În proiect, noi reglementări privind organizarea și funcționarea MF și ANAF

În proiect, noi reglementări privind organizarea și funcționarea MF și ANAF

Telex » Știri 21 ianuarie 2022  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Demersul are la bază, în principal, adoptarea, în ultima perioadă, a unor acte normative de nivel superior care impun promovarea unor noi reglementări.

Astfel, în ceea ce privește modificarea și completarea HG nr. 34/2009, proiectul prevede, printre altele, preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor si personalului aferent de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la Ministerul Finanțelor. De asemenea, proiectul are în vedere: ♦ preluarea activității și a atribuțiilor aferente activității de reprezentare în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor, în cadrul structurii juridice și, ulterior, transferul, în condițiile legii, la Ministerul Finanțelor, a unei părți din personalul care a desfășurat aceste atribuții în cadrul ANAF; ♦ preluarea de la ANAF a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA), a posturilor și a personalului aferent acestei activități în cadrul Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, având în vedere competența direcției generale în domeniul de reglementare al Codului fiscal și expertiza acesteia în elaborarea legislației fiscale, respectiv procedural fiscale, precum și faptul că soluția fiscală individuală anticipată presupune emiterea unui act administrativ fiscal prin care este soluționată cererea contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare, în vederea creșterii eficienței activității de soluționare a SFIA; ♦ stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor la 2001 posturi exclusiv demnitarii, având în vedere prevederile art. 6 alin.(5) din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență, redistribuirea unor posturi vacante de la ANAF – aparat propriu și unități subordonate, precum și a posturilor alocate activității de soluționare a contestațiilor și a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate; ♦ înființarea a două posturi de secretar de stat ținând seama de necesitatea coordonării desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare.

Totodată, inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că, din analiza activității curente a Direcției generale management al domeniilor reglementate specific se constată necesitatea înființării Direcției pentru administrarea participațiilor statului și preluarea în subordinea acesteia a Serviciului administrarea participațiilor statului.

De asemenea – subliniază reprezentanții MF – ca urmare analizei și evaluării structurii funcționale a Direcției decontabilitate publică, atât din punct de vedere al atribuțiilor,  cât și din punct de vedere al eficienței și eficacității în realizarea obiectivelor, s-a considerat că se impune reorganizarea actualei direcții, având în vedere inclusiv aspectele privind asigurarea unei mai bune implicări și responsabilizări a personalului la toate nivelurile. De asemenea, s-a ținut seama de faptul că în cadrul Direcției de contabilitate publică sunt desfășurate activități cu caracter deosebit de complex atât în domeniul contabilității publice, cât și al Trezoreriei Statului. În acest context, inițiatorii propun, prin acest proiect, reorganizarea Direcției de contabilitate publică în Direcția generală de contabilitate publică, demersul având la bază necesitatea eficientizării procesului decizional si a derulării activităților interne, precum și prevenirea unor eventuale disfuncționalități sau blocaje la nivelul structurii actuale.

Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului se va reorganiza în Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului aferent direcției, precum și a unor posturi vacante.

Proiectul prevede, de asemenea, reorganizarea Direcției generale pregătire Ecofin, asistență comunitara și relații financiare internaționale în două structuri distincte organizate la nivel de direcție generală, respectiv Direcția generală relații financiare internaționale și Direcția generală pregătire Ecofin si asistență comunitară prin preluarea în mod corespunzător a activității, atribuțiilor, posturilor și personalului aferent din cadrul acesteia. În prezent, activitatea Direcției generale se desfășoară pe două domenii de activitate, având în vedere specificul și natura diferită a problematicilor și sarcinilor îndeplinite anterior de cele două structuri.

Potrivit prevederilor proiectului, se va înființa Serviciul coordonarea și monitorizarea implementării componentei Ministerului Finanțelor din PNRR.

În ceea ce privește modificarea și completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, proiectul prevede, printre altele: abrogarea din cuprinsul textului și a anexelor HG nr. 520/2013, a articolelor/alineatelor/anexei care fac referiri la structurile și activitatea vamală, precum și reformularea în unele cazuri a articolelor aceluiași act normativ care reglementează cu privire și la activitatea vamală a ANAF; ▪ eliminarea atribuției prevăzute la art.7, litera A, punctul 25 referitoare la activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal și introducerea în locul acesteia a unei noi atribuții care să preia prevederea din Legea nr. 295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice si Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite atribuții legate de activitatea si personalul preluat în condițiile legii, stabilite prin ordin al ministrului Finanțelor; ▪ modificarea lit. c) a art. 6 și modificarea punctului 7 de la art. 7, litera B, în vederea corelării cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și prevederii funcțiilor de control inopinat, control antifraudă și verificare documentară, prevăzute de Codul de procedură fiscală; modificarea punctului 26 de la art. 7, litera B, ca efect al preluării activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate la Ministerul Finanțelor; completarea proiectului actului normativ cu noi puncte la art. 7, litera B, pct.261 – 264  referitoare la combaterea erodării bazei de impunere și transferului profiturilor, derularea procedurii amiabile și emiterea acordurilor de preț în avans; stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al  Agenției   și   structurile   subordonate   la   22.244, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor; înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție. Modificarea se va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF și în fondurile alocate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.