Impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Numărul 13, 5-11 apr. 2023  »  Direct de la sursă

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ privind impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cei interesați pot găsi, în acest document, detalii despre:

PUBLICITATE
♦ Impozitarea și declararea veniturilor din activități agricole

Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Produsele în stare naturală sunt: produse agricole vegetale obținute după recoltare, produse de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu și carcasă, miere și alte produse apicole definite potrivit legislației în materie, precum și altele asemenea. Preparatele din lapte și din carne sunt asimilate produselor de origine animală obținute în stare naturală.

Documentul include, între altele, informații despre: veniturile neimpozabile; veniturile impozitate pe baza normelor de venit; veniturile impozitate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; explicații privind grupele de produse vegetale; veniturile neimpozabile din creșterea și exploatarea animalelor; explicații privind grupele de animale; reguli specifice despre impozitarea la normă de venit a veniturilor din activități agricole; situații în care normele de venit pot fi reduse; publicarea anuală a normelor de venit (normele de venit, precum și normele unitare de venit și metodologia de utilizare a acestora se stabilesc de către direcțiile pentru agricultură județene și se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit); calculul impozitului pe veniturile agricole; obligațiile declarative [veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit și impozitul aferent se declară în anul în curs (anul obținerii veniturilor) în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (DU – formular 212) - Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuții sociale datorate pentru anul...” -Secțiunea II.1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România/Subsecțiunea II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit care se depune la organul fiscal de domiciliu până la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a venitului; veniturile din activități agricole aferente suprafețelor/capetelor de animale în limitele neimpozabile NU se declară în DU];

♦ Impozitarea și declararea veniturilor din silvicultură și piscicultură

Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă: veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase; veniturile obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Veniturile neimpozabile din silvicultură și piscicultură sunt: produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; produse capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial

În materialul informativ se regăsesc, printre altele, informații despre: impozitarea veniturilor din silvicultură și piscicultură și a altor venituri din activități agricole, neimpozitate la norma de venit; obligațiile declarative (venitul net anual impozabil și impozitul aferent se declară în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – DU – formular 212).

♦ Contribuții sociale obligatorii datorate de cei care obțin venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

În document se precizează că nu se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS). Se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): OBLIGATORIU, dacă persoana realizează, din venituri din activități agricole (norma de venit, în cazul veniturilor impuse la normă de venit, sau venitul net anual, în cazul veniturilor impuse în sistem real) cumulate, după caz, cu alte venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură și alte surse, cel puțin egale cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

Materialul informativ referitor la impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură poate fi consultat pe site-ul DGRFP Brașov, aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.