Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVIII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXVIII)

Numărul 34, 22-28 noiembrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

<

PUBLICITATE
ng>Reminder: Trecerea în revistă a activității CECCAR, sub semnul împlinirii a nouă decenii și jumătate de existență, ne-a permis să scoatem în evidență momente definitorii ale procesului de consolidare și afirmare tot mai puternică a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în viața economică și pe ansamblul societății. Ceea ce urmează reprezintă noi confirmări ale acestui drum marcat de incontestabile progrese în atingerea obiectivelor perene ale CECCAR. (vezi episoadele precedente)

În sprijinul membrilor, în consonanță cu interesul public

Anul 2015, căruia îi consacrăm cronica de față, a fost caracterizat prin inițierea și desfășurarea a numeroase acțiuni ale CECCAR la nivel central și la nivel teritorial, cu un impact major în țară și peste hotare. Astfel, la 20 martie s-a desfășurat, la București, Conferința Națională de dare de seamă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, la care s-au analizat principalele aspecte ale activității din anul precedent și s-au definit direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Documentele prezentate au constituit premisa elaborării și adoptării Programului de activitate pentru anul 2015 și într-o perspectivă mai largă. Astfel, s-a aprobat Strategia pentru perioada 2016-2021, în strânsă corelare cu implicațiile pe care le vor avea asupra profesiei contabile previziunile Comisiei Naționale de Prognoză. Printre obiectivele stabilite s-au înscris continuarea campaniei de îmbunătățire a percepției publice asupra rolului contabilității și al profesiei contabile, oferirea suportului necesar pentru adoptarea deciziilor autorităților cu atribuții de reglementare în domeniile contabilității, fiscalității, consultanței și mediului de afaceri, dinamizarea acțiunilor prevăzute în protocoalele de colaborare cu alte structuri profesionale și patronale, cu instituții publice, cu mediul universitar.

Un domeniu de cel mai mare interes l-a reprezentat educația, dezvoltarea profesională continuă. În acest sens, s-a desfășurat o laborioasă activitate pentru completarea și îmbunătățirea Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (PNDPC), precum și a unor ghiduri și standarde profesionale existente.

Conform PNDPC, în pregătirea profesională a membrilor s-a pus accentul pe organizarea adecvată a cursurilor consacrate celor 12 discipline obligatorii: Audit și certificare; Contabilitate și control de gestiune; Managementul piețelor de capital; Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă; Gestiunea unui cabinet de expertiză conta bilă; Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor; Accesarea, utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor europene; Standarde profesionale emise de Corp; Fiscalitate; Expertiză contabilă – Standardul profesional nr. 35; Înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS); Doctrina și deontologia profesiei contabile.

Alte direcții de acțiune au inclus manifestări dedicate responsabilității sociale și dezvoltării serviciilor pentru membri.

De-a lungul anului 2015 s-au extins și aprofundat relațiile internaționale ale CECCAR, în centrul acestora situându-se modalitățile cele mai eficiente de aplicare a standardelor IFAC, a directivelor și recomandărilor Comisiei Europene și a orientărilor stabilite de gestionarul profesiei contabile la nivel european, Federația Experților Contabili Europeni (FEE).

Printre numeroasele evenimente desfășurate pe plan internațional la care CECCAR a participat în anul 2015 s-au înscris:

 • Reuniunea Forumului PMM al FEE, cu tema Viitorul PMM-urilor într-o societate globală (18 februarie, Bruxelles);
 • Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) (10-13 martie, Santiago, Chile);
 • Forumul Strategic al Profesiei Contabile, organizat de Institutul Contabililor Publici Autorizați din Grecia (SOEL) (23 aprilie, Atena);
 • Ziua Fiscalității, organizată de FEE, având ca temă centrală Viitorul politicilor fiscale și ca subtemă Rolul celor care întocmesc politicile fiscale, al administrațiilor și al contribuabililor (29 aprilie, Bruxelles);
 • Ședința Grupei de politică fiscală și a Grupei operative pentru TVA ale FEE (30 aprilie, Bruxelles);
 • Ședința Grupei de lucru pentru politici de raportare financiară a FEE (18 mai, Bruxelles);
 • Ședința Grupei de lucru Politici de audit și certificare a FEE (20 mai, Bruxelles);
 • Ședința Consiliului de administrație al FIDEF (22 mai, Montreal);
 • Forumul OECD 2015: Investim în viitor: Populație, Planetă, Prosperitate (2-3 iunie, Paris);
 • Ședința IPSASB (23-26 iunie, Toronto);
 • Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța (23 iulie, Paris);
 • Ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile din Europa Centrală și de Est (11 septembrie, Londra);
 • Adunarea membrilor FEE și atelierele strategice ale FEE (22-23 septembrie, Amsterdam);
 • Ședința IPSASB (22-25 septembrie, Toronto);
 • Adunarea generală și Consiliul de administrație ale FIDEF (29 septembrie, Paris);
 • Al 70-lea Congres al profesiei contabile franceze (30 septembrie – 2 octombrie, Paris);
 • Atelierul tehnic și a 32-a sesiune ale ISAR – UNCTAD (3-6 noiembrie, Geneva);
 • Adunarea generală anuală și ședința Grupului Edinburgh (10 noiembrie, Singapore);
 • Ședința Consiliului IFAC și Convenția de Contabilitate (11-12 noiembrie, Singapore);
 • Ședința IPSASB (8-11 decembrie, Toronto);
 • Adunarea membrilor FEE (16 decembrie, Bruxelles).

La 9 decembrie 2015 a fost marcată, la sediul CECCAR, încheierea proiectului Carieră PLUS din cadrul programului Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creșterea economică, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Derulat în perioada mai 2014 – decembrie 2015, proiectul strategic a avut în vedere dezvoltarea de programe de calificare de înaltă calitate pentru nouă ocupații specifice departamentelor-suport din cadrul companiilor.

Mai reținem, din cronica anului 2015:

În perioada 2-4 octombrie a avut loc, în organizarea Filialei CECCAR Arad, a XIII-a ediție a Simpozionului „Pavel Ciuce” de la Moneasa. Dezbaterea temei Profesia contabilă în contextul noilor reglementări fiscale a prilejuit evidențierea provocărilor actuale pentru profesioniștii contabili reprezentate de aplicarea noilor reglementări contabile și, începând cu anul 2016, a celor fiscale.

În contextul preocupărilor Comisiei Europene de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE, al impactului și imprevizibilității modificărilor legislative asupra IMM-urilor, precum și în contextul obiectivelor strategice ale CECCAR privind problemele cu care se confruntă IMM-urile, la 21 septembrie a avut loc cea de-a VI-a ediție a Forumului Național al PMM. Manifestarea a fost structurată pe două paneluri, temele principale fiind PMM – factor activ în cadrul Strategiei Europa 2020 și Provocări și perspective ale Practicilor Mici și Mijlocii în mediul de afaceri din România. Cu același prilej, s-a desfășurat și Gala Topului național al celor mai bune societăți membre CECCAR, ediția a V-a.

La rândul ei, Filiala CECCAR București a organizat, la 19 noiembrie, o dezbatere cu tema Tendințe europene privind reformele contabile contemporane în raport cu necesitățile informaționale ale managementului. Lucrările au fost structurate pe trei paneluri: Raportul IT – contabilitate, Reglementări contabile europene. Raportul dintre directivele contabile europene și IAS-uri, IFRS-uri și Contabilitatea managerială – furnizarea informației contabile analitice.

 (Va urma)

Galerie foto
Cea de-a XIII-a ediţie a Simpozionului „Pavel Ciuce” de la Moneasa cu tema „Profesia contabilă în contextul noilor reglementări fiscale” Cea de-a VI-a ediție a Forumului Național al PMM - „PMM – factor activ în cadrul Stategiei Europa 2020” Gala Topului național al celor mai bune societăți membre CECCAR, ediția a V-aSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.