CNIPMMR susține poziția UEAPME (organizația reprezentativă a IMM-urilor la nivel european) privind prioritățile pentru viitorul cadru financiar multianual

CNIPMMR susține poziția UEAPME (organizația reprezentativă a IMM-urilor la nivel european) privind prioritățile pentru viitorul cadru financiar multianual

Numărul 14, 17-23 aprilie 2018  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

PUBLICITATE
s="titlu-negru">Se au în vedere, între altele, programe mai transparente și mai ușor accesibile

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a anunțat că susține poziția Uniunii Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) privind viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, creșterea competitivității Europei și promovarea dezvoltării IMM-urilor, ca o „soluție adecvată pentru provocările actuale (securitatea, migrația etc.)”. „Programele viitoare europene trebuie să fie mai transparente, mai ușor accesibile, mai puțin birocratice, mai adaptate specificului IMM-urilor, mai flexibile și să asigure aplicarea obligatorie a principiului parteneriatului care implică partenerii economici și sociali la nivel european, regional și local”, precizează CNIPMMR.

Îmbunătățirea sistemului european de inovare

Potrivit CNIPMMR, cadrul financiar multi-anual pentru perioada 2021-2027 va reprezenta „un pas decisiv pentru viitorul politicii UE în domeniul IMM-urilor, deoarece va defini resursele financiare disponibile pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și pentru a pune în aplicare măsuri politice specifice”. În contextul Brexit și al provocărilor privind securitatea și migrația cu care se confruntă U.E., pentru viitorul cadrul financiar multianual, CNIPMMR susține poziția UEAPME, care recomandă acordarea unei atenții speciale pentru creșterea competitivității Europei și vizarea cu prioritate a următoarelor provocări:

 • consolidarea bazei industriale din Europa pentru a se asigura că economia la nivel comunitar este în măsură să ofere locuri de muncă, creștere economică și un nivel de trai ridicat;
 • promovarea unei societăți stabile și favorabile incluziunii, pentru a asigura stabilitatea socială și politică;
 • asigurarea trecerii către o economie și o societate mai durabile;
 • sprijinirea unei economii bazate pe cunoaștere și îmbunătățirea sistemului european de inovare;
 • sprijinirea și promovarea reformelor necesare privind bunurile, serviciile și piața forței de muncă, pentru a îmbunătăți productivitatea și competitivitatea;
 • sprijinirea companiilor mici pentru a face față provocărilor tehnologice și societale, în special în ceea ce privește ecologizarea, digitalizarea și globalizarea;
 • reducerea deficitului de competențe pe piețele forței de muncă.
Flexibilitate în ceea ce privește tipurile și instrumentele pentru măsurile de sprijin

Potrivit unui documentar elaborat de CNIPMMR, UEAPME va sprijini un cadru financiar multianual orientat spre viitor, care va pune obiectivele globale de sustenabilitate convenite în comun ca obiectiv general. Astfel, UEAPME susține alinierea sprijinului financiar cu obiective și interese europene de anvergură. Programele europene trebuie să demonstreze valoarea adăugată și ar trebui să stimuleze punerea în aplicare a priorităților politice convenite de comun acord la toate nivelurile. Pentru a consolida legătura dintre bugetul comunitar și prioritățile Europei, programele și instrumentele din viitorul cadrul financiar multianual ar trebui să impună reformele necesare sau să condiționeze sprijinul financiar de punerea în aplicare a reformelor.

UEAPME solicită flexibilitate în ceea ce privește tipurile și instrumentele pentru măsurile de sprijin, pentru IMM-uri preferând instrumentele financiare, care au un efect de pârghie mai mare și care asigură accesul mai multor întreprinderi mici și mijlocii la măsurile de sprijin.

Totodată – se arată în documentarul CNIPMMR – UEAPME sprijină ideea de a raționaliza și simplifica imensa varietate de instrumente financiare care există în prezent și asigurarea unei implementări și utilizări pentru toți intermediarii și beneficiarii, susținând ideea creării, împreună cu Fondul InvestEU, a unui instrument comun, dacă se garantează menținerea diferitelor obiective ale programelor actuale precum COSME, Orizont 2020 și altele.

UEAPME sprijină inițiativele de a face programele viitoare mai transparente, mai ușor accesibile și mai puțin birocratice, prezentând recomandări detaliate privind modul de simplificare a administrării Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (ESIF – European Structural and Investment Funds), respectiv:

 • aplicarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică”, în special a principiului „o singură dată”, pentru a simplifica procedurile de audit și a aplica doar o singură formalitate administrativă pentru beneficiari, disponibilă la nivel regional, național și al UE;
 • asigurarea unui set comun de norme acolo unde este posibil, inclusiv pentru instrumentele financiare;
 • îmbunătățirea legislației și a normelor UE pentru a le face mai accesibile și mai clare;
 • reducerea posibilității ca statele membre și autoritățile regionale să interpreteze regulile în modul lor;
 • furnizarea de note explicative pentru documentele UE, adaptate la specificul diferitelor părți interesate, într-o formă prietenoasă IMM-urilor;
 • sprijinirea consolidării capacității prin formarea și informarea organizațiilor intermediare ale IMM-urilor.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.