Interviu cu Marius Ioan Roatiș, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Satu Mare

Interviu cu Marius Ioan Roatiș, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Satu Mare

Numărul 23, 25 iunie - 1 iulie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Am optat pentru o profesie foarte frumoasă, care implică răbdare, perseverență, îmbogățirea continuă a cunoștințelor, adaptarea lor la schimbările economico-sociale, la cerințele clienților”

Alexandra Rizea: Vă rugăm să prezentați principalele momente din cariera dvs., respectiv momentele care au avut cele mai puternice efecte asupra modului în care v-ați exercitat și vă exercitați profesia.

Marius Ioan Roatiș: În anul 2001 am obținut un post la Vama de interior Satu Mare. Aici funcționa o societate de comisionari vamali, la care m-am angajat în calitate de economist. Obligațiile de serviciu au impus și efectuarea unor operațiuni specifice contabilității. Trebuie să precizez, însă, că în acea perioadă nu puteam să țin decât evidența primară, neavând experiența necesară pentru a întocmi o balanță sau o declarație către Fisc. Toate documentele primare erau trimise la societatea-mamă din Oradea, unde se prelucrau de către o doamnă contabil autorizat. Modul în care această doamnă mă sfătuia la telefon cum să întocmesc actele, să le îndosariez, să utilizez cât mai eficient programul de contabilitate folosit împreună a avut o influență deosebită asupra aspirațiilor mele profesionale. Am ajuns să îndrăgesc profesia de contabil și, în condițiile create de evoluția întregii economii, să mă profilez pentru acest domeniu a cărui istorie, dar și prezent și viitor, mă inspiră în tot ceea ce fac pentru afirmarea mea profesională. În acest sens, menționez că până în 2007 am lucrat la amintita societate de comisionari vamali, care și-a extins activitatea și în domeniul alimentației publice, fapt care a determinat și creșterea volumului de lucru, insuficient, însă, pentru consolidarea pozițiilor ei pe piața de profil. După ce România a devenit stat membru în Uniunea Europenă, importurile și exporturile, în general activitățile specifice din domeniul vamal, s-au redus substanțial. În aceste condiții, am decis să plec la o societate de contabilitate. Aici am avut șansa de a întocmi acte pentru societăți din diferite domenii de activitate, tutorele meu dispunând de un portofoliu variat de firme. În acest context, cunoștințele mele în materie de contabilitate s-au amplificat și aprofundat, ceea ce m-a făcut să mă pregătesc în mod corespunzător pentru a susține examenul de acces la profesia de expert contabil. În 2010, am obținut această calitate și am devenit membru al CECCAR. În primăvara anului 2011, mi-am deschis propriul birou de contabilitate.

Elementele de ordin biografic pe care le-ați evocat v-au permis, desigur, să reflectați asupra modului în care profesia aleasă contribuie la formarea propriei personalități, în strânsă legătură cu activitățile desfășurate de organizația noastră profesională, CECCAR.

Așa este. Momentele la care m-am referit, experiența acumulată mi-au întărit convingerea că am optat pentru o profesie foarte frumoasă, care implică răbdare, perseverență, îmbogățirea continuă a cunoștințelor, adaptarea lor la schimbările economico-sociale, la cerințele clienților, ceea ce presupune și integrarea organică în activitățile desfășurate de Filiala CECCAR Satu Mare. Bineînțeles, am căutat și caut să-mi consolidez propriile poziții pe piața serviciilor contabile, ceea ce m-a determinat să caut o persoană cu o pregătire corespunzătoare, în care să am încredere, cu care să-mi desfășor activitatea, astfel încât să răspundem împreună cât mai bine provocărilor, nevoilor și cerințelor clienților noștri.

Întrucât v-ați referit la calitatea dvs. de membru al CECCAR, vă propunem, în continuare, să prezentați câteva dintre acțiunile Filialei CECCAR Satu Mare menite să-și adapteze permanent activitatea la solicitările mediului de afaceri.

Ați abordat ceea ce reprezintă „miezul” activității filialei, care ne implică pe toți în calitate de membri. Principiul fundamental al CECCAR, respectiv răspunsul adecvat la ceea ce reprezintă interesul public, își găsește materializarea în contactul direct cu exponenții mediului de afaceri, ceea ce ne permite să racordăm programele de activitate ale filialei la ceea ce economia reală impune pe plan profesional. Județul nostru are, sub aspect economico-social, un specific care impune identificarea de soluții, împreună cu structurile patronale, care să permită accelerarea proceselor care reduc decalajele față de zonele mai dezvoltate ale țării. Conlucrarea cu exponenții mediului de afaceri care începe, desigur, cu serviciile pe care noi le prestăm, se amplifică și capătă consistență în contactul permanent la nivelul filialei cu cei mai reprezentativi întreprinzători și manageri. Această conlucrare are efecte imediate și de perspectivă, întrucât servește interesele comune strâns legate – cum am mai menționat – de specificul județului.

În ce măsură conlucrarea la care v-ați referit se extinde și în zona autorităților publice locale, precum și în cea a altor organizații profesionale care activează în județ?

Evident că fără o colaborare permanentă, reciproc avantajoasă, cu reprezentanții zonelor pe care le-ați menționat nu ar fi posibil să ne îndeplinim obiectivele comune. Din acest motiv, filiala noastră organizează sistematic întâlniri și consultări cu autoritățile locale, cum sunt Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate. În același timp, au fost inițiate și s-au desfășurat acțiuni comune cu celelalte organizații profesionale din județ, în centrul atenției situându-se adaptarea programelor proprii la cerințele de ansamblu ale economiei județului Satu Mare. În acest fel, avem nu numai un limbaj comun, un mod de abordare care răspunde interesului public, ci și capacitatea necesară pentru a influența, direct și indirect, deciziile care contribuie la dezideratul principal, și anume o dezvoltare mai rapidă a județului nostru.

În aceeași ordine de idei, vă rugăm să menționați și câteva dintre acțiunile filialei care vizează perfecționarea continuă a profesioniștilor contabili, membri ai filialei.

Pe prim plan se situează adaptarea noastră atât prin cunoștințe, abilități, cât și prin metodologii la procesele de integrare și de globalizare care au implicații și la nivel local și la nivelul fiecărui profesionist contabil, deoarece avem de-a face cu modificări de ordin conceptual și legislativ, care definesc prezentul și viitorul contabilității. În strânsă legătură cu aceste procese se află locul și rolul noilor tehnologii care, la rândul lor, determină cele două procese interdependente, respectiv digitalizarea și globalizarea. Gândirea integrată și serviciile integrate decurg tocmai din această interdependență. Conștientizarea atât în teorie, cât și în practică a acestor realități în continuă schimbare constituie substanța acțiunilor filialei, în special prin cursuri și dezbateri, pentru a putea face față fiecare și toți împreună provocărilor și oportunităților cu care ne confruntăm și ne vom confrunta. În acest fel, se poate aprecia, cu toată convingerea, că răspundem prin fapte, prin acțiune la comandamentele prezente și viitoare ale profesiei noastre.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.