Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXII)

Numărul 28, 11-17 octombrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: Retrospectiva noastră a ajuns la anul 2006. Deceniul care ne desparte de acel an include date și fapte care sunt mai proaspete în memoria individuală și colectivă, astfel încât principalele evenimente din istoria recentă a CECCAR vor fi sintetizate pe baza informațiilor cuprinse în broșura editată cu prilejul împlinirii a 95 de ani de existență a CECCAR și desfășurării lucrărilor celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile. (vezi episoadele precedente)

Impactul proceselor de integrare și globalizare

Așadar, anul 2006 ni se înfățișează din perspectiva deceniului care a trecut de atunci drept o etapă importantă în demersurile constante de racordare la cerințele proceselor și fenomenelor definitorii deopotrivă pentru economia națională și economia mondială. O recapitulare cronologică ne readuce în memorie faptul că în perioada 17-19 mai 2006 s-au desfășurat la București ședințele ordinare ale Grupelor de lucru pe probleme de fiscalitate din cadrul Federației Experților Contabili Europeni (FEE), precum și prima Conferință europeană, cu tema Legislația fiscală din Uniunea Europeană și impactul ei la nivel național, manifestări organizate de CECCAR cu sprijinul FEE. La conferință au participat reprezentanți ai Comisiei Europene și ai delegației Comisiei Europene în România, ai administrației fiscale, ai Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare, ai mediului academic și ai profesiei contabile. În acest fel s-a înscris în istoria CECCAR încă un moment important de consacrare a vocației europene și mondiale a organizației profesionale a contabililor români. Această vocație s-a reflectat și se reflectă tocmai prin răspunsul prompt, calificat la tendințele care se afirmau în lume în perioada respectivă. Astfel, în 2006, Corpul a continuat să acorde o atenție deosebită recomandărilor IASB – organismul european de normalizare contabilă. Prin eforturi susținute, CECCAR a primit dreptul de licență de la Fundația Comitetului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASCF) pentru traducerea oficială în limba română și editarea pentru publicul din țara noastră a ediției 2006 a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Momentele despre care relatăm au prefațat cum nu se poate mai potrivit manifestările care s-au desfășurat în a doua parte a lunii septembrie 2006. Dacă luăm în considerare densitatea și semnificația acestor manifestări, găsim numeroase elemente de similitudine cu momente din activitatea CECCAR în septembrie 2016.

Notăm, în primul rând, că la 15 septembrie 2006 CECCAR a sărbătorit împlinirea a 85 de ani de la înființare prin organizarea unei Conferințe aniversare menite să marcheze evoluția profesiei contabile după perioada comunistă, afirmându-se ca un important factor de creștere economică și ca un instrument indispensabil unei bune guvernări la toate nivelurile. În semn de apreciere pentru contribuția la cooperarea internațională în profesia contabilă, Consiliul Superior al Corpului a hotărât ca la împlinirea a 85 de ani de la înființarea CECCAR să se acorde diploma de onoare și medalia jubiliară reprezentanților de peste hotare ai profesiei, prezenți la București cu ocazia Congresului al XVI-lea al Profesiei Contabile din România.

În zilele de 15-16 septembrie 2006 s-au desfășurat în Capitală lucrările celui de-al XVI-lea Congres al profesiei contabile românești, organizat de CECCAR. Tema reuniunii, Profesia contabilă și globalizarea, a stârnit, încă de la anunțarea ei, un interes deosebit în rândul specialiștilor, al operatorilor economici, al investitorilor și al celorlalți utilizatori ai informațiilor contabile, datorită actualității acesteia și dimensiunilor economice și sociale la care se poate referi. Acest eveniment a adus laolaltă peste 100 de specialiști, reprezentanți ai organismelor internaționale și regionale ale profesiei contabile (IFAC, FEE, FCM, CILEA, FIDEF, Grupul Edinburgh, SEEPAD) și ai organismelor naționale ale profesiei contabile din peste 30 de țări.

În anul următor, activitatea CECCAR a înregistrat noi momente semnificative care au stimulat eforturile experților contabili și contabililor autorizați îndreptate spre transpunerea în practică a concluziilor Congresului al XVI-lea, precum și ale Consiliului Superior.

Reținem, în primul rând, publicarea traducerii oficiale în limba română a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Este încă o confirmare a prestigiului CECCAR în comunitatea profesională internațională și, totodată, s-au asigurat premisele unei mai puternice racordări a activității practice la nivel național la cerințele proceselor de integrare și globalizare.

O altă confirmare o constituie desfășurarea primei Întâlniri Transfrontaliere organizate de CECCAR în colaborare cu Camera Auditorilor din Ungaria și cu Federația Contabililor și Auditorilor din Ucraina.

O realizare remarcabilă pentru CECCAR în anul 2007 a constituit-o continuarea bunei colaborări cu IASB/IASCF, organismul de normalizare din domeniul Standardelor Internaționale de Contabilitate, și cu IFAC, instituția care gestionează profesia la nivel global. Altfel, în temeiul încrederii acordate, Corpul a primit licențe de la aceste două importante organizații pentru a pune la dispoziția profesioniștilor contabili români traducerile a două culegeri de norme la nivel internațional. Așa cum am menționat mai sus, este vorba despre traducerea și publicarea oficială în România a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ediția 2007, emise de IASB, și a Standardelor Internaționale de Audit (ISA), ediția 2007, emise de IFAC. De asemenea, IASB a acordat CECCAR licență pentru a traduce în limba română proiectul Standardului Internațional de Contabilitate pentru IMM-uri, care, alături de alte patru versiuni oficiale (engleză, germană, franceză și spaniolă), a fost postat pe site-ul organizației din Londra pentru a avea acces la consultare și comentarii toți profesioniștii contabili români.

În domeniul educației, CECCAR a depus eforturi pentru a oferi pachete de programe necesare în domeniul profesiei contabile. În acest sens a stabilit Programul de Dezvoltare Profesională Continuă pentru perioada 2007-2011. Prin acest program s-au introdus noi discipline, precum drept – legislație europeană; acceptarea, utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor europene; reglementări privind litigiile de muncă, asigurările și protecția socială; studierea și însușirea unei limbi de circulație internațională cu adaptare la specificul profesiei contabile.

În 2007, pentru prima dată, România a avut un reprezentant în unul dintre comitetele de lucru ale IFAC. De asemenea, anul 2007 a fost pentru Corp un an excepțional pe linia continuării dezvoltării rolului de normalizator pentru membrii săi. Astfel, a fost întregită colecția de standarde din domeniul profesiei contabile cu elaborarea și publicarea Standardului profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar și Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil, a Standardului profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experții contabili, precum și cu revizuirea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile.

O altă realizare au constituit-o buna colaborare și implicarea activă în acțiunile derulate de Federația Experților Contabili Europeni, organismul care – așa cum am mai subliniat – gestionează profesia contabilă la nivel european, pe de o parte, prin implicări directe ale specialiștilor Corpului în Grupele de lucru ale FEE, cu menționarea în principal a celor din domeniul auditului, IMM-urilor, impozitelor directe și indirecte, guvernării corporative, și, pe de altă parte, prin susținerea tuturor activităților legate de evenimente, studii profesionale, consultări privind diferite proiecte unitare pentru profesie etc.

În iunie 2007, CECCAR a publicat în Monitorul Oficial (nr. 429/27.06.2007) Codul etic național al profesioniștilor contabili din România, ediția revizuită, acesta fiind distribuit membrilor și adresându-se tuturor profesioniștilor contabili definiți ca atare și contabililor angajați, indiferent de asociația profesională din care fac parte.

Mai reținem crearea de condiții pentru derularea cursurilor de pregătire profesională în faza inițială sau pentru dezvoltarea profesională continuă (DPC). Astfel, la nivelul Aparatului central al Corpului, precum și în 14 filiale existau săli de cursuri proprietate a CECCAR.

În anul 2007 au avut loc peste 80 de acțiuni externe la care CECCAR a fost invitat să participe, dintre acestea remarcându-se cele organizate de IFAC și FEE și ședințele Grupelor de lucru IMM/PMM, Audit, Fiscalitate și Guvernanță corporativă ale FEE.

Reprezentanții CECCAR au fost incluși în structurile de conducere ale unor organisme regionale precum FIDEF, FCM, SEEPAD și CILEA.

În anul 2007 au fost inaugurate noul sediu al Aparatului central al CECCAR, precum și trei sedii de filiale – Alba, Harghita și Covasna.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.