Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 10, 15-21 mar. 2023  »  Curier legislativ

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 220 din 17 martie 2023, OMF nr. 1.106/2023 privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7. Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secțiunea Investitorul informat – Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul Ghidului și pe site-ul MF. Întreprinderile pot solicita, în scris, întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul MF, http://www.mfinante.gov.ro/Investitorul informat.

În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape: a) să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare; b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale, conform acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției. Verificarea realizării planului de investiții în termenul prevăzut în acordul pentru finanțare/acordul de finanțare modificat se va efectua în perioada de monitorizare a investiției. În cadrul cererii de plată se prezintă doar documentele emise pentru cheltuielile eligibile, aferente perioadei de realizare a investiției, așa cum a fost aprobată în cadrul acordului pentru finanțare. Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului pentru finanțare. Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost; c) să transmită la MF cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documentele justificative menționate în prezentul ghid de plată.

Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor. În cazul în care la Ministerul Finanțelor există în analiză, concomitent, o cerere de plată a ajutorului de stat și o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investiției, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2 la HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluționarea modificării de calendar. În cazul în care la MF există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluționarea acesteia.

Ministerul Finanțelor soluționează cererea de plată a ajutorului de stat: a) după analizarea, la sediul ministerului, a conformității documentelor justificative anexate cererii de plată și a eligibilității activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; și b) după verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprindere.

În vederea efectuării plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanțelor o cerere de plată a ajutorului de stat, însoțită de documentele justificative. Transmiterea cererii de plată se poate face: letric, prin poștă sau servicii de curierat; electronic, prin depunere online. Nu se iau în considerare cereri depuse la o altă adresă decât adresa Registraturii generale a Ministerului Finanțelor sau la linkul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/807.html. Cererea de plată a ajutorului de stat și documentele justificative anexate acesteia formează dosarul cererii de plată a ajutorului de stat. Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă, aferente dosarului cererii de plată a ajutorului de stat, trebuie să fie datate și semnate de emitent. Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declarația pe propria răspundere din cadrul cererii de plată.

Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plății ultimei tranșe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.