Credință și economie

Credință și economie

Numărul 15-16, 23 apr. - 13 mai 2019  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

Titlul însemnărilor de față este inspirat de o cercetare științifică inițiată în urmă cu mai mulți ani în vederea identificării numeroaselor conexiuni dintre obiectul credinței și cel al economiei. Investigația de nivel academic desfășurată sub egida Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) de Napoleon Pop și Valeriu-Ioan Franc a relevat că performanța umană în sfera economiei este puternic potențată de credință, de mesajul biblic transmis peste timp, din generație în generație, sub semnul promovării celor mai înalte principii etice.

Din momentul în care facem abstracție de cercetarea evocată și ne referim la aspecte cu o mai largă cuprindere, constatăm că fiecare dintre noi meditează asupra modului în care credința (avem în vedere toate religiile, toate cultele călăuzite de Divinitate) ne influențează gândirea și acțiunea ne dăm seama cât de important este să fim credincioși unui set de valori care a permis omenirii să progreseze, în primul rând în sfera economiei, cu tot ceea ce include organic în acest concept în raport cu realitățile existențiale încă din vremuri imemoriale.

Să ne reamintim, de pildă, de ceea ce ne-a rămas scris în Geneza, capitolul 3, versetele 17 și 19: „Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el (era vorba despre pământul pe care viețuim – n.n.) în toate zilele tale…”. „În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea”. Acest suprem elogiu adus muncii, în relația omului cu natura, cu mediul material și spiritual în care trăiește, „descoperim” lesne substanța economică a ființării fiecăruia și a tuturor.

Am citat din Geneza deoarece elogiul implicit la adresa muncii a deschis și deschide seria largă a abordărilor care, în ultimă instanță, ne conduc spre elementele definitorii și ale profesiunii contabile. Dacă analizăm lucrurile din aproape în aproape, constatăm că regăsim în Standardul profesional nr. 38 multe dintre elementele constitutive ale Codului moral, care își are rădăcinile în preceptele biblice. 

Înainte de a face trimiteri directe la amintitul Standard, să ne reamintim de o lucrare celebră din sfera gândirii și acțiunii de natură economică. Ne referim la Etica protestantă și spiritul capitalismului, scrisă de marele economist și sociolog german Max Weber (1864-1920). Este un fapt istoric de necontestat: factorul etic izvorât din credință (în cazul dat, de protestantism) a imprimat capitalismului trăsături valabile oriunde pe mapamond, în imensa diversitate a credințelor religioase. În context, devine de la sine înțeles că tranziția românească spre economia de piață, spre capitalism, este puternic marcată de ceea ce reprezintă acest sistem în parametrii identificați de Max Weber, bazat, în esență, pe credința în Divinitate.

În ceea ce privește activitatea fiecărui profesionist contabil, potrivit Standardului amintit, serviciile prestate clienților sau angajatorilor se cer conexate organic la principii etice precum onestitatea, sinceritatea, loialitatea, responsabilitatea, empatia, solidaritatea, buna-credință, la toate celelalte virtuți pe care însuși conceptul de credință le include în fireasca interdependență dintre convingeri și fapte. Unitatea dintre vorbă și faptă reprezintă, în contextul evocat, proba de temelie a profesionalismului cu componenta lui etică.

Este incontestabil că autoritatea morală reprezintă o veritabilă carte de vizită pe piața serviciilor contabile. O asemenea autoritate nu se dobândește ușor și nici rapid, ci se „construiește” în timp, în confruntarea cu dificultățile reale, cu tot ceea ce constituie derapaj profesional, etic. Or, un astfel de comportament este promovat implicit și explicit de credința în Divinitate.

Sărbătorile pascale sunt un prilej de reflecție, de reculegere, de mărturisire în fața propriei conștiințe despre modul în care fiecare dintre noi am fost și vom fi credincioși preceptelor morale care au asigurat și asigură verticalitatea în toate împrejurările vieții, cu nucleul ei de neînlocuit, MUNCA prestată competent și responsabil. Parafrazând tot un precept biblic, putem afirma, cu toată convingerea: dacă etică nu e, nimic nu e!

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.