MMPS a publicat, pentru consultare, Procedura de autorizare a unităților protejate

MMPS a publicat, pentru consultare, Procedura de autorizare a unităților protejate

Telex » Știri 18 septembrie 2020  

Ministerul Muncii și protecției Sociale (MMPS) a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, proiect publicat pe site-ul instituției, pentru consultare. Procedura stabilește modalitatea de autorizare și funcționare a unităților protejate pe baza autorizației eliberate în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29 și art. 81 alin. (1) și (2) din actul normativ menționat, și anume:

să fie operator economic cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III înseamnă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;

să fie secție, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, din cadrul unei instituții publice sau din cadrul unei organizații fără scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților secției, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III înseamnă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților din secție, atelier sau structură.

să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III în situația în care: i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii; ii) este persoană fizică autorizată; iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

Autorizațiile eliberate au valabilitate de 3 ani. Autorizația își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispozițiile legale referitoare la autorizarea unităților protejate. Eliberarea unei noi autorizații ori de câte ori situația o impune, atrage după sine încetarea valabilității autorizației deținute.

La expirarea termenului de valabilitate a Autorizației, entitatea interesată reia procesul de autorizare.

Potrivit procedurii, unitatea protejată autorizată are obligația ca, până la data de 31 ianuarie a anului în curs, să prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent. Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a Autorității.

Suspendarea autorizației se poate face în următoarele situații:
a) în caz de neprezentare a raportului de activitate;
b) la propunerea organelor competente să verifice respectarea condițiilor de autorizare.

Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.

Retragerea autorizației se poate face în următoarele situații:

a) nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea ca unitate protejată, constatate de structura de specialitate, în urma analizării raportului de activitate; b) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate; c) nerespectarea prevederilor art. 3; d) nerespectarea prevederilor art. 4, constatată în urma analizei, de către structura de specialitate, a documentelor; e) la propunerea organelor competente, ca urmare a nerespectării condițiilor de autorizare și de funcționare; f) la cerere.

Retragerea autorizației presupune radierea unității protejate din Registrul unităților protejate.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin, unitățile protejate autorizate în baza Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010, cu modificările și completările ulterioare vor completa dosarul conform art. 4, în vederea emiterii unei noi autorizații.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.