MAT: Proiectul de OG privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, în consultare publică

MAT: Proiectul de OG privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, în consultare publică

Telex » Știri 20 mai 2022  

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că legislația națională aplicabilă privind autorizarea funcționării unei reprezentanțe străine în România este în vigoare încă din anul 1990 și necesită a fi actualizată pentru a reflecta realitatea economică și digitală actuală. Totodată, actuala procedură de autorizare prezintă un grad ridicat al poverii administraive și nu permite interacționarea complet digitală dintre solicitant și autoritatea competentă pentru autorizare.

Prin proiect, se propun, în esență: ajustarea procedurilor împovărătoare de înregistrare și de funcționare a reprezentanțelor străine în România; simplificarea procedurii de înregistrare, prelungire și modificare a autorizațiilor de funcționare a reprezentanțelor străine în România; digitalizarea procedurii de deschidere, prelungire și modificare a autorizațiilor de funcționare a reprezentanțelor străine precum și de radiere din evidențele MAT; transparentizarea evidenței reprezentanțelor străine autorizate în România de MAT.

Proiectul prevede, între altele, că autorizațiile de funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de MAT, prin intermediul unei platforme digitale, pentru o durată de minimum un an, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea reprezentanței pentru minimum un an fiscal sau pe o perioadă egală cu anii fiscali pentru care a fost plătită taxa de timbru. Societățile și organizațiile economice străine reprezentate răspund, în condițiile legii, pentru actele și activitatea reprezentanțelor lor în România.

Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare a unei reprezentanțe se completează electronic prin intermediul platformei dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și va cuprinde următoarele informații: a) sediul social al entității străine; b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societății sau organizației economice străine solicitante; c) durata de funcționare a reprezentanței; d) șeful de reprezentanță; e) sediul reprezentanței. 

La cererea de înregistrare se vor anexa următoarele documente: a) documentul cu semnătură electronică calificată sau avansată, emis de autoritatea competentă din țara în care își are sediul societatea sau organizația economică străină, care să confirme existența sa legală, obiectul de activitate și capitalul social și o traducere autorizată a acestui document; b) actul constitutiv cu semnătură electronică sau alte acte doveditoare privind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației și o traducere autorizată a acestuia; c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz; d) dovada plații taxei de autorizare eliberate de autoritatea fiscală; e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare; f) un contract de spațiu încheiat pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de autorizare pentru care a fost plătită taxa. Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii, emite autorizația de funcționare sau, motivat, respinge înregistrarea prin intermediul platformei electronice.  Prin autorizația de funcționare se vor stabili datele de identificare a firmei străine, obiectul de activitate al reprezentanței, șeful de reprezentanță, durata valabilității autorizației, condițiile de exercitare a activității și sediul reprezentanței.

Reprezentanța efectuează în numele societății sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare. Reprezentanța nu desfășoară activități economice în nume propriu. Reprezentanțele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România. 

În situația în care apreciază necesar soluționării cererii, MAT, prin intermediul platformei, va solicita deponentului completarea cererii cu informațiile și documentele necesare autorizării. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data declarării complete a cererii de autorizare.

Autorizația de funcționare poate fi retrasă de MAT, înainte de expirarea valabilității, la solicitarea unei autorități a statului român cu atribuții în domeiile de mai jos, pentru următoarele motive: încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind spălarea banilor și finanțarea terorismului; nerespectarea condițiilor prevăzute de certificatul de înregistrare; nerespectarea obligațiilor fiscale.  

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.