Confruntarea opiniilor, premisa unor soluții consensuale

Confruntarea opiniilor, premisa unor soluții consensuale

Numărul 12, 29 mar.-4 apr. 2023  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

O caracteristică a actualei perioade o constituie organizarea și desfășurarea mai multor manifestări publice destinate dezbaterii celor mai stringente teme ale activităților economico-sociale. În acest mod, se completează sondajele de opinie derulate sistematic de Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României, agențiile interne și internaționale profilate pe efectuarea de investigații de tip sociologic. Nu este vorba despre o simplă detaliere, ci despre o reală confruntare a punctelor de vedere. Totodată, este de remarcat că, la majoritatea acestor evenimente, alături de specialiști, de comentatori din mass-media, se află tot mai mulți manageri, inclusiv întreprinzători, care conferă respectivelor reuniuni substanța de neînlocuit a experiențelor practice, nemijlocite.

PUBLICITATE
Astfel, a fost și este posibil să se desprindă soluții valoroase, bazate pe realități, reflectare a pulsului lumii afacerilor. Aceste caracteristici sunt confirmate și reconfirmate de prețioase achiziții ideatice referitoare la cauzele și efectele proceselor și fenomenelor care definesc evoluțiile de până acum și le anticipează pe cele din viitorul previzibil.

În cele mai multe dezbateri, accentul s-a pus și se pune pe modul de gestionare a resurselor, începând cu cele materiale și terminând cu forța de muncă. Analizele au relevat că deficitele majore, bugetar și comercial, la scară națională, nu pot fi diminuate dacă nu se acționează prioritar în direcția creșterii substanțiale a volumului de activități care asigură prelucrarea superioară a resurselor materiale, în condițiile utilizării unei forțe de muncă înalt calificate. În acest sens, s-au prezentat date și fapte care atestă că rezultatele cele mai bune ale companiilor românești s-au obținut tocmai prin atenția deosebită acordată acelor categorii de investiții care determină, în mod esențial, realizarea în țară a unui volum incomparabil mai mare de produse care se aduc din import. E adevărat, în centrul atenției se află agricultura, ramură în care, practic, țara noastră dispune de totalitatea resurselor de materii prime care se pot procesa în spațiul național în cele mai bune condiții. Există, însă, un număr mult mai mare de ramuri și subramuri care pot și trebuie să fie mai puternic orientate spre creșterea și diversificarea resurselor destinate majorării substanțiale a valorii adăugate prin intermediul unor soluții menite să acopere cererea internă solvabilă, în prezent imposibil de acoperit fără importuri masive.

Sigur, se pune cu acuitate și problema resurselor financiare pentru investiții de anvergura celor necesare pentru realizarea obiectivelor enunțate. În acest sens, este de consemnat că, la multe reuniuni din seria amintită, reprezentanții băncilor au precizat că sunt deschise solicitărilor de finanțare pentru investițiile destinate prioritar creșterii ponderii produselor autohtone în ansamblul consumului, până la cel final. Toate acestea, începând cu resursele energetice, continuând cu materiile prime pentru întreaga gamă de bunuri, de capital și pentru consumul gospodăriilor populației și terminând cu operațiunile de comercializare, inclusiv pe piața externă în vederea obținerii de resurse pentru investiții adecvate scopului menționat. Din această perspectivă, este realist să se considere că economia românească poate să se consolideze, cantitativ și calitativ, pe termen mediu și, cu atât mai mult, pe termen lung. Este, însă, nevoie de strategii adecvate la toate nivelurile decizionale pentru împlinirea acestor deziderate. Or, o asemenea resursă predominant intelectuală, de cea mai mare valoare, este fructificată insuficient. Am sintetizat, astfel, una dintre concluziile dezbaterilor, formulată prin apelul la cunoscuta sintagmă „cuiul lui Pepelea”. O demonstrează succesele înregistrate, atât la nivel de firmă, cât și la scară macroeconomică, astfel încât dezbaterile la care ne referim reprezintă unul dintre mijloacele eficiente pentru schimburi de experiență, mai ales cu „bătaie” strategică. De aici, încrederea care tinde să se transforme în certitudine că resursele de care dispunem pot și trebuie să fie fructificate în consonanță cu nevoile din prezent și din viitor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.