Modelul Convenției privind implementarea Programului IMM FACTOR și reglementările privind comisionul de risc și comisionul de administrare aferente programului, publicate în Monitorul Oficial

Modelul Convenției privind implementarea Programului IMM FACTOR și reglementările privind comisionul de risc și comisionul de administrare aferente programului, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 27 mai 2021  

În Monitorul Oficial nr. 548 din 27 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 593/2021 al ministrului Finanțelor privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea "Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2021.

Conform OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, IMM-urile care contractează finanțări de tip factoring în cadrul Programului beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a valorii rezultate din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzii aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii aferente sumelor avansate de finanțator beneficiarului se suportă în procent de 50% de către Ministerul Finanțelor, pe o perioadă de 8 luni, calculată de la data acordării finanțării de instituția finanțatoare.

După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanțatorului dobânda datorată. Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, aplicat la valoarea garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile facilități de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea contractată inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Nivelul comisionului de risc se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.

Comisionul de administrare este datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de FNGCIMM și este virat de finanțator. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile facilități de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea de tip factoring, suma reprezentând comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului și este virată de finanțator pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată și este calculat la valoarea garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.