Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, armonizată cu noile prevederi ale Codului fiscal

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, armonizată cu noile prevederi ale Codului fiscal

Numărul 47, 12-18 dec. 2017  »  Curier legislativ

G

PUBLICITATE
nul a modificat și completat, prin ordonanță de urgență, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în sensul punerii sale în concordanță cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentării Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în vederea asigurării accesului pacienților la serviciile de sănătate.

Potrivit actului normativ, toate categoriile de persoane fizice care, în prezent, sunt asigurate cu plata contribuției de asigurări sociale de sănătate din bugetul de stat și din alte surse bugetare, vor beneficia în continuare de calitatea de asigurat. Noile prevederi armonizează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu prevederile Codului fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 și stabilesc modalitatea de finanțare a contribuțiilor de sănătate pentru persoanele fizice asigurate prin plata contribuțiilor de sănătate de către stat.

Executivul reamintește că, potrivit prevederilor din Codul fiscal, pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției de sănătate  a fost eliminată obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate din sarcina bugetului de stat, a angajatorului sau a fondului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale constituit în condițiile legii, precum și a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

De asemenea, noul act are în vedere instituirea cadrului legal pentru a asigura sumele necesare Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în vederea furnizării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altor servicii la care au dreptul asigurații. Concret, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile FNUASS se  completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat. Măsura are scopul să asigure dreptul la sănătate al asiguraților în sistemul public de sănătate.

De asemenea, actul normativ cuprinde reglementări necesare pentru  ca persoanele asigurate să poată să facă dovada calității de asigurat chiar și în situația în care nu au primit cardul național de sănătate sau nu se regăsesc în sistemul informatic unic integrat (SIUI). Astfel,  în cazuri speciale, adeverința de asigurat este document justificativ.

„Cardul de sănătate este un document personal, netransmisibil, iar validarea cu cardul de sănătate a serviciilor medicale reprezintă acordul implicit al asiguraților pentru plata acestor servicii din fondul de sănătate. Pe de altă parte, utilizarea fără drept a cardului de sănătate de către furnizorii de servicii în scopul raportării și validării unor servicii (medicale/medicamente/dispozitive medicale) constituie acum infracțiune și se pedepsește conform legii (art. 327 din Codul penal – falsul privind identitatea)”, precizează Executivul, într-un comunicat.

Totodată, a fost reglementat cadrul legal pentru stabilirea pachetului de servicii medicale furnizate  de asigurările voluntare de sănătate. Sunt clarificate, astfel, situațiile în care asigurătorii acordă servicii medicale incluse în pachetul de bază care se decontează din bugetul FNUASS.

*

Guvernul menționează că, începând cu  anul 2018, se vor adăuga persoanelor asigurate fără plata contribuției – copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani elevi sau studenți, tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, persoanele coasigurate, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale etc. – și următoarele categorii de persoane pentru care plata contribuției se făcea până acum din alte surse bugetare:

▪ persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

▪ persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în concediu pentru creșterea copilului potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în concediu pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪ persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privativă de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

▪ persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;

▪ persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea acestei instituții, care nu au venituri, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;

▪ persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

▪ persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;

▪ persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;

▪ personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.