Criteriile de evaluare pentru programul Start-Up Nation au fost modificate; actul normativ, publicat în Monitorul Oficial

Criteriile de evaluare pentru programul Start-Up Nation au fost modificate; actul normativ, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 2 noiembrie 2020  

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020  Legea nr. 218/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Actul normativ aduce o serie de modificări la reglementările aferente ediţiei din acest an a Programului Start-Up Nation, avându-se în vedere, între altele, modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) şi a criteriilor de eligibilitate.

Potrivit noului act normativ, întreprinderile beneficiare ale Programului  sunt întreprinderile înființate de persoane fizice în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii online a planului de afaceri și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis aprobată.

Între principalele modificări aduse programului se numără:

acordarea unui punctaj diferit în funcţie de codul CAEN, având în vedere valoarea adăugată diferită a diverselor activităţi economice (maximum 20 puncte);

▪ introducerea criteriului de departajare privind inovarea. Pentru a primi punctajul maxim, de 10 puncte, solicitantul se angajează să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, a unui contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

▪ introducerea criteriului de departajare privitor la aportul la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii aplicante. Se acordă maximum de 15 puncte pentru întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei, 10 puncte pentru un capital social subscris și vărsat de 5000 lei şi 5 puncte pentru întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 4000 lei.

▪ criteriul „prima afacere” – acordarea unui punctaj diferit pe criterii aferente asociaţilor/acţionarilor. Se va acorda maximum de 10 puncte dacă niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.

▪ criterii cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte). Se vor acorda 2 puncte pentru achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii, 2 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate, 4 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere online a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi online B2B, magazine online, sistem de rezervări online etc.), 2 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică.

▪ criteriul verde – acordarea unui punctaj diferit în functie de performanţele energetice ale echipamentelor sau soluţiilor tehnologice folosite. Se va acorda maximum de 10 puncte dacă echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care beneficiarul a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

▪ criteriul privind densitatea IMM-urilor se menţine, dar se corectează în funcţie de noile cifre de la Registrul Comerţului, privitoare la numărul de companii înfiinţate. Asfel, maximum de 5 puncte se va acorda pentru localitățile din județele în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori este mai mic de 4.

O altă reglementare importantă inclusă în noua lege este că, în perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%. Înstrăinarea părţilor sociale este permisă numai către persoane fizice - investitori individuali - business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015 privind stimulare investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.