Formularul 101: Principalele modificări

Formularul 101: Principalele modificări

Numărul 9, 8-14 mar. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 Declarație privind impozitul pe profit și 120 Decont privind accizele a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023. Prezentăm, mai jos, prevederile actului normativ.

Motivațiile apariției acestui ordin

Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Noile reglementări stabilesc condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului se realizează de persoana juridică responsabilă, desemnată potrivit legii.

Persoana juridică responsabilă are obligația să depună o declarație anuală consolidată privind impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.

Declarația se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru al grupului fiscal.

Principalele prevederi

Având în vedere prevederile menționate, prin ordin sunt reglementate următoarele:

– aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal, prevăzut în anexa la ordin;
– adaptarea modelului și conținutului formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit,  astfel încât să poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;
– aprobarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal;
– adaptarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit.

Formularul 101 Declarație privind impozitul pe profit se modifică și se completează după cum urmează:

1. Declarația se completează și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situație se bifează rubrica Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit. Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie, cu ajutorul aplicației informatice de asistență. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.

2 Rândul 39 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

3. Rândul 40 – se completează cu valoarea profitului impozabil/pierderii fiscale de recuperat în anii următori.

4. În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit se vor avea în vedere următoarele:

– în cazul în care, în anul curent, membrul unui grup fiscal înregistrează profit impozabil, pierderile fiscale (rd. 39), înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia;
– pierderea fiscală din anii precedenți (suma înscrisă la rd. 39) poate fi scăzută în limita profitului impozabil;
– în cazul în care, în anul curent, membrul unui grup fiscal înregistrează pierdere fiscală, pierderile fiscale (rd. 39) înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit nu se cumulează cu pierderea fiscală din anul curent;
– pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului în perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală se recuperează din rezultatul fiscal consolidat al grupului;
– suma reprezentând profit impozabil/pierdere fiscală înscrisă la rd. 40 se comunică persoanei juridice responsabile pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal.

5. Rândul 43.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum și sumele reprezentând cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

6. În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândurile 41.2, 47, 49, 51-53 din formular nu se completează.

De reținut! Prevederile Ordinului ANAF nr. 310/2023 se aplică pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.