MF va modifica Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

MF va modifica Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Numărul 27-28, 28 iul. - 10 aug. 2021  »  Curier legislativ

Se are în vedere, între altele, mărirea plafoanelor ajutoarelor de stat acordate entităților eligibile

PUBLICITATE
Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA. Documentul – publicat pe site-ul instituției – a fost eșlaborat în contextul modificărilor aduse prin OUG nr.67/2021, fiind necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a  modificărilor aduse prin Ordonanță,  precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului. Astfel, prin proiect se propun următoarele:

modificarea criteriului prevăzut la articolul 1, pct.iii) de la lit.a) a alineatului (1), în sensul determinării necesarului de lichiditate care poate include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, față de situația reglementată anterior, respectiv 18 luni pentru toate categoriile de întreprinderi;

modificarea termenului de transmitere a formularelor de raportare de către bănci până la data de 15 ale lunii curente, pentru luna anterioară, pentru raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, în loc de data de 7 ale lunii prevăzută în cadrul art. 1 alin. (9) din HG nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, întrucât lunar există un număr foarte mare de dosare de solicitare garanții de stat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și a Subprogramului AGRO IMM INVEST;

acomodarea la nivelul normelor a dispozițiilor din OUG nr.67/2021 care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2021, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării Programului și data de 31 decembrie 2022;

mărirea plafoanelor ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, inclusiv componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, astfel: 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar;

reglementarea posibilității ca instituțiile de credit înscrise în Program să poată beneficia de plafon de garantare  în situația în care în anul precedent au avut plafon de garantare, dar nu au emis garanții;

clarificarea unor aspecte legate de codurile CAEN aferente domeniilor neeligibile în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și renumerotarea corespunzătoare a articolului 10 din HG nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare;

reformularea art. 16, alin (2) din HG nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea situației în care există solicitări de prelungire a valabilității garanției de stat, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției; astfel, se propune ca acestea să fie soluționate în baza unui act adițional la contractul de garantare, acest tip de prelungire nefiind condiționată de existența plafonului de garantare pentru anul în curs;

la Art.II s-au introdus prevederi tranzitorii, care reglementează modalitatea de aplicare a dispozițiilor acestei HG în cazul solicitărilor de acordare a creditelor garantate depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 cărora li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.