Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

Telex » Știri 12 ianuarie, 13:39  

Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 27/12.01.2024, OPANAF nr. 2079/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, a fost reglementată obligația de declarare și de plată a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății în sarcina persoanelor juridice române, fie în calitate de deținători ai autorizației de punere pe piață a medicamentelor, fie în calitate de reprezentanți legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu erau persoane juridice române.

Prin art.III pct.3 din OUG nr.88/2023 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, s-a reglementat că pot avea calitatea de reprezentant legal și dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European.

Ca urmare, obligațiile declarative și de plată ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care își desemnează un reprezentant legal, revin, fie persoanelor juridice române, fie dezmembrămintelor fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European. Dezmembrămintele fără personalitate juridică pot fi, conform art.44 din Legea societăților nr.31/1990, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare.

Întrucât societățile care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale UE sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European pot fi atât contribuabili nerezidenți care nu sunt prezenți în România, cât și contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente, este necesară completarea formularelor de înregistrare fiscală utilizate de ambele categorii de contribuabili.

Potrivit art.16 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Întrucât actuala formulare a secțiunii utilizate pentru exprimarea opțiunii, cuprinsă în declarațiile de înregistrare fiscală, a condus la interpretări eronate din partea unor contribuabili, ANAF a considerat necesară reformularea acesteia, pentru mai multă claritate.

În acest context, prin noul Ordin publicat astăzi în Monitorul Oficial, au fost modificate unele formulare de înregistrare fiscală aprobate prin OPANAF nr.1699/2021, după cum urmează:

  1. Formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică" (010) și formularul “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România” (016): reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.
  2. Formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (013): reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea sau înregistrarea, după caz, a reprezentanțelor contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu două noi obligații declarative: impozit pe reprezentanță și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
  3. Formularul "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România" (015): completarea secțiunii E “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu o nouă obligație declarativă: contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
  4. Formularul “Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale” (700); întrucât acest formular se utilizează pentru declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, de către toate categoriile de contribuabili este necesară: completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea reprezentanțelor de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” a capitolului V “Date privind secțiunile completate” cu o nouă obligație declarativă, impozit pe reprezentanță.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.