MFP lansează în dezbatere publică proiectul privind modificarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

MFP lansează în dezbatere publică proiectul privind modificarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru dezbatere publică, Proiectul de Ordin privind aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, potrivit art.147 alin. (17) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a  Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se reglementează prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului  muncii și protecției sociale  și ministrului sănătății.

Potrivit inițiatorilor proiectului, necesitatea elaborării proiectului de ordin comun se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlamentul României și de Guvernul României, în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV-2, precum și a celor din domeniul legislației fiscale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare a acestuia. „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de CNPP, CNAS,  ANOFM și ANPIS”, se precizează în Referatul de aprobare.

Prevederile ordinului vizează modificarea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate în temeiul următoarelor acte normative în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020: Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspânirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială; OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență; OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale; OUG nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; precum și de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Inițiatorii proiectului subliniază că, urmare a intrării în vigoare a actelor normative amintite, au fost efectuate următoarele modificări:

● eliminarea casetelor referitoare la veniturile lunare realizate de persoanele fizice în baza  contractului individual de muncă, sub nivelul salariului minim brut pe țară, pentru care contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate s-a datorat de către angajator în numele angajatului la o bază de calcul echivalentă cu salariul minim brut pe țară;

● eliminarea casetelor în care se evidențiează facilitățile din domeniul construcțiilor care au fost necesare numai pentru declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna iulie 2019, de către persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct.5 din Codul fiscal, conform OUG nr. 114/2018 și a OUG nr. 43/2019;

● introducerea unor noi casete în Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile  B și C în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 19/2020 cu modificările și completările ulterioare, respectiv introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat” din Anexa nr. 4 a formularului, a  unor  noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

  1. salariat care  beneficiară de indemnizația  prevăzută de  Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare,  pentru care se acordă un tratament fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor;
  2. salariat care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XI alin. (1)  din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal;
  3. salariat care beneficiază de indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată de angajator din fondul de salarii pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la articolele menționate mai sus din Codul fiscal;
  4. persoană fizică ce desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care nu datorează contribuții sociale obligatorii;
  5. membru cooperator, salariat în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV din OUG 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, dar pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor din salarii și asimilate salariilor prevăzut la art. 78 din Codul fiscal;
  6. persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul de stat;
  7. persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care  beneficiază de indemnizația  prevăzută la art. XV alin. (3) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, compensatorie, suportată de plătitorul de venit.

● introducerea în secțiunea E3 a formularului a unui număr de 6 noi câmpuri cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar pentru tipurile de asigurați noi untroduse;

● introducerea în secțiunea E3 a formularului a unui câmp, pentru declararea stimulentului de risc acordat cadrelor medicale, în baza OUG nr. 43/2020.

● modificări de natură tehnică ce constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

„Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin  privind procedura de aplicare a prevederilor art. 147 alin. (1)  din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, precizează inițiatorii proiectului de act normativ.

Proiectul de Ordin și Referatul de aprobare pot fi consultate pe site-ul MFP, la secțiunea Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.