MFP propune modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

MFP propune modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Numărul 47, 12-18 dec. 2017  »  Curier legislativ

PUBLICITATE
s="titlu-negru">Este vizată, printre altele, reincriminarea penală a nevirării la buget, de către angajatori, a impozitelor și contribuțiilor reținute la sursă

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pentru consultare, pe site-ul instituției, un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului, demersul are la bază „necesitatea reformării sistemelor sociale publice din România în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceștia, cât și de către angajați”. Inițiatorul proiectului a avut în vedere, printre altele, „necesitatea punerii în acord a cadrului legal privind incriminarea ca fapte de evaziune fiscală a celor constând în încălcarea obligațiilor de plată la bugetul general consolidat a sumelor reținute/încasate de persoanele obligate potrivit legii, cu Decizia Curții Constituționale nr. 363 din 7 mai 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”.

Astfel, potrivit proiectului, art. 6 al Legii nr. 241/200 (cu modificările ulterioare), se va modifica și va avea următorul cuprins: „(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. (2) Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”

De asemenea, tentativa acestor fapte se pedepsește.

Anexa la proiectul de Ordonanță de urgență prezintă impozitele și contribuțiile care intră sub incidența art. 6:

▪ Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română;

▪ Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;

▪ Impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor;

▪ Impozitul pe veniturile din arendă;

▪ Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi;

▪ Impozit pe veniturile sub formă de dividende;

▪ Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii;

▪ Impozitul pe veniturile din pensii;

▪ Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc;

▪ Impozitul pe veniturile din alte surse;

▪ Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal;

▪ Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal;

▪ Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II;

▪ Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor;

▪ Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor;

▪ Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un rezident;

▪ Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

▪ Impozitul pe veniturile din redevențe obținute de un nerezident, primite de la un rezident;

▪ Impozitul pe veniturile din redevențe obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

▪ Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un rezident;

▪ Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

▪ Impozitul pe venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România obținute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

▪ Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, obținute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

▪ Impozitul pe venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

▪ Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obținute de un nerezident, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport;

▪ Impozitul pe  venituri din profesii independente desfășurate în România, obținute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare – în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

▪ Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obținute de un nerezident;

▪ Impozitul pe veniturile din dividende obținute de un nerezident, primite de la un rezident;

▪ Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie;

▪ Impozitul pe venituri obținute de un nerezident, la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câștigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal;

▪ Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române;

▪ Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și documentele însoțitoare pot fi consultate pe site-ul MFP, secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.