„CECCAR formează caractere, cultivă pasiunea pentru muncă și un comportament etic ireproșabil”

„CECCAR formează caractere, cultivă pasiunea pentru muncă și un comportament etic ireproșabil”

Numărul 3, 28 ian. - 3 feb. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu conf. univ. dr. Sorin Constantin Deaconu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Alba

Alexandra Rizea: Vă propunem să începem interviul cu o retrospectivă a momentelor mai importante din propria dvs. carieră, cu accent pe formarea profesională în pas cu cerințele pieței serviciilor contabile în județul Alba.

Sorin Constantin Deaconu: Am absolvit programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în anul 2002. Începând cariera universitară în anul absolvirii, am parcurs toate etapele formării în calitate de cadru didactic, iar în prezent sunt conferențiar universitar și susțin cursuri și seminare de contabilitate și gestiune fiscală, contabilitate internațională, contabilitate aplicată, fiscalitate indirectă, precum și la alte discipline din aceeași sferă de preocupări. În anul 2009 am obținut titlul de doctor în domeniul contabilității, titlu acordat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu teza intitulată Politici, opțiuni și tratamente contabile privind exploatațiile agricole. Tot din 2009, am început colaborarea cu CECCAR din ipostaza de formator în cadrul Programului de Dezvoltare Profesională Continuă pentru disciplinele Contabilitate financiară și Fiscalitate. Subliniez că dobândirea calității de expert contabil trebuie să reprezinte o cotă superioară de aspirație pentru un tânăr economist întrucât capătă, astfel, posibilitatea de a deveni „consilier” pentru oamenii de afaceri, ceea ce generează și satisfacția de a „face cifrele să vorbească”, așa cum sunt ele potențate în soluțiile oferite clienților privind modul de evaluare, de recunoaștere în contabilitate a unor operațiuni și tranzacții economice care privesc „patrimoniul” unei entități.

Din cele relatate până acum, se desprinde mai ales ideea legăturii dintre teorie și practică. Cum s-a materializat ea în continuare în experiența dvs. personală?

Pregătirea mea teoretică s-a realizat nu numai în raport cu formarea studentului, ci și prin participarea la conferințe pe teme economice la universități din țară și din străinătate, ceea ce mi-a permis și îmi permite să intru în legătură cu cadre didactice cu o vastă experiență de la care am „împrumutat” o serie de concepte și de idei, ca bază pentru direcții viitoare de cercetare. Pregătirea teoretică am început să o „fructific” în activitatea practică din momentul în care am obținut calitatea de expert contabil, în anul 2010. Începutul în activitatea practică a fost „timid”, dar am insistat și nu am renunțat. Vă mărturisesc că din primele mele experiențe în practică, un apropiat m-a rugat să-l ajut să întocmească statul de salarii pentru șapte angajați – menționez că doi salariați aveau în luna respectivă certificate medicale. În primele minute, mi-am pus întrebarea: voi fi în stare? Și nu am refuzat provocarea. Menționez că operațiunea a durat cam două zile. Poate este mult, dar vă spun adevărul: trebuia să colectez date în programul de contabilitate, număr de contract, dată de contract, baza de calcul pentru cele cinci zile de concediu medical și alte operațiuni pentru care nu aveam îndemânarea necesară, chiar dacă eram cadru didactic. În acel moment am început să realizez diferența, dar și conexiunea dintre practică și teorie. Și am continuat drumul acesta al profesionistului contabil și nu mă voi opri. Un punct de cotitură în formarea mea profesională a fost în anul 2013, când administratorul unei companii de prelucrare a cherestelei m-a contactat pentru a discuta despre o viitoare colaborare. Recunosc că mi-a fost teamă să accept provocarea, întrucât îmi veneau în minte două noțiuni: „competent” – „incompetent”. Și am acceptat colaborarea, deși riscul fiscal era foarte ridicat: achiziții intracomunitare, livrări intracomunitare, achiziții de cherestea supuse taxării inverse, relații de afiliere cu o companie din spațiul comunitar etc. Administratorul și asociații companiei au căpătat încredere în mine, iar acest element consider că este vital pentru fiecare profesionist contabil, reprezentând un îndemn pentru acțiuni desfășurate cu perseverență, implicare și curaj.

În ce măsură momentele pe care le-ați evocat v-au permis și vă permit să formulați concluzii privind prezentul și viitorul „meseriei” de contabil?

„Meseria” de contabil este foarte interesantă și atractivă mai ales când expertul începe să depisteze anumite corelații între jurnalul de vânzări, decontul de taxă pe valoare adăugată, balanța de verificare și alte documente contabile. La momentul actual, profesia contabilă este supusă unor încercări și unor provocări la care trebuie să ne adaptăm continuu. Nu ne mai putem limita la culegerea de date din facturi și chitanțe. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să aibă vocația de a forma o echipă în jurul său care să ofere companiei sau grupului de întreprinderi „sensul de urmat” pentru ca aceasta/acesta să ajungă la un grad de performanță cât mai ridicat. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, profesionistul contabil se va orienta cu precădere către activitatea de consultanță, de interpretare corectă a informațiilor (spre exemplu, are datoria, între altele, să atragă atenția managementului asupra valorii ridicate a avansurilor de trezorerie la un moment dat, întrucât reprezintă un risc ridicat privind taxarea acestora sub forma impozitului pe dividende la o potențială inspecție fiscală). De asemenea, profesionistul contabil devine tot mai conștient că performanța personală depinde numai și numai de propria persoană printr-o pregătire profesională continuă, prin participarea la conferințe, dezbateri, informări reciproce. Trebuie să renunțăm treptat la conceptul potrivit căruia contează numai practica. O paradigmă spune că teoria fără practică este oarbă, iar practica fără teorie este mută. Tocmai de aceea, pregătirea unui profesionist începe în amfiteatrul universității și atinge cote tot mai înalte în cadrul CECCAR printr-o implicare continuă, prin promovarea oamenilor cu o bună reputație morală și profesională. Totodată, profesionistul are datoria de a convinge managementul companiei beneficiare de serviciile sale că lumea afacerilor nu poate exista fără contabilitate. Trebuie explicate atuurile acestei profesii, mai ales acelea care vizează întocmirea documentațiilor pentru prelungirea liniilor de creditare și elaborarea de rapoarte informative către societatea-mamă, întrucât globalizarea presupune o relație de „afiliere” tot mai pronunțată la ora actuală.

Ce anume din multiplele exigențe care definesc profesia contabilă, atât în plan teoretic, cât și în practica nemijlocită, prezintă cea mai mare importanță pentru asigurarea succesului în carieră și, deopotrivă, în afacerile clienților dvs.?

Aici răspunsul poate fi nuanțat în funcție de partenerul pentru care prestăm serviciile contabile. Un aspect esențial, din punctul meu de vedere, este reprezentat de comunicarea cu managementul entității care beneficiază de serviciile noastre. În ceea ce mă privește, mă axez pe asigurarea unei bune informări a managerilor, oferindu-le „materia primă” pentru adoptatea de decizii eficiente, o informare care se referă la valoarea stocurilor (materii prime, produse finite), valoarea vânzărilor într-o perioadă optimă (respectiv un top al vânzărilor pe anumite repere), valoarea cheltuielilor cu deplasările și ponderea acestora în totalul veniturilor etc. Managerii au nevoie de prezentarea acestor informații atât în scris, cât și verbal. Munca noastră nu se oprește la data de 25 a fiecărei luni sau la întocmirea situațiilor financiare. Clienții noștri apreciază în mod deosebit discuțiile la obiect, sfaturile, recomandările, consilierea care converg spre consolidarea companiei pe o piață fluidă și în continuă transformare.

Prin ce modalități, Filiala CECCAR Alba participă, împreună cu instituțiile publice locale, cu alte asociații profesionale, la conceperea și aplicarea programelor care privesc o mai puternică dezvoltare economică și socială a județului în care vă desfășurați activitatea?

Filiala CECCAR Alba are numeroase colaborări cu diverse instituții și entități economico-sociale din județ și participă activ la dezbaterea temelor de interes comun. Astfel, filiala s-a implicat și a participat activ la dezbaterile și conferințele naționale și internaționale organizate împreună cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, la care au fost prezenți experți contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, evaluatori, masteranzi, doctoranzi de la specializările economice etc. De asemenea, membrii CECCAR din filiala noastră au legături permanente cu exponenții mediului de afaceri, cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, cu cadre didactice universitare și preuniversitare. Dezbaterile și analizele de acest fel au consolidat legăturile noastre, Filiala CECCAR Alba devenind un veritabil liant al majorității entităților și instituțiilor din județ. Un loc aparte este rezervat colaborării strânse cu Baroul Alba, întrucât o parte dintre membrii filialei participă la elaborarea de rapoarte de expertize contabile judiciare și realizează, astfel, o permanentă consultare reciprocă în sprijinul profesiilor noastre. Mai menționez mesele rotunde organizate împreună cu reprezentanți ai Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, prilej de examinare a unor teme precum înființarea entităților care au ca obiect activități de contabilitate, precum și identificarea modalităților de depășire a dificultăților cu care se confruntă, inclusiv a celor de ordin financiar. Lunar, membrii Filialei CECCAR Alba participă la întâlniri cu reprezentanți ai Direcției Generale a Finanțelor Publice și ai mediului de afaceri la care sunt supuse atenției o serie de spețe privind Declarația unică, dosarul prețurilor de transfer, anularea codurilor de taxă pe valoare adăugată etc. Prin aceste acțiuni, filiala a dezvoltat colaborări cu numeroase instituții și, astfel, noi, membrii, am beneficiat de „valoare adăugată” în ceea ce privește asimilarea de cunoștințe din domeniul economic, realizând un permanent schimb de experiență care, în ultimă instanță, se regăsește în servicii contabile îmbunătățite și perfecționate, în consonanță cu cerințele erei digitale. Rolul nostru este mereu „recalibrat” și focusat spre acțiuni de consiliere, de analiză, de îndrumare care au, cum am mai subliniat, drept finalitate performanțele economice ale clienților noștri.

Ce aveți în vedere, atât dvs., cât și Filiala CECCAR Alba, să întreprindeți, pe termen scurt și mediu, pentru a răspunde tot mai bine cerințelor mediului de afaceri în strânsă legătură cu implicațiile economice și sociale ale proceselor de integrare, globalizare, din prezent și din viitor, specifice societății informaționale?

Mediul de afaceri solicită în permanență profesioniști contabili bine pregătiți atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. De asemenea, mediul de afaceri solicită atât proaspăt absolvenți ai universităților, cât și experți contabili cu experiență. Eu, în calitate de cadru didactic universitar și expert contabil, mențin o legătură foarte strânsă cu mediul de afaceri și recomand cu căldură să angajeze absolvenți care au o consistentă pregătire teoretică. Nu mă limitez la recomandări. Mențin legătura permanent cu proaspătul absolvent angajat și îi ofer sprijin în „primul său contact” cu mediul de afaceri pentru a se integra cât mai bine în colectivul firmei de expertiză contabilă sau în colectivul multinaționalei. Menționez, în acest sens, că în județul Alba activează o serie de companii de renume în domeniul fabricării articolelor ceramice, procesării ingredientelor alimentare, a cărnii și laptelui, cultivării cerealelor, a viței-de-vie etc. În acest cadru, capătă amploare preocupările îndreptate spre fructificarea avantajelor oferite de noile tehnologii, filiala noastră remarcându-se prin acțiunile de promovare a metodelor care asigură o integrare organică în structurile societății informaționale. Viitorul este al „procesării automate” a extraselor bancare, înregistrării automate a facturilor primite prin mail în format pdf, integrării diverselor programe de contabilitate cu diverse platforme de emitere a facturilor recurente, operarea tranzacțiilor direct în cloud pentru o protecție majoră a datelor etc. Sunt aspecte care se situează în centrul atenției noastre, în conexiune cu noutățile legislative, cu schimbările care au loc continuu în economia reală. În acest fel, asigurăm partenerilor noștri confortul necesar pentru a se preocupa de obiectul de activitate al entității și, astfel, profesionistul contabil beneficiază de un spor major de încredere din partea managerilor și nu numai. Mulțumindu-vă pentru posibilitatea de a-mi expune opiniile, îmi reînnoiesc convingerea că și pe viitor CECCAR va rămâne o instituție fundamentală care formează caractere, care cultivă pasiune pentru muncă și un comportament etic ireproșabil, constituind, astfel, un pilon al progresului economic și social atât la nivelul entităților administrativ-teritoriale, cât și al întregii țări.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.