Ghidul solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

Ghidul solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 20, 25-31 mai 2022  »  Curier legislativ

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022 Ordinul nr. 1.267/2022 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7. Scopul HG nr. 807/2014 este reprezentat de instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul Ghid. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 4,5 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 6,38 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1,45 miliarde euro, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015 - 2028. Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2028 în baza acordurilor pentru finanțare emise.

În baza acestei scheme, pot solicita ajutor de stat întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt eligibile investițiile care se realizează în unul dintre sectoarele de activitate: industria prelucrătoare; distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare; construcții; hoteluri și restaurante; informații și comunicații; activități profesionale, științifice și tehnice; sănătate și asistență socială. Lista detaliată a domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat se regăsește în Anexa 1 la Ghid.

În cazul în care întreprinderea își desfășoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil, dar solicită finanțare pentru realizarea unei investiții inițiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului, investiția inițială poate fi eligibilă pentru finanțare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.

Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanțare poate fi principală sau secundară.

Informații privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanțare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum și toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii Acordului pentru finanțare se regăsesc în cuprinsul acestui document, precum și pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF). Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, MF pune la dispoziția solicitanților, la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/formular-intrebari, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material și pe site-ul MF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.