În proiect, modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 147/2020

În proiect, modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 147/2020

Telex » Știri 6 aprilie 2020  

Se intenţionează ca, o perioadă, organele fiscale să nu emită și să nu transmită contribuabililor notificarea privind destinaţia sumei din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, pentru consultare, proiectul de modificare a Ordinului preşedintelui ANAF nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din Ordinul preşedintelui ANAF nr.147/2020, cu modificările ulterioare.

În Referatul de aprobare a actului normativ se precizează că, potrivit procedurii stabilite prin Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020, în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie, pe bază de borderou, de către entitățile non-profit/unitățile de cult, organul fiscal emite și transmite contribuabililor „Notificarea privind destinaţia unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”. Conform iniţiatorilor proiectului, majoritatea persoanelor fizice care depun formularul 230 obțin venituri din salarii și pensii și nu sunt înrolate în Spațiul privat virtual. Ca urmare, comunicarea notificărilor se realizează prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care nu au optat pentru virarea sumei din impozitul anual datorat în contul entității menționate în notificare, contribuabilii comunică, în scris, acest aspect organului fiscal.

Tot în Referatul de aprobare se menţionează că, potrivit informațiilor primite de la Centrul Național pentru Informații Financiare din Ministerul Finanțelor Publice, entitățile beneficiare pot depune formularul 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, având atașate formularele 230 scanate. „Întrucât organul fiscal trebuie să se asigure că toate formularele 230 depuse de entitățile beneficiare, pe bază de borderou, indiferent de modalitatea de depunere a acestor formulare, reprezintă opțiunea persoanelor fizice exprimată în conformitate cu prevederile art.123^1 din Codul fiscal, este necesară și modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.147/2020”, subliniază iniţiatorii proiectului.

Ca urmare, prin actualul proiect se propune modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.147/2020, astfel încât procedura de notificare prevăzută la capitolul III din ordin să fie aplicabilă și în cazul în care entitățile beneficiare depun borderoul prin mijloace electronice de transmitere la distanță, având atașate formularele 230 scanate. Totodată este necesară adaptarea, în mod corespunzător, a formularului „Notificare privind destinaţia unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”, prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020.

Potrivit dispozițiilor art.50 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

În acest context, ANAF propune ca, pe perioada stării de urgență, precum și în intervalul de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, organele fiscale să nu emită și să nu transmită contribuabililor notificarea privind destinaţia unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, prevăzută în anexa nr.3 la Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020, cu modificările ulterioare. Ca urmare, virarea sumelor în contul entităților nonprofit/unității de cult se va realiza fără notificarea contribuabililor, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii. După expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, organele fiscale vor emite și comunica notificările pentru toate formularele 230 depuse pe bază de borderou de către entitățile non-profit/unitățile de cult beneficiare.

În cazul în care contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult menționate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit, potrivit procedurii prevăzute la Capitolul VII „Recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult” din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui ANAF nr.147/2020, cu modificările ulterioare. „Astfel, prin această măsură, se va evita deplasarea contribuabililor la oficiile poștale pentru primirea notificărilor comunicate de organul fiscal, precum și în vederea transmiterii răspunsului ca urmare a notificării”, subiniază ANAF. Proiectul de Ordin, referatul de aprobare şi Anexa pot fi consultate pe site-ul ANAF, la rubrica Transparenţă decizională.

Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.