Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 48, 11-17 dec. 2018  »  Curier legislativ

CECCAR

<

PUBLICITATE
class="sectiune-articol">Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.716 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 937/06.11.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 noiembrie 2018, administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.

A fost necesară astfel modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.610/2016, stabilindu-se competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii în sarcina administraţiilor județene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum şi în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.359 din 18 octombrie 2018 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 939/07.11.2018

Ordinul prevede că se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 941/07.11.2018

Potrivit prezentei legi, un angajator român va trebui să îi asigure angajatului străin cu normă întreagă cel puțin salariul minim brut. Până la apariţia acestei legi, angajatorul trebuia să îi asigure cel puțin câștigul salarial mediu brut. Pentru angajații înalt calificați, salariul va fi de minimum două ori câștigul salarial mediu brut.

Astfel, textul de lege prevede că străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 942/07.11.2018

Prin acest act normativ au fost completate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la metoda de amortizare a imobilizărilor corporale

Conform OMFP nr. 1.802/2014, alegerea metodei de amortizare reprezintă politică contabilă, în timp ce potrivit OMFP nr. 2.844/2016 metoda de amortizare se încadrează la estimări contabile.

Ordinul curent reglementează ca şi în baza dispoziţiilor OMFP nr. 1.802/2014 metoda de amortizare să fie încadrată la estimări contabile, similar duratei de viaţă utilă a activelor amortizabile. În aceste condiţii, au fost eliminate prevederile care limitau posibilitatea modificării metodei de amortizare la cazul în care aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.

Referitor la entităţile obligate să raporteze informaţii nefinanciare

A fost extinsă aria de aplicabilitate a obligaţiilor de prezentare a informaţiilor nefinanciare asupra tuturor operatorilor economici (nu doar de către entităţile de interes public) care la data bilanţului depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

Referitor la tratamentul contabil al contractelor de leasing

Ordinul introduce prevederi rezultate din noul standard IFRS 16 Contracte de leasing. Ca urmare, acestea se vor aplica doar entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Dispoziţiile nou-introduse se referă la modul de înregistrare contabilă a activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing, precum şi a activelor-suport preluate în leasing, conturile specifice contractelor de leasing şi funcţiunea contabilă a acestora.

Prevederile ordinului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite excepţii, care se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2018.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.761 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 943/08.11.2018

Conform ordinului, operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună, până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului președintelui ANAF nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordinului președintelui ANAF nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Atestatele deținute de operatorii economici înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și ale celor înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, care depun cerere de autorizare în termenul menționat anterior, rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Atestatele deținute de operatorii economici înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și ale celor înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, care au depus cerere de autorizare până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.