MMPS a lansat în consultare publică Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027

MMPS a lansat în consultare publică Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027

Telex » Știri 23 decembrie 2020  

<

PUBLICITATE
ng>Obiectivul general este reducerea, până în 2027, cu minimum 10%  față de 2020, a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de HG pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 şi a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027. Potrivit iniţiatorilor, „Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 reflectă progresele obținute prin implementarea strategiei anterioare în domeniu, Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, contribuie la îmbunătățirea aspectelor deficitare încă persistente și marchează un moment de cotitură în gândirea strategică națională, promovând un nou model de guvernanță în domeniu bazat pe intensificarea solidarității, a cooperării constructive și a responsabilității comune a tuturor actorilor angajați în demersul de asigurare a coeziunii și progresului social și pentru care colaborarea public-privat reprezintă un element-cheie”.

Obiectivul general este reducerea cu cel puțin 10%, față de anul 2020, a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, până în anul 2027. De asemenea, Strategia abordează măsurile de combatere a sărăciei, dreptul la asistență socială, accesul la servicii de interes public general, oportunitatea de participare socială și economică a grupurilor vulnerabile, din perspectiva respectării drepturilor omului.

Potrivit Notei de fundamentare, primul obiectiv strategic vizează asigurarea unui trai decent pentru toți și combaterea situațiilor tranzitorii de sărăcie a resurselor pentru ca acestea să nu se transforme în probleme structurale de sărăcie și excluziune socială. Asigurarea dreptului la asistență socială minimă a locuitorilor din fiecare unitate administrativ-teritorială, participarea socială și economică a grupurilor vulnerabile, creșterea acceslui acestor persoanene la servicii de interes public general, prevenirea polarizării sociale, responsabilitatea socială a întreprinderilor, dezvoltarea parteneriatelor public-public și public-privat în combaterea sărăciei și excluziunii sociale reprezintă direcții de acțiune pentru atingerea acestor obiective.

▪ Al doilea obiectiv are în vedere investițiile sociale, intervenții directe asupra principalelor cauze de transmitere a sărăciei pe mai multe generații.

▪ Al treilea obiectiv strategic are în vedere modernizarea sistemului de protecție socială.

▪ Al patrulea obiectiv strategic are în vedere îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea acestor măsuri.

Strategia este adaptată cadrului de referință european și internațional. Aceasta este în acord cu obiectivele naționale asumate pentru implementarea Strategiei Europa 2020 (prin Programul Național de Reformă) și a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (transpusă în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030), cu recomandările rezultate în cadrul procesului Semestrului European în domeniul sărăciei și excluziunii sociale, aliniindu-se deopotrivă principiilor și drepturilor înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale care vizează egalitate de șanse și acces pe piața forței de muncă, condiții de muncă echitabile, protecție și incluziune socială. Această corespondență permite totodată încadrarea obiectivelor Strategiei în obiectivele de politică de la nivel european, în cadrul cărora vor fi susținute investițiile din fonduri europene nerambursabile, în perioada de programare 2021 – 2027.

Instituțiile responsabile de implementarea măsurilor prevăzute Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2021-2027 raportează anual Ministerului Muncii și Protecției Sociale stadiul implementării Strategiei pe baza indicatorilor prevăzuți la acesta precum și a Indicatorilor Naționali de Incluziune Socială.

Proiectul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 şi al Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 pot fi consultate pe site-ul MMPS, aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.