MEAT: Proiectul Ghidului de plată aferent programului „Constructplus”, în consultare publică

MEAT: Proiectul Ghidului de plată aferent programului „Constructplus”, în consultare publică

Telex » Știri 15 aprilie, 14:26  

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat în transparență decizională proiectul Ghidului de plată pentru instituirea schemei de ajutor de stat pentru Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții – „CONSTRUCTPLUS”. În cuprinsul Ghidului se regăsesc informațiile privind modul de completare a documentelor ce urmează a fi depuse în vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar în temeiul schemei de ajutor de stat instituită în baza Programului Constructplus, aprobat și finanțat prin OUG nr. 68/2023, aprobată prin Legea nr. 39/2024, precum și toate condițiile care trebuie îndeplinite în vederea efectuării plății ajutorului de stat; de asemenea, informațiile se găsesc și pe site-ul MEAT, la adresa: http://www.economie.qov.ro.

MEAT pune la dispoziția beneficiarilor de ajutor de stat adresa electronică aiutordestat@economie.qov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate în cel mai scurt timp, în cazul în care nu sunt deja tratate în conținutul acestui Ghid și pe site-ul menționat.

În vederea plății ajutorului de stat, beneficiarul trebuie să parcurgă următoarele etape: să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data încheierii Acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată Cererii de acord pentru finanțare și în anexa la Acordul pentru finanțare; să facă dovada cofinanțării în termen de maximum 6 luni de la data încheierii Acordului de finanțare, cu respectarea celor asumate în documentația anexată Cererii de acord pentru finanțare și potrivit Acordului pentru finanțare; să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției, conform Acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției inițiale, respectiv investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice, după caz; să transmită la MEAT în termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției prima Cerere de plată a ajutorului de stat și Formularul de decont, însoțite de documente justificative menționate în prezentul Ghid.

În cadrul Cererii de plată se prezintă doar documentele emise pentru cheltuielile eligibile, aferente perioadei de realizare a investiției, așa cum a fost aprobată în cadrul Acordului pentru finanțare.

Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform Acordului pentru finanțare și a celor asumate în documentația anexată Cererii de acord pentru finanțare. Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost. Toate cheltuielile realizate și prezentate spre rambursare trebuie să fie în legătură cu obiectul investiției; în caz contrar, acestea nu sunt eligibile. 

Prima cerere de plată se transmite la MEAT în termen de maximum 6 luni de la data demarării investiției. Anual, beneficiarul poate solicita maximum 4 Cereri de plată. O nouă Cerere de plată poate fi solicitată doar dacă cererea anterioară a fost aprobată.

Cererea de plată finală se transmite până la data de 31 decembrie 2028. Cererile de plată transmise ulterior termenului de 31 decembrie 2028 se restituie beneficiarului.

Plata ajutorului de stat se efectuează către beneficiari în perioada 2024-2029, conform cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiari în baza Acordurilor pentru finanțare.

MEAT soluționează Cererea de plată după: analizarea conformității documentelor justificative anexate Cererii de plată și a eligibilității activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; ▪ verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.