COVID-19: Măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori. S-a publicat în Monitorul Oficial OUG nr. 92/2020

COVID-19: Măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori. S-a publicat în Monitorul Oficial OUG nr. 92/2020

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020.

Principalele prevederi

I. Măsuri de sprijin financiar pentru salariați, după data de 1 iunie 2020

1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați:

 1. au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic)
  sau
 2. au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență sau alertă
beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Obligații pentru angajatori:  Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Acestă obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Condiții: Măsurile de sprijin financiar se aplică doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă;
 • au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de  art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic sau indemnizația specifică altor profesioniști, sportivi, avocați, persoane care obțin venituri din drepturi de autor), fie de prevederile art. 53 din Codul Muncii (indemnizație de minimum 75% cu condiția să se afle la dispoziția angajatorului).

Important: Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, optează fie pentru aplicarea prevederilor de mai sus (decontarea a 41.5% din salariul de bază brut), fie pentru aplicarea prevederilor referitoare la continuarea acordării indemnizațiilor de șomaj tehnic și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea restricțiilor.

2. De prevederile de la pct. 1 beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

3.  În vederea decontării sumelor prevăzute la pct. 1, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute mai sus se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Atenție! Nu beneficiaă de sumele prevăzute la pct. 1 instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele prevăzute la pct. 1 nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă contracte sau convenții în baza Legii nr. 76/2002.

II. Subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

1. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au vârsta peste 50 de ani;
 • raporturile de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă;
 • sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă,
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

2. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă,
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

3. Angajatorii prevăzuți la pct. 1 și 2 au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la pct. 2.

4. Sumele prevăzute la pct. 1 și 2 se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, contracte sau convenții în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

5 Prevederile pct. 1-4 se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

6. Sumele prevăzute la pct. 1 și 2 se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora aceștia își au sediul social. Procedura de acordare a acestor sume se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Important!

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute mai sus sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Codul muncii.

Atenție! Nu beneficiază de sumele prevăzute la pct. 1 și instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.

III. Modifică OUG nr. 70/2020, în sensul că pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acordarea indemnizațiilor de șomaj tehnic sau a celor prevăzute la art. XV din OUG nr. 30/2020 (alți profesioniști, sportivi, persoane care obtin venituri din drepturi de auto) se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.

IV. Extinde perioada de acordare a indemnizației de protecție socială conform Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgență decretate și a stării de alertă instituite la nivel național.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.