Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

Legea nr. 58/2021 privind reducerea timpului de lucru al salariaților pe durata stării de urgență sau de alertă. Sinteza principalelor prevederi

Numărul 13, 7-13 apr. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021

Actul normativ vizează, după cum se știe, reglementări procedurale și fiscale privind programul redus de lucru al salariaților (kurzarbeit). În acest sens, este de menționat că una dintre modificările aduse de lege Ordonanței de urgență nr. 132/2020 se referă la formula de calcul al indemnizației, care va fi, potrivit noilor prevederi, de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Vechea formulă (conform prevederilor anterioare), respectiv 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat, a dus la unele anomalii în practică privind cuantumul indemnizației.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Legii nr. 58/2021.

Se aprobă OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu următoarele modificări și completări:

1. Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Codul muncii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

2. Acolo unde există organizații sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților, măsura de reducere a timpului de muncă prevăzută la pct. 1 se ia de angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților.

3. Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la pct. 1 se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

4. Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare, în limitele prevăzute la pct. 2.

5. Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

6. Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la pct. 1, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

7. În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferență să poată fi decontată conform dispozițiilor pct. 13.

8. Indemnizația este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

9. În situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația acordată potrivit pct. 8 de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

10. Indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

11. În situația în care, în cursul aceleiași luni, salariatul obține atât venituri din salarii, cât și indemnizație aferentă orelor de reducere a programului, în vederea impozitării, acestea se cumulează, pentru acordarea deducerii personale. Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

12. Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la pct. 1 sunt interzise atât angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, cât și subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la pct. 1.

13. Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la pct. 1 și 3 și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  2. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la pct. 1 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizațiilor neguvernamentale, precum și al angajatorilor din categoria reglementată de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

De reținut! Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la pct. 1, salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator.

În cazul angajatorilor care aplică măsura de la pct. 1, acordarea de prime sau alte venituri în afară de salariul de bază stabilit prin contract, pentru persoanele care asigură conducerea și/sau administrarea societăților, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, în condițiile prevăzute la pct. 1, angajatorul nu poate iniția concedieri colective.

Important!

În vederea decontării sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:

  1. copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații;
  2. declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă situația prevăzută la pct. 13 lit. b;
  3. copia acordului încheiat sau, după caz, dovada informării salariaților, acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;
  4. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 58/2021 se modifică în mod corespunzător HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.