Ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, publicat în Monitorul Oficial

Ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 45, 16-22 nov. 2022  »  Curier legislativ

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1.114 din 18 noiembrie 2022, Ordinul nr.1.436/2022 al ministrului Economiei privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Schema își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în OG nr. 27/2022. Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro, iar numărul maxim estimat al beneficiarilor este de 60.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute în ghid. Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis este 25 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023. Se pot încheia contracte de finanțare, în baza acestei scheme, până la data de 31 decembrie 2023.

Beneficiarii sunt persoane juridice ce desfășoară activități în sectoarele de activitate prevăzute în anexa la OG nr. 27/2022. Pentru beneficiarii din categoria asociații/fundații/patronate, este necesară menționarea activității economice în statutul organizației.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu cheltuielile eligibile prevăzute în OG nr. 27/2022. Proiectele din cadrul schemei sunt finanțate în procent de 85% din cheltuielile eligibile. Beneficiarii sunt obligați să asigure o cofinanțare de 15% din surse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși, la data semnării contractului de finanțare, echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.

Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar prin prezenta schemă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să se încadreze în categoriile de activități prevăzute la art. 18 din OG nr. 27/2022, respectiv: ● transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare; ● dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; ● înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz; ● înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor; ● extinderea activităților de reciclare a deșeurilor; ● crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător; ● realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare; ● reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin; ● modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră, denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă; ● introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință; ● introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

b) să conțină etapele proiectului, precum și structura de finanțare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 16 luni de la data încheierii contractului de finanțare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

În baza prezentei scheme sunt considerate costuri eligibile următoarele: ● costurile investițiilor în active corporale și necorporale; ● costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiției realizate, după caz.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.