Ministerul Finanțelor propune modificarea reglementărilor contabile

Ministerul Finanțelor propune modificarea reglementărilor contabile

Telex » Știri 3 septembrie 2021  

Reglementările contabile aplicabile operatorilor economici vor fi modificate de Ministerul Finanțelor (MF). Pe site-ul ministerului a fost publicat un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților care își desfășoară activitatea în România, precum și a reglementărilor conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, acestea din urmă fiind aplicate de societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Modificările propuse de reprezentanții ministerului vizează, printre altele, unele clarificări referitoare la tratamentul contabil aplicabil beneficiilor acordate angajaților atât direct de către entitatea raportoare, cât și de către societatea-mamă a entității raportoare sau de o altă societate din grup, și declarația nefinanciară întocmită de entități.

PUBLICITATE
Astfel, prin proiectul de ordin se menționează expres faptul că dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului. Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de act normativ, în actualele reglementări nu este tratat expres cazul în care astfel de tranzacții intra-grup presupun angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii pe care angajații le primesc direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.

Propunerile ministerului se referă și la primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic. Sub aspectul primelor situații financiare anuale întocmite de aceste entități, actualele reglementări cuprind mențiuni exprese doar în ceea ce privește entitățile care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, nu și în ceea ce privește entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic. Astfel, pentru primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, „proiectul precizează data la care se referă primele situații financiare anuale întocmite de entitățile menționate mai sus, respectiv 31 decembrie 2021”, se menționează în documentul citat.

În ceea ce privește declarația nefinanciară întocmită de entități potrivit cerințelor cuprinse în reglementările contabile aplicabile, conform legislației în vigoare, societățile-mamă întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate. Acestea trebuie să conțină și informații nefinanciare și referitoare la diversitate. O entitate care este filială este scutită de la obligația menționată dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementările contabile.

Proiectul propune o clarificare în acest sens, respectiv scutirea unei filiale de la obligația de a prezenta informații nefinanciare se aplică atunci când aceasta este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Introducerea acestei prevederi explicite vine ca urmare a unei recomandări din Raportul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială pentru sprijinirea finanțării verzi, potrivit căreia se consideră necesară „comunicarea explicită către piață a faptului că entitățile înregistrate în România a căror societate-mamă întocmește declarația nefinanciară, dar care nu raportează după reglementările contabile din România, nu sunt scutite de la întocmirea declarației nefinanciare în România”.

Propunerile MF vizează și completarea informațiilor care trebuie raportate de entități prin intermediul declarației nefinanciare cu cele prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. În funcție de natura informațiilor prezentate, acestea se vor raporta potrivit cerințelor art. 27 ale aceluiași regulament.

Informațiile prevăzute la art. 8 din regulamentul citat se referă la modul și măsura în care activitățile întreprinderii sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului; proporția din cifra de afaceri obținută din produse sau servicii asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului și proporția din cheltuielile de capital, respectiv din cheltuielile de exploatare legate de active sau procese asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.

Potrivit proiectului de ordin, propunerile ar urma să se aplice începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor referitoare la informațiile nefinanciare ce trebuie raportate,  pentru care sunt înaintate următoarele date:

a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 (este vorba despre informațiile referitoare la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice; și

b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c) - f) din același regulament (utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; tranziția către o economie circulară; prevenirea și controlul poluării; protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor).

Proiectul normativ și referatul de aprobare ce îl însoțește pot fi consultate pe site-ul MF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.