„Domeniul contabilităţii mi-a oferit şansa unei cariere dinamice, racordată la exigenţele timpului nostru”

„Domeniul contabilității mi-a oferit șansa unei cariere dinamice, racordată la exigențele timpului nostru”

Numărul 3, 30 ian. - 5 feb. 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Elena Ștefania Partene, membru al Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud

Alexandra Rizea: Vă rugăm să împărtășiți cititorilor evaluările dvs. referitoare la etapele propriei afirmări profesionale.

Elena Ștefania Partene: Știm bine cu toții că alegerea profesiei este un moment important în viața fiecăruia. Răbdare, pasiune pentru cifre, adaptabilitate, învățare și perfecționare continuă – iată doar câteva elemente componente ale setului de aptitudini principale definitorii pentru profilul profesionistului contabil. Pasiunea pentru științele exacte am moștenit-o de la tatăl meu. Este o „moștenire” pentru toată viața. Astfel, am învățat că, dacă vrei să te specializezi într-un anumit domeniu, este esențial să fii o persoană extrem de atentă la detalii, să dai dovadă de multă meticulozitate, asemenea unui detectiv. Bunăoară, în condițiile în care legislația se schimbă și apar frecvent noi reglementări, trebuie să fii la curent cu modificarea actelor normative.

Ce anume a mai inclus motivația pentru opțiunea dvs. profesională?

Am știut, încă din adolescență, că domeniul științelor exacte mă reprezintă. În consecință, am urmat un liceu cu profil real, matematică-informatică. Ulterior, în anul 2008, am absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, domeniu care mi-a dezvoltat o serie de abilități și competențe, respectiv spirit practic, deprinderi organizatorice, lucrul în echipă. Totodată, am constatat că, deși domeniul public prezintă un grad mai ridicat de stabilitate a locurilor de muncă, oportunitățile în materie de dezvoltare profesională sunt relativ reduse. Astfel, în anul 2011, am devenit și licențiată în științe economice, absolvind Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor tot din Universitatea „Babeș-Bolyai”.

Prin urmare, ați acumulat diverse experiențe pentru a ajunge la decizii bine fundamentate.

Exact. Din aproape în aproape, cum se spune, mi-am format un anumit profil, bazat pe convingeri. Mai ales abilitățile din domeniul privat, cel al afacerilor, mi le-am dezvoltat constant, absolvind ulterior masteratul în Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii din aceeași universitate clujeană. Așa am ajuns la concluzia că profesia contabilă îți poate asigura stabilitatea financiară, fiind o profesie permanent căutată. Domeniul contabilității mi-a oferit șansa unei cariere dinamice, cu multe provocări, îmbinând lucrul minuțios cu cifrele și interacțiunile în mediul de business. Așa am ajuns să consider – cu toată convingerea – că deținerea unei certificări profesionale este o condiție obligatorie sau un atu foarte important pentru a-ți desfășura activitatea în condiții de performanță, pentru a avansa în carieră. În anul 2015 am devenit membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, iar în anul 2016 m-am înscris în Grupul Experților Judiciari (GEJ), filiala Bistrița-Năsăud. Am mers mai departe, în anul 2017, astfel încât m-am mai specializat în două domenii conexe, promovând în luna mai examenul  pentru atribuirea calității de consultant fiscal organizat de Camera Consultanților Fiscali și în luna noiembrie examenul de competență profesională pentru atribuirea calitații de auditor financiar organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Cele trei certificări – expert contabil, consultant fiscal și auditor financiar – au însemnat investiția mea personală în propria perfecționare profesională, iar pasiunea pentru acest domeniu mi-a oferit, așa cum mai precizam, șansa unei cariere marcate de un curs ascendent. Aceste specializări mi-au dezvoltat abilități-cheie, precum atenția, răbdarea și capacitatea de adaptare la un mediu economic dinamic, aflat în permanentă schimbare.

Tocmai pentru că ați implicat, în răspunsurile dvs., raportul dintre ceea ce este personal și ceea ce definește comunitatea profesională căreia îi aparțineți, cred că este important de relevat ce anume contribuie în mod esențial la prestigiul social al experților contabili și contabililor autorizați din țara noastră.

Primul  și cel mai important element prin care se caracterizează, prin care se manifestă profesia contabilă este factorul uman definit prin educație, etică și raționament profesional. Pentru contabilul modern nu sunt suficiente cunoștințe teoretice. Pentru a-i fi recunoscute abilitățile trebuie să fie permanent inițiat în toate modificările din standardele internaționale și naționale de raportare financiară și, nu în ultimul rând, să respecte cu strictețe normele de etică profesională. Consider că perspectivele profesiei contabile sunt condiționate într-o măsură tot mai mare de păstrarea și consolidarea încrederii din partea societății. În opinia mea, este de durată procesul potrivit căruia entitățile economico-sociale vor fi în măsură să perceapă că dezvoltarea lor este strâns legată de costul capitalului, iar costul capitalului este de neperceput fără încrederea în situațiile financiare elaborate de profesioniștii contabili. Este esențial să se conștientizeze faptul că profesionistul contabil este axul în jurul căruia gravitează toate deciziile managementului unei întreprinderi. În acest context, raționamentul profesional al contabililor urmărește ca finalitate oferirea utilizatorilor de informații contabile, de date de calitate, veridice și conectate la piață, pentru ca, la rândul lor, întreprinzătorii, managerii să ia decizii fundamentate. Astfel, misiunea profesionistului contabil implică un grad înalt de profesionalism, vigilență, experiență și raționament, adecvate la situații concrete. În esență, profesionistul contabil trebuie să ofere servicii de înaltă calitate prin aplicarea cunoștințelor cu judecată profesională, atitudine obiectivă și comportament etic. Din responsabilitatea pe care o are profesia contabilă pentru protejarea interesului public, rezultă necesitatea unui organism profesional puternic la nivel național, ale cărui comandamente principale sunt educația, etica și controlul de calitate. Acest organism profesional în țara noastră este Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Ce rol a avut și are, atât în ceea ce vă privește, cât și în legătură cu colegii dvs., activitatea Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud, mai ales în sfera de preocupări subordonate unei pregătiri profesionale adecvate cerințelor actuale și de perspectivă?

Pentru contabilul modern nu sunt suficiente cunoștințele academice. Pregătirea continuă se aprofundează și se dezvoltă de către organismele profesionale. În acest spirit, Filiala CECCAR Bistrița-Năsăud acționează consecvent pentru îndeplinirea rolului ce-i revine în gestionarea activității de pregătire profesională și deontologică a celor care activează în domeniul profesiei contabile din județul nostru. Filiala a organizat și organizează cursuri în funcție de solicitările membrilor în domeniile fiscalitate, contabilitate și control de gestiune, contabilitate financiară, controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă, precum și întâlniri constructive pentru informare și discuții pe tema modificărilor din legislația de specialitate. Bilunar, filiala organizează diferite reuniuni la care se abordează diferite teme de actualitate din sfera contabilității și fiscalității. Aceste reuniuni prilejuiesc dezbateri interactive între membrii Corpului, ele având atât rol de informare, cât și de rezolvare practică, legală a unor situații dificile din domeniile de interes ale participanților. Filiala s-a implicat în ridicarea continuă, la cote tot mai înalte, a nivelului de pregătire, dar și în ceea ce înseamnă comportamentul, mai ales dintr-o perspectivă etică. În concluzie, Filiala CECCAR Bistrița-Năsăud a asigurat și asigură, în toate activitățile pe care le desfășoară, oferirea de soluții adecvate solicitărilor membrilor, în consonanță cu cerințele practicii economico-sociale.

Pentru că ați pus în evidență o asemenea idee, vă rugăm să prezentați viziunea dvs. asupra legăturii dintre activitatea contabilă și obiectivele economico-sociale ale județului, în special pentru stimularea spiritului antreprenorial.

În mediul economico-social actual în care riscul și incertitudinea sunt întâlnite la tot pasul în diferite grade, se impune, în mod obiectiv, să se acorde o mare importanță activității contabile. Informațiile noastre de specialitate se adresează unui public tot mai diversificat, iar utilizatorii își fundamentează – cum am mai relevat – deciziile pe baza acestor informații. Antreprenorii sunt vital interesați să lucreze cu profesioniști contabili care au o viziune largă în sfera de business, care au capacitatea să anticipeze problemele specifice care pot interveni în activitatea firmei, care să vină cu idei și soluții la acestea. Din cele prezentate, reiese rolul informației contabile în dezvoltarea economico-socială, în general, și a antreprenorilor, în special. Importanța legăturii dintre profesioniștii contabili care folosesc numeroase tehnici și metode pentru a furniza cât mai multe informații relevante despre situația economică a unei entități și utilizatorii acestora este percepută tot mai profund de clienții noștri.

Procesul evocat de dvs. implică, desigur, luarea în considerare, deopotrivă, a ceea ce este specific fiecărei entități, dar și contextul în care își desfășoară activitatea. Din acest unghi de vedere, ce anume considerați că se impune a sublinia cu prioritate?

Performanța firmelor este fundamentată pe înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice și este reflectată în informațiile contabile transmise de noi. Economia românească a cunoscut profunde schimbări, de la un regim economic de tip socialist, caracterizat prin colectivism, la unul de tip  capitalist bazat pe proprietatea individuală asupra capitalurilor, întreprinzătorii urmărind, firesc, obținerea unui profit cât mai mare. Acest fapt a generat, așa cum o atestă realitatea cotidiană, dorința de îmbogățire atât pe căi normale, morale și  legale, cât și pe căi care deviază de la aceste concepte. Activitatea profesioniștilor contabili temeinic pregătiți stimulează spiritul antreprenorial, ajutând la îndeplinirea cu succes a obiectivelor economico-sociale inclusiv ale județului nostru, la crearea de plus valoare reală mai ales prin respectarea strictă a principiilor și regulilor promovate consecvent de CECCAR.

Pornind de la experiențele de până acum, mai ales din anul 2017, atât în plan personal, cât și în acțiunile desfășurate sub egida filialei, ce vă propuneți pentru 2018?

 Pentru 2018 mi-am propus să fiu implicată în mai multe proiecte, pe care le-aș numi provocatoare, menite să aducă experienței mele profesionale un plus de valoare. Îmi doresc să lucrez într-un mediu profesional dinamic, care să-mi permită folosirea cunoștințelor acumulate în decursul anilor de formare profesională. Totodată, în acest an, mă voi axa pe efectuarea de expertize contabile judiciare. Efectuarea acestor tipuri de lucrări îmi dă posibilitatea de a-mi pune în practică numeroase cunoștințe teoretice și practice, să aprofundez diferite aspecte și să-mi doresc ca lucrările mele să aibă o contribuție notabilă la stabilirea adevărului material și la justa soluționare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. Provocarea de a efectua expertize contabile judiciare este maximă, deoarece îmbină armonios, la cerințele actuale, contabilitatea și știința juridică. Pot afirma cu tărie că domeniul contabilității mi-a oferit șansa unei cariere dinamice, racordată la exigențele timpului nostru.

Vorbind despre prezent și perspective, ajungem și la una dintre temele cele mai preocupante la nivel de profesie, și anume modul în care, personal și în echipă, contabilii români răspund oportunităților și provocărilor erei digitale.

Nu este un secret pentru nimeni că activitatea contabilă răspunde permanent provocărilor majore specifice erei digitale, fiind unul dintre domeniile în care impactul noilor tehnologii este foarte puternic. Procesele repetitive sau cele care folosesc algoritmi din activitatea de contabilitate sunt preluate, într-o măsură tot mai mare, de computere, în sensul că multe dintre operațiile desfășurate de contabili sunt și vor fi preluate de calculatoare și roboți: preluarea datelor pe diferite suporturi, prelucrarea lor, întocmirea de situații și rapoarte contabile etc. Sunt realități vizibile de pe acum, contabilitatea în timp real fiind răspunsul la această revoluție tehnologică. Profesia noastră are și va avea tot mai mult rolul de a oferi instrumentele analitice esențiale pentru adoptarea celor mai bune decizii în prezent și tot mai mult în viitor. Expertul contabil va avea un rol important în managementul riscului și va acoperi zone noi, integrându-ne în lanțul de decizie care are ca obiectiv obținerea de adevărate performanțe economice.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.