Interviu cu Sanda Eva Guia, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Sălaj

Interviu cu Sanda Eva Guia, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Sălaj

Numărul 40, 22-28 oct. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Carnetul de membru al CECCAR este o carte de vizită prestigioasă pentru interlocutorii noștri, care le garantează că expertul contabil sau contabilul autorizat își va onora exemplar obligațiile”

Interviu cu Sanda Eva Guia, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Sălaj 

Alexandra Rizea: Vă propunem să dăm curs interesului manifestat de cititorii publicației noastre față de parcursul profesional al colegilor de breaslă și să prezentați principalele momente ale carierei dvs., pornind, firește, de la opțiunea inițială, pentru a ajunge la modul în care vă împliniți aspirațiile în prezent.

Sanda Eva Guia: În anul 1975 am susținut examenul de admitere în învățământul superior economic, fără a-mi stabili, în prealabil, cu toată determinarea, drumul pe care aveam să-l parcurg în vederea evidențierii într-un anumit domeniu al economiei. Era perioada în care cei mai mulți absolvenți doreau să devină economiști sau juriști. Eu, fiind un om al cifrelor, adică absolventă de liceu cu profil real, am ales să fiu economist.

M-am înscris la Facultatea de Științe Economice – Secția Economia industriei, construcțiilor și trasportului. Am ales această secție, în detrimentul celei de Finanțe-contabilitate, pentru că se susțineau mai puține examene de contabilitate. Acesta a fost și motivul pentru care, la început, la cursuri, mi-a fost mai greu să înțeleg de ce 301=401 (înregistrarea achiziționării de materii prime de la furnizori). Ca urmare, după absolvire, în anii de stagiu, la întreprinderea unde am fost repartizată am lucrat în domeniile aprovizionare, plan, preț de cost. Aici am avut posibilitatea să aprofundez realitățile dintr-o entitate economică productivă, însă în condițiile cunoscute din regimul de atunci. Până la urmă, dacă judecăm lucrurile în mod obiectiv, în orice activitate economică acționează legități care, în pofida tuturor dificultăților și barierelor, își croiesc drum. Aspectele de ordin strict profesional au constituit obiectul preocupărilor mele încă din anii respectivi. Învățămintele cele mai importante pe care le-am tras în această ordine de idei privesc înțelegerea faptului că sectorul financiar-contabil era cel care îmi oferea posibilitatea cunoașterii în ansamblu a întregii activități a întreprinderii și de a înțelege cu ce costuri materiale și umane se obțineau rezultatele de la sfârșitul fiecărui an; care erau perspectivele de dezvoltare în viitor, desigur, în condițiile date. Am perseverat în aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite în facultate, am urmărit îndeaproape activitatea întreprinderii, m-am implicat în rezolvarea problemelor ei, reușind, în cele din urmă, să „fur” profesia de contabil de la cei care o făceau cel mai bine, dar care nu-și rezervau prea mult timp cu noi, tinerii absolvenți. La scurt timp (în anul 1985), mi s-a încredințat coordonarea serviciului financiar-contabil din întreprinderea în care lucram, ceea ce a presupus implicarea mea deplină în munca de contabil.

Întrucât v-ați referit la perioada economiei de comandă, vă rugăm să prezentați modul în care ați perceput schimbările de după 1989, șocul trecerii la tranziția spre o piață liberă, concurențială, integrată treptat, nu fără dificultăți majore, în structurile Uniunii Europene.

Desigur, au fost șocuri, mari greutăți în adaptarea la noua situație, de fapt reinventarea profesiei, însă am acționat în consonanță cu cerințele timpului și, astfel, în 1995, am susținut, pentru a deveni membru al CECCAR, examenul de expert contabil. Pregătirea profesională individuală continuă a fost preocuperea prioritară pentru a ține pasul cu evoluția profesiei contabile, pregătire materializată ulterior, printru-un master de specialitate, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și prin obținerea certificatului de auditor financiar la Camera Auditorilor din România. Bazându-mă pe cunoștințele și experiența dobândite în profesie, în anul 2003 am luat decizia cea mai importantă pentru cariera mea de contabil, și anume aceea de a trece de la statutul de salariat al unei instituții bugetare la cel de administrator la propria-mi firmă de contabilitate, firmă în care îmi desfășor activitatea și în prezent.

Dat fiind faptul că dețineți mandatul de președinte al Consiliului Filialei CECCAR Sălaj, vă rugăm să vă referiți la propria dvs. experiență civică și să relevați locul și rolul calității de membru al organizației profesionale a profesioniștilor contabili din țara noastră în formarea și afirmarea specialiștilor din domeniul contabilității, atât sub aspect teoretic, cât și practic.

Deosebit de importantă este conștientizarea faptului că profesia contabilă este necesară și prezentă astăzi mai mult ca oricând în viața economică a țării noastre și pe plan internațional, prin organismul său professional CECCAR. Calitatea de membru al Corpului conferă fiecărui absolvent de studii superioare economice statutul de bun profesionist contabil – care are la bază o pregătire temeinică în domeniu, dacă ne referim la etapele care trebuie parcurse pentru a deveni membru al Corpului:

  • promovarea examenului de admitere la stagiul de trei ani;
  • promovarea examenului de aptitudini, la finalizarea stagiului;
  • participarea, în fiecare an, la cursurile de pregătire profesională continuă.

După cum se știe, CECCAR este cel mai mare organism profesional din țară. Prin obiectivele strategice abordate oportun și consecvent, pe plan național și internațional, CECCAR se caracterizează, pe piața de profil, prin seriozitate, unitate, transparență, calitatea acțiunilor, expertiză, devenind, ca organizație, un model al bunelor practici în domeniul guvernării corporative, o forță majoră, respectată și recunoscută ca atare atât în România, cât și peste hotare. Acestea sunt câteva dintre considerentele pentru care carnetul de membru al CECCAR este o carte de vizită prestigioasă pentru interlocutorii noștri, care le garantează că expertul contabil sau contabilul autorizat își va onora exemplar obligațiile.

Specificul județului Sălaj din punct de vedere economico-social relevă provocări și oportunități pentru profesioniștii contabili în planul implicării directe în conceperea și dezvoltarea mai accelerată a acestei zone a țării. Ce s-a întreprins și se întreprinde în acest scop?

La nivelul județului, profesioniștii contabili se confruntă cu greutăți în piața serviciilor de specialitate, determinate de faptul că numărul firmelor radiate în anul în curs, pe primele opt luni, a crescut cu 67,75% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pentru a face față acestor realități, în condițiile unei piețe tot mai competitive și concurențiale, ne sunt de un real ajutor principiile și normele care vizează standardele promovate de CECCAR în domeniile educației, eticii și calității serviciilor. Acestea sunt și vor rămâne criteriile de selecție cu care operează clienții noștri, beneficiari ai serviciilor de calitate oferite de profesioniștii contabili. În acest context, pentru a veni în sprijinul membrilor, conducerea filialei se preocupă sistematic să-i aducă la aceeași masă pe profesioniștii contabili și pe reprezentanții autorităților de reglementare, ai instituțiilor descentralizate cu care ei relaționează, precum: AJFP, ITM, AJOFM, CJPS, ORC, Tribunalul Sălaj, Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri „Silvania” Sălaj. Aceste întâlniri ne ajută să înțelegem mai bine și să aplicăm corect legislația, să concepem și să desfășurăm acțiuni comune care urmăresc, evident, realizarea obiectivelor comune. La nivel central, CECCAR promovează consecvent dialogul social, stimulând, în acest sens, și inițiativele filialelor.

Prin ce modalități Filiala CECCAR Sălaj acționează pentru consolidarea pieței serviciilor contabile în județ?

În acest scop, am adoptat și adoptăm măsuri pentru încurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei, în special prin stimularea prestărilor de servicii în societăți de expertiză contabilă sau de contabilitate și prin stimularea operațiunilor de concentrare prin fuziune. Astfel organizați, ne facem mai bine cunoscuți, mai apreciați și, în acest fel, putem opera mai ușor pe piața concurențială, iar pe plan social contribuim îndeosebi la crearea de locuri de muncă pentru membrii noștri.

Ce își propune conducerea filialei pentru perioada următoare în vederea promovării căilor și mijloacelor adecvate de răspuns la provocările proceselor și fenomenelor caracteristice erei digitale?

Avem în vedere faptul că zona de servicii a profesiei contabile se va completa cu prestații cu o valoare adăugată mult mai mare. Aceste prestații vor fi asigurate de inteligența artificială pe care contabilul va trebui să o folosească; altfel spus, contabilul va avea nevoie, în munca sa, mai mult ca oricând, pe lângă abilități profesionale, de abilități digitale. Astăzi, cu ajutorul programelor IT, culegerea de date – munca de rutină a contabilului – se realizează în timp real. Singura avuție a contabilului care nu poate fi automatizată este și va fi raționamentul profesional, trecerea informațiilor prin propria gândire, prin care noi, profesioniștii contabili, ne diferențiem și care ne dau valoare și demnitate, aspect esențial în demersurile noastre pentru consolidarea pieței serviciilor contabile.

Pentru viitor, prioritățile profesionistului contabil vor avea o altă ordine, de la mediator între mediul de afaceri și cel de reglementare, la consilier, confident al partenerilor noștri, managerii, în drumul lor spre dezvoltarea businessului și, implicit, spre obtinerea de profit. Pentru realizarea acestor deziderate, conducerea filialei își propune să asigure, cât mai des cu putință, prezența profesioniștilor contabili în mijlocul mediului de afaceri prin organizarea de întruniri în cele trei orașe ale județului (Zalău, Șimleu Silvaniei, Cehu), participarea membrilor noștri la întâlnirile cu oamenii de afaceri, organizate de Camera de Comerț și Industrie Sălaj, organizarea de mese rotunde cu parlamentarii din județ care, prin votul lor, pot asigura promovarea profesiei contabile susținându-ne inițiativele care au drept scop sporirea contribuției noastre la accelerarea procesului de dezvoltare economică și socială a acestei zone, a întregii țări.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.