă în faptul că ne-am străduit, totdeauna, atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii filiale, să îndeplinim, în condiții cât mai bune, obligațiile care ne-au revenit și ne revin în spiritul și litera orientărilor generale ale CECCAR. Am înțeles că nu trebuie să mă eschivez de la asumarea de responsabilități, astfel încât am căutat să fiu la înălțimea încrederii care mi-a fost acordată de Adunarea Generală a filialei în anul 2000, prin alegerea mea ca președinte. Am fost reales în această funcție până în anul 2012, când s-a instituit limita de mandate pentru deținerea unei asemenea funcții. Nu intenționez să fac un bilanț al perioadei respective, dar măcar câteva elemente aș dori să scot în evidență. Printre acestea, consolidarea structurilor noastre alese și executive, creșterea numărului de membri și, nu în ultimul rând, noua clădire a filialei, construită în centrul orașului Tulcea. În ceea ce privește gestionarea timpului, la care v-ați referit în întrebare, consider că sunt greu de departajat obligațiile profesionale de cele de ordin civic. În esență, ambele sunt de ordin economic, iar un alt factor comun vizează exercitarea lor din vocație, din plăcere, din conștiința faptului că ești util. Când faci ceea ce-ți place, ai mult spor și este relativ lesne să-ți propui și, în același timp, să-ți atingi obiectivele. În ceea ce privește societatea pe care am creat-o, în 1998, trebuie să precizez că m-am preocupat de consolidarea ei, ajungând să aibă 9 salariați și o cifră de afaceri de peste 100.000 euro anual. Revenind la activitatea filialei, trebuie să precizez că membrii noștri, lucrând în toate domeniile economico-sociale din județ, contribuie direct, calificat și motivat la dezvoltarea zonei, care – cum se știe – are un potențial deosebit, care se cere tot mai bine valorificat.

Tocmai pentru că v-ați referit la potențialul acestui județ, la necesitatea valorificării lui la cote tot mai înalte, cred că prezintă interes modul în care Filiala CECCAR Tulcea dezvoltă și consolidează relațiile cu instituțiile publice, cu alte organizații cu profil profesional.

Dintre multele exemple care pot fi date în acest sens, aș aminti buna colaborare cu Camera de Comerț, cu Oficiul Registrului Comerțului, cu alte autorități publice și civice din județul nostru. În această privință țin să remarc contribuțiile structurilor executive ale filialei, care aplică deciziile organismului ales, astfel încât profesia contabilă să fie cât mai bine promovată. Prestigiul de care se bucură filiala în mediul public și antreprenorial este o rezultantă directă a modului în care fiecare membru își exercită profesia și a implicării filialei în numeroase și importante acțiuni care urmăresc o mai accelerată dezvoltare economico-socială a județului Tulcea.

Dacă ar fi să oferiți o definiție proprie desprinsă din activitatea companiei pe care o conduceți referitoare la raportul dintre dezvoltarea personală și obligațiile civice, ce considerații le puteți comunica cititorilor?

Activitatea firmei pe care o conduc se bazează pe principii respectate de noi fără derogări, principii în centrul cărora omul (salariatul) a avut todeauna prioritate, bucurându-se de respectul nostru, al tuturor. Societatea a asigurat, pe cheltuiala proprie, studii superioare pentru trei persoane, la ora actuală având doar o singură persoană cu studii medii, care este și persoana cea mai în vârstă. Când am vorbit despre respectul față de om, m-am gândit nu numai la salariu, la aprecierea cantității și calității muncii sub aspect financiar, ci și la ansamblul condițiilor pe care le asigurăm. În ceea ce ne privește, pot aprecia că deciziile pe care le luăm în sfera amintită au o pondere de aproape trei pătrimi din tot ceea ce întreprindem pentru susținerea salariaților noștri în împlinirea obiectivelor lor profesionale și general umane. Eu cred că principiile care te călăuzesc, dacă sunt corect alese, asigură premisele unei dezvoltări personale corespunzătoare, precum și ale unei implicări civice adecvate. Doar o muncă intensă, competentă și responsabilă asigură și manifestarea cât mai puternică a laturii civice în dezvoltarea personală. De fapt, esența afirmării și dezvoltării personale constă în îndeplinirea obligațiilor care-ți revin atât profesional, cât și civic.

Cum vedeți, pentru viitorul apropiat, o mai bună racordare a teoriei și practicii profesiei contabile la exigențele societății informaționale, ale societății bazate pe cunoaștere, așa cum s-au desprins ele din lucrările Congresului Profesiei Contabile desfășurat în septembrie 2016?

Exigențele societății informaționale își pun și își vor pune amprenta pe întreaga viață economică a țării, dar, așa cum este firesc, influențează și vor influența tot mai puternic modul în care ne exercităm profesia. Progresul tehnologic – așa cum o confirmă întreaga evoluție a societății – are un caracter contradictoriu; de aceea, este foarte important să punem accentul pe laturile lui pozitive, să diminuăm efectele negative. Lucrările Congresului Profesiei Contabile au scos în evidență căi de acțiune care vizează dezvoltarea întregului sistem informațional, la care profesia contabilă este parte organică. Am înțeles și înțelegem să acționăm astfel încât evoluția tehnologică să creeze premisele necesare exercitării profesiei într-o viziune integrată, să orientăm procesul de formare și dezvoltare profesională în direcția asimilării și aplicării cuceririlor societății bazate pe cunoaștere, astfel încât contribuția noastră la progresul societății românești să devină tot mai consistentă. Pentru o asemenea cauză merită să muncești, să lupți, împreună cu toți colegii de breaslă, cu toți cei care slujesc interesul public, obiectiv fundamental al activității CECCAR.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.