Contabilitatea decontărilor intrabancare și interbancare (II)

Contabilitatea decontărilor intrabancare și interbancare (II)

Numărul 18, 15-21 mai 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Obiectul articolului de față îl constituie prezentarea conceptelor caracteristice decontărilor intrabancare și interbancare, a diferențelor dintre decontările intrabancare și cele interbancare și a raționamentului specific pentru recunoașterea în contabilitate a tranzacțiilor și evenimentelor derulate de instituțiile de credit și identificarea diferențelor privind recunoașterea în contabilitate a decontărilor pe bază de ordin de plată și cec și a tranzacțiilor realizate în numele clienților și în nume propriu. Vom avea în vedere, de asemenea, mecanismul conturilor de corespondent și raționamentul tranzacțiilor privind plasamentele și creditarea interbancare, precum și privind decontările prin BNR.
(vezi prima parte)

Termeni-cheie: decontări intrabancare, decontări interbancare, instituții de credit

Clasificare JEL: M41, G28

2.2. Decontări prin rețeaua BNR

➜ Decontări între băncile care nu au legături directe

Această variantă se utilizează pentru toate decontările pe bază de ordin de plată cu valoare mare și pentru toate celelalte decontări ordonate de clienți sau efectuate în nume propriu de către o bancă cu alte bănci cu care nu are relație de corespondență sau care nu îndeplinesc condițiile pentru compensare.

În funcție de locul unde se realizează compensarea există (Dascălu et al., 2011):
● decontare locală, efectuată între bănci din aceeași localitate;
● decontare intrajudețeană, realizată între bănci care au sediul în localități diferite din același județ;
● decontare interjudețeană, care are loc între bănci cu sediul în localități din județe diferite. Această ultimă formă de decontare îmbracă următoarele variante:

a) Decontare în județul beneficiarului – este posibilă atunci când banca plătitorului are unități operative în județul în care se află banca beneficiarului. Băncile care intră în această relație de decontare sunt:

Județul X (plătitor)                                                                                        Județul Y (beneficiar)
BPX___________________________BPY___________________________BNRY___________________________BBY
unde:
BPX – banca plătitorului din județul X;
BPY – banca plătitorului din județul Y;
BNRY – sediul BNR din județul Y;
BBY – banca beneficiarului din județul Y.

b) Decontare în județul plătitorului – are loc atunci când banca beneficiarului are unități operative în județul în care se află banca plătitorului. Băncile care intră în această relație de decontare sunt:

Județul X (plătitor)                                                                                        Județul Y (beneficiar)
BPX___________________________BNRX____________________________BBX__________________________BBY
unde:
BPX – banca plătitorului din județul X;
BNRX – sediul BNR din județul X;
BBX – banca beneficiarului din județul X;
BBY – banca beneficiarului din județul Y.

c) Decontare între bănci care nu dispun de unități operative una în județul celeilalte – implică unități operative ale BNR atât în județul plătitorului, cât și în județul beneficiarului. Băncile care intră în această relație de decontare sunt:

Județul X (plătitor)                                                                                        Județul Y (beneficiar)
BPX___________________________BNRX__________________________BNRY__________________________BBY
unde:
BPX – banca plătitorului din județul X;
BNRX – sediul BNR din județul X;
BNRY – sediul BNR din județul Y;
BBY – banca beneficiarului din județul Y.

Recunoașterea în contabilitate a decontărilor între băncile fără legături directe se realizează cu ajutorul contului 1111 „Cont curent la Banca Națională a României”, cont de activ. În debitul acestuia se înregistrează depunerile și intrările de numerar pe numele băncii titulare, iar în credit, retragerile și plățile de orice fel, ordonate de băncile titulare. Soldul final al contului este debitor și reprezintă disponibilul aflat în cont la Banca Națională a României. 

Exemplu

La ING-Sucursala București se primesc ordine de plată în valoare de 800.000 lei în favoarea unor clienți cu conturi deschise la Alpha Bank-Sucursala Suceava.

Decontarea are loc astfel:
a) ING are unități operative în Suceava;
b) Alpha Bank are unități operative în București;
c) ING nu are unități operative în Suceava, iar Alpha Bank nu are unități operative în București.

Ne propunem să prezentăm înregistrările contabile aferente operațiunilor de mai sus.

a) ING are unități operative în Suceava:

ING-București____________ING-Suceava___________BNR-Suceava___________Alpha Bank-Suceava

Înregistrările contabile sunt următoarele:

–  La ING-Sucursala București:
800.000 lei 2511/plătitor
„Conturi curente”
= 341/Suceava
„Decontări intrabancare”
800.000 lei
–  La ING-Sucursala Suceava:
800.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
800.000 lei
–  La BNR-Sucursala Suceava:
800.000 lei Cont curent/ING = Cont curent/Alpha Bank 800.000 lei
–  La Alpha Bank-Sucursala Suceava:
800.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 2511/beneficiar
„Conturi curente”
800.000 lei

b) Alpha Bank are unități operative în București:

ING-București_________BNR-București_________Alpha Bank-București________Alpha Bank-Suceava

–  La ING-Sucursala București:
800.000 lei 2511/plătitor
„Conturi curente”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
800.000 lei
–  La BNR-Sucursala București:
800.000 lei Cont curent/ING = Cont curent/Alpha Bank 800.000 lei
–  La Alpha Bank-Sucursala București:
800.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 341/Suceava
„Decontări intrabancare”
800.000 lei
–  La Alpha Bank-Sucursala Suceava:
800.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 2511/beneficiar
„Conturi curente”
800.000 lei

c) ING nu are unități operative în Suceava, iar Alpha Bank nu are unități operative în București:

ING-București___________BNR-București___________BNR-Suceava___________Alpha Bank-Suceava

–  La ING-Sucursala București:
800.000 lei 2511/plătitor
„Conturi curente”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
800.000 lei
–  La BNR-Sucursala București:
800.000 lei Cont curent/ING = Ordine inițiate
între sedii (OIS)
800.000 lei
–  La BNR-Sucursala Suceava:
800.000 lei Ordine inițiate
între sedii (OIS)
= Cont curent/Alpha Bank 800.000 lei
–  La Alpha Bank-Sucursala Suceava:
800.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 2511/beneficiar
„Conturi curente”
800.000 lei


➜ Decontări prin compensare multilaterală

Denumirea acestui tip de operațiuni este foarte sugestivă: compensare deoarece compară creanțele cu datoriile băncilor participante, multilaterală deoarece procesul se realizează între toate instituțiile bancare înscrise. Astfel, băncile participante la compensare efectuează o singură plată sau o singură încasare.

Unitățile bancare ce pot participa la compensare sunt:
● unitatea bancară prezentatoare, care introduce documentele în compensare. Ea poate avea rol dublu, respectiv de bancă inițiatoare și de bancă prezentatoare, dacă decontarea are loc la ordinul unui client al său sau în nume propriu;
● unitatea bancară inițiatoare, care inițiază operațiunea de decontare fără numerar pentru contul unui client al său sau în numele și pe contul său propriu;
● unitatea bancară primitoare, care primește documentele compensate. Acestea îi pot fi destinate ei sau altei unități operative din cadrul aceleiași rețele bancare;
● unitatea bancară destinatară, care finalizează decontarea prin compensare.

Compensarea se realizează prin intermediul Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări (TransFonD) SA. Aceasta asigură procesarea tuturor transferurilor interbancare în monedă națională, precum și procesarea ordinelor de plată în euro, la nivel național și transfrontalier, în calitate de operator tehnic al Sistemului Electronic de Plăți din România (SEP).

Recunoașterea în contabilitate a decontărilor prin compensare multilaterală se realizează cu ajutorul contului 1111, la care se deschide un analitic distinct denumit „Compensare multilaterală”.

Pentru cecuri, care se compensează după acceptarea lor de către plătitor, se utilizează conturi de așteptare, astfel:

✔ La banca prezentatoare se folosește contul 1611 „Valori de recuperat”, cont de activ, care se debitează cu valoarea cecurilor primite pentru a fi trimise spre verificare și compensare ulterioară (de la banca prezentatoare spre compensare și încasare) și se creditează cu valoarea cecurilor verificate și introduse spre compensare. Soldul său este debitor și reprezintă valoarea cecurilor primite pentru care compensarea nu s-a încheiat încă.

✔ La banca inițiatoare se utilizează conturile:
● 2621 „Alte sume datorate”, cont de pasiv, care înregistrează în credit valoarea cecurilor primite de la clienți pentru compensare și încasare. Se debitează cu valoarea cecurilor verificate, acceptate, compensate și încasate de clientela beneficiară. Soldul final creditor semnifică valoarea cecurilor primite spre încasare pentru care procedura de verificare, compensare și încasare nu s-a finalizat.
● 1621 „Alte sume datorate”, cont de pasiv, care înregistrează în credit valoarea cecurilor primite de la banca prezentatoare supuse spre acceptare clientului plătitor. Se debitează cu valoarea cecurilor acceptate de plătitor și transmise scriptic băncii prezentatoare pentru a fi introduse în compensare. Soldul creditor reprezintă valoarea cecurilor primite de banca prezentatoare și neacceptate sau netrimise acesteia la compensare.

Exemplu

BCR-Sucursala Brașov primește în compensare ordine de plată în valoare de 400.000 lei și cecuri barate în valoare de 800.000 lei, destinate băncii Piraeus Bank-Sucursala Oradea. Decontarea se realizează la București.

Ne propunem să prezentăm înregistrările contabile aferente operațiunilor de mai sus.

1. Înregistrarea ordinelor de plată:

–  La BCR-Sucursala Brașov (banca inițiatoare):
400.000 lei 2511/plătitor
„Conturi curente”
= 341/București
„Decontări intrabancare”
400.000 lei
–  La BCR-Sucursala București (banca prezentatoare):
400.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
400.000 lei
–  La Piraeus Bank-Sucursala București (banca primitoare):
400.000 lei 1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 341/Oradea
„Decontări intrabancare”
400.000 lei
–  La Piraeus Bank-Sucursala Oradea (banca destinatară), decontarea ordinului de plată compensat:
400.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 2511/beneficiar
„Conturi curente”
400.000 lei


2. Înregistrarea cecurilor:

–  La BCR-Sucursala Brașov (banca inițiatoare), primirea cecurilor spre încasare de la clienți, acestea urmând a fi verificate pentru introducere în compensare:
800.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 2621
„Alte sume datorate”
800.000 lei

–  La BCR-Sucursala București (banca prezentatoare), primirea cecurilor și transmiterea spre verificare, acceptare și introducere în compensare:

800.000 lei 1611
„Valori de recuperat”
= 341/Brașov
„Decontări intrabancare”
800.000 lei
800.000 lei 1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 1611
„Valori de recuperat”
800.000 lei

–  La Piraeus Bank-Sucursala București (banca primitoare), primirea cecurilor și transmiterea spre verificare și acceptare la Piraeus Bank-Sucursala Oradea:

800.000 lei 341/Oradea
„Decontări intrabancare”
= 1621
„Alte sume datorate”
800.000 lei
800.000 lei 1621
„Alte sume datorate”
= 1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
800.000 lei
–  La Piraeus Bank-Sucursala Oradea (banca destinatară), acceptarea și decontarea cecurilor:
800.000 lei 2511/plătitor
„Conturi curente”
= 341/București
„Decontări intrabancare”
800.000 lei
–  La TransFonD, stabilirea sumei nete:
400.000 lei Cont curent la BNR/
Piraeus Bank
= Cont curent la BNR/
BCR
400.000 lei

–  La BCR-Sucursala București, decontarea cecurilor compensate:

800.000 lei 341/București
„Decontări intrabancare”
= 2511/beneficiar
„Conturi curente”
800.000 lei
3. Decontări interbancare privind operațiunile de depozit și împrumut

Băncile desfășoară între ele operațiuni de constituire de depozite, care pot fi la vedere (pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare), la termen (durata este mai mare de o zi lucrătoare) și colaterale (constituite drept garanții sau pentru efectuarea unor operațiuni ulterioare).

 Recunoașterea în contabilitate a depozitelor interbancare se realizează cu ajutorul următoarelor conturi:
● 131 „Depozite la instituții de credit”, cont de activ, care se debitează cu ocazia constituirii depozitului și a eventualelor depuneri în depozitul constituit și se creditează cu ocazia lichidării depozitului sau a transferului într-o altă categorie de depozit. Soldul debitor reprezintă valoarea depozitelor unei bănci constituite la alte bănci. Contul 131 funcționează la banca titulară a depozitului și are atașat contul 1317 „Creanțe atașate și sume de amortizat”, cont de activ, în care se evidențiază dobânda aferentă depozitului, calculată de băncile gestionare și neajunsă la scadență.
● 132 „Depozite ale instituțiilor de credit”, cont de pasiv, care funcționează la banca gestionară a depozitelor altor bănci. Acesta se dezvoltă pe sintetice de gradul II, pe categorii de depozite, și are atașat contul 1327 „Datorii atașate și sume de amortizat”, în care se evidențiază dobânda calculată și neajunsă la scadență.
✔ Recunoașterea în contabilitate a împrumuturilor interbancare se realizează cu ajutorul următoarelor conturi:
● 141 „Credite acordate instituțiilor de credit”, cont de activ, care funcționează la băncile creditoare. Acesta are atașat un cont de creanțe privind dobânda, și anume 1417 „Creanțe atașate și sume de amortizat”, care este cont de activ.
● 142 „Împrumuturi primite de la instituții de credit”, cont de pasiv, care funcționează la banca debitoare. Acestuia îi este atașat contul 1427 „Datorii atașate și sume de amortizat”, în care se evidențiază dobânzile calculate și neajunse la scadență aferente împrumuturilor primite.
Conturile se dezvoltă pe sintetice de gradul II, pe feluri de împrumuturi:
● împrumuturi de pe o zi pe alta, care sunt fără garanție, acordate sau primite în baza unei convenții ori a unui contract, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare;
● împrumuturi pe termen scurt, care sunt fără garanție, acordate sau primite pe termen fix, în baza unei convenții ori a unui contract, pentru o durată mai mare de o zi lucrătoare;
● împrumuturi financiare, care sunt acordate sau primite de bănci nerezidente având drept beneficiari agenți economici nefinanciari.

Exemplu

BRD-Sucursala București își constituie un depozit pe termen de o lună la BCR-Sucursala București, unde are deschis cont de corespondent. Depozitul are valoarea de 50.000.000 lei, iar rata dobânzii este de 3% pe an. BRD primește de la Bancpost-Sucursala București un împrumut pe 10 zile în valoare de 60.000.000 lei, cu o rată a dobânzii de 9% pe an. BRD și Bancpost nu au legături directe.

Ne propunem să prezentăm înregistrările contabile aferente operațiunilor de mai sus.

–  La BRD-Sucursala București (nostro), constituirea depozitului prin cont de corespondent:
50.000.000 lei 1312/BCR
„Depozite la termen
la instituții de credit”
= 121/BCR
„Conturi de corespondent
la instituții de credit
(nostro)”
50.000.000 lei
–  La BCR-Sucursala București (loro), constituirea depozitului drept sursă atrasă:
50.000.000 lei 122/BRD
„Conturi de corespondent
ale instituțiilor de credit
(loro)”
= 1322/BRD
„Depozite la termen
ale instituțiilor de credit”
50.000.000 lei

Dobânda calculată de banca gestionară = 50.000.000 lei x 3% x 30 zile/360 zile = 125.000 lei

–  La BRD-Sucursala București, înregistrarea creanței privind dobânda:
125.000 lei 1317
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
= 70132
„Dobânzi de la
depozitele la termen”
125.000 lei
–  La BCR-Sucursala București, înregistrarea datoriei privind dobânda:
125.000 lei 60132
„Dobânzi Ia
depozitele la termen”
= 1327
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
125.000 lei
–  La BRD-Sucursala București, încasarea dobânzii aferente depozitului:
125.000 lei 121/BCR
„Conturi de corespondent
la instituții de credit
(nostro)”
= 1317
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
125.000 lei
–  La BCR-Sucursala București, plata dobânzii aferente depozitului:
125.000 lei 1327
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
= 122/BRD
„Conturi de corespondent
ale instituțiilor de credit
(loro)”
125.000 lei
–  La Bancpost-Sucursala București, acordarea împrumutului BRD-Sucursala București:
60.000.000 lei 1412
„Credite la termen
acordate instituțiilor
de credit”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
60.000.000 lei
–  La BRD-Sucursala București, primirea împrumutului de la Bancpost-Sucursala București:
60.000.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 1422
„Împrumuturi la termen
primite de la
instituții de credit”
60.000.000 lei

Împrumutul este acordat pe o perioadă de 10 zile.

Dobânda calculată de Bancpost = 60.000.000 lei x 9% x 10 zile/360 zile = 150.000 lei

–  La Bancpost-Sucursala București, înregistrarea creanței privind dobânda:
150.000 lei 1417
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
= 70142
„Dobânzi de la
creditele la termen”
150.000 lei
–  La BRD-Sucursala București, înregistrarea datoriei privind dobânda:
150.000 lei 60142
„Dobânzi la
împrumuturile la termen”
= 1427
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
150.000 lei

–  La BRD-Sucursala București, rambursarea creditului scadent și plata dobânzii aferente:

60.150.000 lei
60.000.000 lei 150.000 lei
%
1422
„Împrumuturi la termen
primite de la
instituții de credit”
1427
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
60.150.000 lei
–  La Bancpost-Sucursala București, încasarea creditului scadent și a dobânzii aferente:
60.150.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= %
1412
„Credite la termen
acordate instituțiilor
de credit”
1417
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
60.150.000 lei
60.000.000 lei 150.000 lei

O categorie aparte de împrumuturi o constituie cele de refinanțare acordate de BNR băncilor în scopul susținerii activității lor.

Recunoașterea în contabilitate a acestor împrumuturi se realizează cu ajutorul contului 112 „Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României”, cont de pasiv care funcționează similar contului 142 „Împrumuturi primite de la instituții de credit”, cu mențiunea că acestea se evidențiază numai prin intermediul contului 1111.

Exemplu

În cursul lunii aprilie anul N, la BCR-Sucursala București se efectuează următoarele operațiuni:

 1. La 03.04 se deschide un cont de corespondent în sumă de 10.000 lei, prin BNR, la Raiffeisen Bank;
 2. La 05.04 se deschide un depozit de 5.000 lei în favoarea BRD-Sucursala Brașov, prin BNR, cu scadența în 3 zile, rata dobânzii fiind de 6% pe an;
 3. La 07.04 se achită un ordin de plată de 4.100 lei către BRD-Sucursala Cluj-Napoca, prin contul de corespondent deschis de BCR la BRD-Sucursala București;
 4. La 08.04 se lichidează depozitul de la pct. 2 și se achită dobânda;
 5. La 10.04 se acordă un împrumut pentru 8 zile către Alpha Bank, prin contul de corespondent deschis de Alpha Bank la BCR, în valoare de 7.000 lei, rata dobânzii fiind de 12% pe an;
 6. La 12.04 se primește de la BNR un credit de refinanțare pe o durată de 15 zile, în valoare de 50.000 lei, rata dobânzii fiind de 7% pe an;
 7. La 18.04, Alpha Bank rambursează creditul de la pct. 5 și achită dobânda aferentă;
 8. La 27.04 se restituie creditul de refinanțare primit de la BNR și se achită dobânda aferentă;
 9. La 28.04 se introduc în compensare un cec în valoare de 20.000 lei și un ordin de plată în valoare de 25.000 lei, transmise de BCR-Sucursala Slatina în relațiile cu Crédit Agricole Bank-Sucursala București. La 29.04 se primesc documentele compensate;
 10. La 30.04 se plătesc comisioane de 200 lei către BNR pentru operațiunile efectuate și de 100 lei către BRD pentru contul de corespondent.

Ne propunem să prezentăm înregistrările contabile aferente operațiunilor de mai sus.

1. Deschiderea contului de corespondent:
10.000 lei 121/București
„Conturi de corespondent
la instituții de credit
(nostro)”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
10.000 lei
2. Deschiderea depozitului în favoarea BRD:
5.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 1322/BRD
„Depozite la termen
ale instituțiilor de credit”
5.000 lei
Și concomitent, înregistrarea dobânzii:
Dobânda = 5.000 lei x 6% x 3 zile/360 zile = 2,5 lei
2,5 lei 6013
„Dobânzi la
depozitele la termen”
= 1327
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
2,5 lei
3. Decontarea ordinului de plată către BRD-Sucursala Cluj-Napoca:
4.100 lei 2511
„Conturi curente
= 121/BRD-București
„Conturi de corespondent
la instituții de credit
(nostro)”
4.100 lei
4. Lichidarea depozitului și achitarea dobânzii:
5.002,5 lei
5.000,0 lei


      2,5 lei
%
1322/BRD
„Depozite la termen
ale instituțiilor de credit”
1327
„Datorii atașate
și sume de amortizat”
= 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
5.002,5 lei
5. Acordarea împrumutului către Alpha Bank:
7.000 lei 141
„Credite acordate
instituțiilor de credit”
= 122/Alpha Bank
„Conturi de corespondent
ale instituțiilor de credit
(loro)”
7.000 lei
Și concomitent, evidențierea dobânzii:
Dobânda = 7.000 lei x 12% x 8 zile/360 zile = 18,67 lei
18,67 lei 1417
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
= 7014
„Dobânzi de la
creditele acordate
instituțiilor de credit”
18,67 lei
6. Primirea creditului de refinanțare de la BNR:
50.000 lei 1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
= 112
„Împrumuturi de refinanțare
de la Banca Națională
a României”
50.000 lei
Și concomitent, evidențierea dobânzii aferente:
Dobânda = 50.000 lei x 7% x 15 zile/360 zile = 145,83 lei
145,83 lei6011
„Dobânzi la Banca
Națională a României”
=11721
„Datorii atașate”
145,83 lei
7. Rambursarea de către Alpha Bank a creditului și plata dobânzii:
7.018,67 lei122/Alpha Bank
„Conturi de corespondent
ale instituțiilor de credit
(loro)”
=%
141
„Credite acordate
instituțiilor de credit”
1417
„Creanțe atașate
și sume de amortizat”
7.018,67 lei
7.000,00 lei


18,67 lei
8. Rambursarea creditului de refinanțare de la BNR și plata dobânzii:
50.145,83 lei
50.000,00 lei  145,83 lei
%
112
„Împrumuturi de refinanțare
de la Banca Națională
a României”
11721
„Datorii atașate”
=1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
50.145,83 lei
9. Primirea ordinului de plată și a cecului și introducerea în compensare:
● Ordinul de plată:
25.000 lei341/Slatina
„Decontări intrabancare”
=1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
25.000 lei
● Cecul:
–  Primirea cecului și transmiterea spre verificare, acceptare și introducere în compensare:
20.000 lei1611
„Valori de recuperat”
=2621
„Alte sume datorate”
20.000 lei
20.000 lei2621
„Alte sume datorate”
=1621
„Alte sume datorate”
20.000 lei
20.000 lei1111/compensare
multilaterală
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
=1611
„Valori de recuperat”
20.000 lei
–  Decontarea cecului compensat:
20.000 lei2621
„Alte sume datorate”
=2511
„Conturi curente”
20.000 lei
10. Plata comisioanelor la BNR și BRD:
300 lei6019
„Comisioane”
=%
1111
„Cont curent
la Banca Națională
a României”
121/BRD
„Conturi de corespondent
la instituții de credit
(nostro)”
300 lei
200 lei100 lei


BIBLIOGRAFIE

 1. Dascălu, Cornelia, Botea, Elena Mihaela, Ștefănescu, Aurelia (2011), Contabilitatea instituțiilor de credit, Editura ASE, București.
 2. Dedu, Vasile, Enciu, Adrian (2009), Contabilitate bancară, ediția a II-a, Editura Economică, București.
 3. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 și 890 bis/30.12.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entități, autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu și Adriana Tiron-Tudor, apărută la Editura CECCAR în anul 2018.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.