Convenția de implementare a Programului RURAL INVEST, publicată în Monitorul Oficial

Convenția de implementare a Programului RURAL INVEST, publicată în Monitorul Oficial

Numărul 17, 4-10 mai 2022  »  Curier legislativ

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022 Ordinul nr. 1.073/2022 al ministrului Finanțelor privind aprobarea Convenției de implementare a Programului RURAL INVEST. Convenția reglementează termenii și condițiile mandatului acordat Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) de către Ministerul Finanțelor (MF), precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanțiilor și acordarea granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST pentru susținerea activității întreprinderilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin OUG nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST.

Programul RURAL INVEST este un program multianual de susținere a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare, precum și a întreprinderilor din alte domenii decât cele menționate și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru unul sau mai multe credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; SAU (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; SAU (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depăși 15.000.000 lei, în limita uneia dintre condițiile care reprezintă valoarea cea mai mare dintre cele prevăzute anterior. Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire peste această perioadă. În cazul refinanțărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca în ultimele 12 luni de prelungire să se efectueze rambursare lunară/ trimestrială/semestrială pe baza graficului de rambursare. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea unor credite pentru finanțarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăși scadența maximă a creditului/liniei de credit care se refinanțează. În cazul liniilor de credit acordate cu scopul refinanțării altor facilitați de credit se aplică posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare, trimestriale sau semestriale, pe baza unui grafic de rambursare.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Programului, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an. Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinței de depozitare este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, pe o perioadă maximă de 3 luni începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial.

Prin această Convenție, FGCR este mandatat să garanteze în numele și în contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile procedurii de implementare a Programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program. Valoarea garanției de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor de investiții și al creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare, precum și întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.