Curtea de Conturi propune acțiuni de îmbunătățire a procesului de soluționare a contestațiilor privind achizițiile publice

Curtea de Conturi propune acțiuni de îmbunătățire a procesului de soluționare a contestațiilor privind achizițiile publice

Numărul 14, 10-16 apr. 2024  »  Direct de la sursă

Curtea de Conturi recomandă completarea legislației privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică (Legea 101/2016) cu măsuri sancționatorii, cu scopul de a preveni întârzierea depunerii de către autoritățile contractante a documentației necesare soluționării contestațiilor. Potrivit unui comunicat al instituției, Curtea a analizat procesul de soluționare a contestațiilor din perspectiva duratei de timp, în cadrul unei misiuni de audit al performanței realizate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Misiunea s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2023 și a vizat activitatea de soluționare a contestațiilor de către CNSC în intervalul 2020-2022. În cadrul misiunii, echipa de audit a beneficiat de sprijinul oferit de experți ai Centrului de Excelență în Audit al Oficiului de Responsabilitate Guvernamentală al Statelor Unite ale Americii (GAO).

PUBLICITATE
Auditul a urmărit determinarea perioadei alocate efectiv pentru soluționarea contestațiilor în materie de achiziții publice, factorii care afectează durata procesului de soluționare a contestațiilor și, după caz, acțiunile care ar putea fi întreprinse pentru realizarea cu celeritate a acestui proces.

Analiza Curții de Conturi a relevat că durata medie (27 de zile) a procesului de soluționare a contestațiilor a înregistrat, în general, valori conforme cu termenele reglementate, cu toate că acest indicator a fost influențat de valorile minime și maxime ale perioadelor înregistrate în realizarea procesului. În unele cazuri, procesul de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională în materie de achiziții publice a fost afectat de întârzieri, ajungând până la o limită maximă de 655 zile. Întârzierile înregistrate au fost generate de un cumul de factori externi.

Pornind de la valorile maxime înregistrate, auditul a identificat factorii care au influențat procesul de soluționare a contestațiilor în termenele reglementate, astfel: 

transmiterea cu întârziere a dosarului achiziției de către autoritățile contractante – pentru 31% de contestații depuse la CNSC (din totalul de 9.627 contestații), autoritățile contractante au transmis cu întârziere copia dosarului achiziției. Autoritățile contractante intervievate au motivat că întârzierile sunt generate, de regulă, de resursele limitate de personal de specialitate în domeniul achizițiilor publice, în raport cu volumul mare al procedurilor de achiziții derulate simultan;

publicarea cu întârziere în SEAP a contestației de către autoritățile contractante - în unele cazuri, operatorii economici au depus cereri de intervenție într-un interval cuprins între 12-35 zile de la data înregistrării contestației la CNSC. În situația în care autoritatea contractantă nu publică contestația în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), CNSC nu poate emite decizia, deoarece afectează drepturile celorlalți participanți sau persoane interesate, care pot interveni în cauză;

contestații formulate în cascadă – ca urmare a admiterii unei contestații, autoritățile contractante au pus în aplicare decizia emisă de CNSC pentru a evita o eventuală sancționare contravențională. Însă, au fost identificate situații în care acțiunea de punere în aplicare a deciziei CNSC a generat alte contestații. Conform reglementărilor legale, gestionarea dosarului până la emiterea deciziei trebuie să respecte toți pași procedurali. Astfel, formularea contestațiilor în cascadă afectează, pe principiul dominoului, activitatea completului, conducând la prelungirea termenelor de soluționare a altor dosare datorită volumului mare de cauze aflate pe rol într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, au fost identificate plângeri formulate împotriva deciziei CNSC, iar motivarea hotărârii instanței de judecată privind casarea deciziei CNSC a fost redactată cu întârziere și a avut ca efect depășirea termenului legal de 7 zile.

Pentru îmbunătățirea procesului de soluționare a contestațiilor privind achizițiile, Curtea de Conturi recomandă:

responsabilizarea autorităților contractante privind  transmiterea în termenul legal a documentației necesară soluționării contestațiilor;

implementarea unui program structurat de formare și perfecționare a pregătirii profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual cu atribuții în domeniul achizițiilor publice;

analiza necesității completării legii cu măsuri sancționatorii  cu scopul de a preveni întârzierea depunerii documentației de soluționare a contestațiilor;

interconectarea și interoperabilitatea SEAP cu baza de date a CNSC astfel încât contestațiile formulate de operatorii economici să devină publice de la  data înregistrării la CNSC;

colaborarea CNSC cu completurile specializate în materia achizițiilor publice, nou înființate la nivelul Curții de Apel București - Secția de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice, în ceea ce privește armonizarea metodologiei aplicabile în procesul de soluționare a contestațiilor.

Raportul de audit al performanței cu tema Procesul de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională analizat din perspectiva duratei de timp este public și poate fi accesat aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.