„Indiferent de performanțele tehnicii și tehnologiilor, omul este și va fi factorul esențial în exercitarea profesiei contabile”

„Indiferent de performanțele tehnicii și tehnologiilor, omul este și va fi factorul esențial în exercitarea profesiei contabile”

Numărul 48, 8-14 dec. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Gherghina Simion, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași

Alexandra Rizea: Conform tradiției, vă rugăm și pe dvs., asemenea tuturor colegilor intervievați până acum, să prezentați principalele elemente care au definit și definesc cariera pentru care ați optat.

Gherghina Simion: Am absolvit liceul de cultură generală, secția reală, în anul 1975. În anul 1976 m-am angajat în funcția de contabil la o stațiune de mecanizare a agriculturii (SMA), care deservea cooperativele agricole de producție din zonă. Contabilul-șef al acelei SMA a fost cel care mi-a îndrumat pașii în tainele profesiei. Cu trecerea timpului am parcurs toate formele de ținere a evidenței contabile specifice acestui domeniu și perioadei la care mă refer, am participat la cursuri de formare profesională și am descoperit că am o chemare pentru contabilitate, știință și practică pe care le-am îndrăgit foarte mult. După Revoluție, fostul meu contabil-șef a ieșit la pensie, iar eu am fost numită în locul lui. Am participat la cursuri privind noua contabilitate a societăților, inclusiv sistemul de aplicare a TVA. Activitatea de contabil-șef la SMA s-a desfășurat până în anul 2002. 

Incontestabil, în perioada la care vă referiți ați acumulat o experiență care v-a permis să vă adaptați la condițiile caracteristice tranziției spre economia de piață. Ce a urmat acestei perioade din parcursul dvs. profesional?

Mi-am dat seama că au apărut noi conexiuni între factorii economici și cei sociali, ceea ce implica o formare inter- și multidisciplinară. Astfel, în 1992, în urma unui examen, am fost admisă la Facultatea Ecologică București, la cursurile fără frecvență, secția Management financiar-contabil și administrativ. În anul 1997 am absolvit facultatea cu susținerea examenului de licență la Academia de Studii Economice, secția Contabilitate și informatică de gestiune. În baza certificatelor de calificare m-am putut înscrie și am promovat examenul de contabil autorizat, organizat în anul 1994, de CECCAR Călărași. Tot după absolvirea facultății am urmat etapele de obținere a calificării de expert contabil, ceea ce, odată cu finalizarea acestui demers, mi-a insuflat mai multă încredere în forțele mele și mi-a conturat o clară identitate profesională. Sunt onorată că fac parte din Filiala CECCAR Călărași. Revenind la parcursul meu profesional, în 2003 am susținut examenul pentru ocuparea unui post de economist în cadrul Primăriei Călărași, iar în cadrul Serviciului de Asistență Socială am ocupat funcția de șef al Biroului economic. În 2010 m-am transferat la DSVSA – Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași, unde am îndeplinit funcțiile de șef al Serviciului economic și de director economic până în anul 2016, când am ieșit la pensie.

Ce au însemnat aceste etape în devenirea dvs. profesională din perspectiva calității de membru al CECCAR?

Evident, această calitate a potențat, într-o manieră definitorie, aptitudinile și modalitățile mele de lucru. Prin cursurile organizate de CECCAR Călărași mi-am îmbogățit continuu pregătirea, mai ales prin însușirea noutăților contabile care au intervenit în toți acești ani. În acest fel am reușit să mă descurc destul de bine în condițiile unor schimbări importante în viața economică și socială, să pun în aplicare legislația în domeniu. În această ordine de idei, menționez că am participat la privatizarea prin metoda MOBO a SMA-ului la care am lucrat și am obținut finanțarea, printr-un proiect SAPARD, pentru cumpărarea de utilaje agricole. Mai precizez că sunt cenzor de aproape 30 de ani la o societate agricolă. Pentru a completa răspunsul la întrebarea dvs., subliniez un fapt esențial, și anume acela că am răspuns totdeauna la solicitările Filialei CECCAR Călărași, care ne-a oferit posibilitatea de a profesa, în continuare, chiar dacă am ieșit la pensie. În mod deosebit, referindu-mă acum direct la perioada pe care o traversăm, țin să remarc că, în condițiile impuse de starea de urgență și, ulterior, de starea de alertă, colegii din cadrul organismului profesional m-au ajutat în sensul cunoașterii și aplicării noilor reglementări, m-au sprijinit ori de câte ori am avut nevoie. Astfel, în această perioadă, am avut de efectuat, între altele, o expertiză contabilă destul de riguroasă, obținând de la Filiala CECCAR Călărași viza auditului de calitate.

Pornind de la exemplele prezentate, vă rugăm să vă referiți la legătura directă a profesionistului contabil cu stările de fapt din economia reală, mai ales în situația excepțională determinată de prelungirea pandemiei de COVID-19.

Asemenea întregii economii naționale, mediul de afaceri din județul nostru s-a confruntat și se confruntă în continuare cu dificultăți deosebite. Pentru depășirea acestora, noi am colaborat și colaborăm strâns cu clienții în vederea identificării posibilităților de continuare a business-ului, de eliminare a consecințelor unor blocaje pe fluxurile de creare a valorii. În acest fel, realitățile economico-sociale din județ au constituit și constituie fundamentul unor decizii la elaborarea cărora luăm și noi parte activ. Totodată, mi-am desfășurat activitatea cu respectarea regulilor impuse de situația pandemică într-un cabinet de contabilitate (PFA) al surorii mele, care – și ea – a îmbrățișat această profesie, fiind alături de clienți cu îndrumări privind specificul activității fiecăruia, în conformitate cu măsurile stabilite de autorități. În tot ceea ce întreprindem am ținut și ținem seama de specificul județului Călărași, o zonă preponderent agricolă. Din păcate, decalajele economico-sociale față de media pe țară au fost adâncite de seceta prelungită din anul agricol 2019-2020, care a adus modificări semnificative în structura și în ponderile ramurilor activităților economice. În aceste circumstanțe, Filiala CECCAR Călărași a inițiat și desfășoară o serie de acțiuni precum întâlniri online cu specialiști din cadrul unor instituții – Finanțe, Judecătorie, Tribunal etc. – pentru a examina împreună evoluția unor procese și fenomene din perioada actuală. Colaborarea noastră se desfășoară și prin organizarea de cursuri, de asemenea, online, pentru mai buna cunoaștere a măsurilor care se adoptă în vederea diminuării efectelor pandemiei și relansării în timp cât mai scurt a activităților economice. 

Cu siguranță, datele și faptele pe care le-ați prezentat vă permit, dvs. și colegilor din filială, să aveți o viziune mai largă asupra viitorului profesiei contabile. Cum se pregătește acest viitor, mai ales prin prisma cerințelor erei digitale?

Eu am lucrat într-o perioadă în care toate operațiunile contabile se efectuau manual, de la calcularea intrărilor, ieșirilor, întocmirea notelor contabile, state de plată până la balanța de verificare. Exista o singură mașină de adunat, care făcea un zgomot infernal când o foloseai. După Revoluție am început, încet-încet, dotarea cu PC-uri, precum și pregătirea personalului în vederea folosirii noilor instrumente și metode de lucru. În acest mod s-au produs, tot treptat, mutații importante în modul nostru de lucru, achizițiile specifice erei digitale ușurându-ne considerabil munca și generând o semnificativă valoare adăugată lucrărilor pe care le efectuăm. Un renumit profesor de la ASE București, Nicolae Feleagă, ne-a dat un exemplu pe care l-am reținut în legătură cu folosirea calculatorului, și anume: „Gunoi ii dai, gunoi îți scoate”. Desigur, era vorba despre o exprimare metaforică. Dorea să sublinieze că, indiferent de performanțele tehnicii și tehnologiilor, omul este factorul esențial. În consecință, de nivelul de pregătire, de competență, de responsabilitate, definitorii pentru profesionistul contabil, depind decisiv rezultatele muncii sale, evident, în consonanță cu schimbările care au loc în mediile în care își desfășoară activitatea. Așadar, viitorul profesiei contabile este asigurat de cei care au îmbrățișat și vor îmbrățișa această frumoasă profesie, de calitatea implicării fiecăruia dintre noi, a colegilor din filială, a membrilor întregii noastre organizații profesionale, CECCAR, astfel încât, cu eforturi și contribuții comune, să fim parte a proceselor și fenomenelor care determină progresul economico-social al României.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.