MF intenționează să prelungească la 60 de zile lucrătoare termenul legal de analiză a cererilor de acord pentru finanțarea investițiilor cu impact major în economie

MF intenționează să prelungească la 60 de zile lucrătoare termenul legal de analiză a cererilor de acord pentru finanțarea investițiilor cu impact major în economie

Telex » Știri 15 noiembrie 2021  

Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de HG privind modificarea HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, prelungirea termenului legal de analiză a cererilor de acord pentru aceste finanțări.

După cum se știe, MF derulează o schemă de ajutor de stat instituită prin HG nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiții în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieței interne, cât și competitive la export. Susținerea investițiilor are în vedere atât dezvoltarea capacității productive a economiei naționale, cât și creșterea contribuțiilor întreprinderilor finanțate prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat al statului, precum și la bugetele locale. Aceste avantaje justifică efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care măsura de sprijin financiar le implică.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, bugetul mediu anual fiind de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro. Perioada de derulare a schemei este 2014-2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, respectiv 2015-2028 pentru plata ajutorului de stat. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile conform hărții regionale autorizate de Comisia Europeană.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale și necorporale, precum și cheltuielile privind închirierea construcțiilor, aferente investiției inițiale. Ajutorul de stat se plătește după efectuarea totală sau parțială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanțare.

Plata ajutorului de stat se efectuează după realizarea verificării la fața locului a realizării investiției.

În acest context, după cum se menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, inițiatorii consideră că „este necesară prelungirea termenului legal de analiză, având în vedere numărul mare de cereri depuse, ceea ce a condus la creșterea accentuată a volumului de activitate aferentă administrării schemelor de ajutor de stat (analiza dosarelor aferente cererilor și întocmirea documentației privind soluționarea acestora). Această creștere depășește capacitatea fizică a personalului de a analiza și soluționa un număr suplimentar de dosare. De exemplu: la data de 11 octombrie 2021, la nivelul Direcției Generale Ajutor de Stat se află în analiză 47 de cereri pentru finanțare. La capacitatea actuală administrativă, aceasta presupune o durată medie de analiză și întocmire a documentației aferente soluționării de cca. 2,5 zile pentru fiecare dosar. Acest fapt poate conduce la materializarea riscului de administrare ineficientă a schemei de ajutor de stat și implicit la blocarea procesului de soluționare a cererilor depuse. De exemplu: emiterea unor soluții greșite ca urmare a termenului insuficient de analiză, depășirea termenului legal de analiză, apariția unor erori materiale în cuprinsul documentelor emise de Direcția Generală Ajutor de Stat”.

Astfel, în vederea asigurării soluționării cererilor de acord pentru finanțare în mod eficient, MF propune, prin acest proiect, prelungirea termenului legal de analiză a acestora, de la 30 de zile lucrătoare, la 60 de zile lucrătoare. Potrivit proiectului, aceste prevederi ar urma să se aplice și pentru cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.