Ministerul Economiei propune procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile, depuse pe cale administrativă la OSIM

Ministerul Economiei propune procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile, depuse pe cale administrativă la OSIM

Numărul 44, 9-15 nov. 2022  »  Direct de la sursă

Procedura trebuie să fie operațională începând cu data de 14 ianuarie 2023

Ministerul Economiei a publicat în transparență decizională un Proiect de OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, act normative care va reglementa o procedură administrativă eficientă, transparentă și rapidă, pentru soluționarea cererilor de anulare și decădere privind mărcile, depuse pe cale administrativă la OSIM, aceasta fiind o alternativă ușor accesibilă titularilor de mărci pentru a-și apăra drepturile conferite prin înregistrare. Proiectul de act normativ asigură, totodată, armonizarea legislației naționale cu cea europeană în domeniu.

PUBLICITATE
În România protecția mărcilor este asigurată în temeiul Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. Legea reglementează atât procedura de examinare și înregistrare a mărcilor, cât și drepturile și mijloacele de apărare ale solicitanților și titularilor drepturilor protejate. Dispozițiile art. 57 lit. b) din legea nr. 84/1998 prevăd posibilitatea depunerii cererilor de anulare și decădere privind mărcile și pe cale administrativă la OSIM. Aceste dispoziții intră în vigoare începând data de 14 ianuarie 2023, potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

În actuala formă a legii nu este reglementată procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile care vor putea fi depuse și direct la OSIM începând cu data de 14 ianuarie 2023.

În acest context, proiectul de act normativ introduce un capitol nou care conține reglementări procedurale specifice privind procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile formulate la OSIM, în conformitate cu prevederile art. 57 lit. b) și art. 61 din Legea nr. 84/1998. Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG, s-a avut în vedere faptul că cererile de anulare sau decădere vizează valabilitatea drepturilor obținute prin înregistrare, astfel încât soluționarea acestora nu se poate efectua decât cu respectarea principiului contradictorialității, a dreptului la apărare și cu ascultarea părților. De asemenea, în cauzele de anulare sau decădere trebuie luați în considerare o serie de factori specifici care privesc realitățile din piață, cum ar fi: circuite de distribuție a produselor, modalitatea de comercializare a acestora, gradul de atenție și percepția consumatorilor etc., care se stabiliesc de la caz la caz pe baza probelor furnizate de părți. În acest context, normele introduse prin noul proiect asigură soluționarea cererilor de anulare și decădere în cadrul unei proceduri apropiate celei de judecată reglementată de Codul de procedură civilă, procedură care este facultativă și nu implică taxe. În lipsa unor incidente procedurale, soluționarea unei cereri de anulare sau decădere la nivelul OSIM se poate efectua în cel mult 6 luni de la depunerea cererii.

„Se creează astfel cadrul procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrative rapide și eficiente la nivelul OSIM pentru soluționarea cererilor privind anularea înregistrării mărcii și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă în acord cu prevederile art. 45 alin. (1) al Directivei (UE) nr.2015/2436. Această procedură trebuie să fie operațională începând cu data de 14 ianuarie 2023”, menționează inițiatorii proiectului.  

De asemenea, experiența practică dobândită în urma desfășurării procedurii de examinare a mărcilor a revelat necesitatea clarificării dispozițiilor referitoare la situația existenței unor motive justificate pentru neutilizarea mărcii anterioare în procedura de opoziție, precum și la perioada depunerii cererii de reînnoire a mărcii, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea unei interpretări și aplicări neunitare a normelor care privesc aceste situații.

În egală măsură, este necesară clarificarea dispozițiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, republicată, astfel încât să se asigure o concordanță deplină cu prevederile art. 30 alin. (2) din Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. În acest sens, prezenta ordonanță introduce mențiunea expresă că în situația unei mărci colective constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, regulamentul de utilizare a mărcii colective autorizează persoanele ale căror produse sau servicii provin din zona respectivă să folosească marca colectivă.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.