Ghid ANAF referitor la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice

Ghid ANAF referitor la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice

Numărul 12, 29 mar.-4 apr. 2023  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice. Materialul informativ se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente.

PUBLICITATE
Ghidul cuprinde informații detaliate privind:

● înregistrarea în Registrul Comerțului și autorizarea funcționării (în cazul în care persoanele fizice intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de OUG nr. 44/2008);

● obligațiile fiscale declarative și de plată din punct de vedere al impozitului pe venit:

Depunerea Declarației unice

Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212). În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. În Declarația unică, contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual: ‣ fie pe baza normelor de venit; ‣ fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit și calculul impozitului pe venit. Ghidul include detalii privind ajustarea normei anuale de venit,  începerea activității în cursul lunii decembrie, încetarea activității/întreruperea temporară a activității, realizarea unui venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, termenul de plată a impozitului pe venit (plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului), registrul de evidență fiscală (în cazul în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit, acesta are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, numai în partea referitoare la venituri și nu are obligații privind evidența contabilă).

Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit. Ghidul face referire la declararea venitului net anual estimat și calculul impozitului pe venit, cazul începerii activității în cursul lunii decembrie, situația privind încetarea activității/întreruperea temporară a activității, declararea venitului net anual realizat și stabilirea impozitului anual datorat, termenul de plată a impozitului pe venit (plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului), obligații din punct de vedere al evidenței contabile (contribuabilul care a optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate are obligația să organizeze și să conducă contabilitate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală. Contribuabilul ale cărui venituri sunt determinate în sistem real și care conduce contabilitate în partidă simplă poate opta pentru conducerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens).

● obligațiile fiscale declarative și de plată din punct de vedere al contribuțiilor sociale:

Contribuția de asigurări sociale. Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Documentul conține referiri la baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, cota de calcul al contribuției de asigurări sociale, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale, persoane exceptate la plata contribuției (contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă: ‣ este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii; ‣ are calitatea de pensionar), exercitarea opțiunii pentru plata contribuției de asigurări sociale, prevederi speciale privind calculul și declararea contribuției de asigurări sociale.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse a căror valoare este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară și au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Sunt prezentate detalii privind baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, cota de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, modalitatea de a opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevederi speciale privind calculul și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

● Taxa pe Valoarea Adăugată.

Se fac referiri la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, declarațiile fiscale care trebuie depuse, operațiunile scutite de taxă.

● Obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. În situația în care contribuabilul care obține venituri din activități independente încasează integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populație, acesta are obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

● Modalități de îndeplinire a obligațiilor de plată

● Informații privind legislația fiscală și alte materiale informative.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.