Modificări la formularul 208

Modificări la formularul 208

Numărul 7, 21-27 feb. 2024  »  Direct de la sursă

În Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2024 a fost publicat OPANAF nr. 253/2024 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația cuprinde informații privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitului pe venit, potrivit legii. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ANAF reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.115/2023 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal care au vizat obligațiile declarative ale notarilor publici în ceea ce privește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel,  pentru tranzacțiile realizate începând cu 1 ianuarie 2024, notarii publici au obligația depunerii lunare a declarației informative prevăzută la art.113 din Codul fiscal (formular 208), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

De asemenea, a fost reglementată obligația completării în declarația menționată a informației referitoare la numărul cadastral al proprietății imobiliare înstrăinate.

Prin HG nr.1336/2023 au fost modificate și completate normele metodologice date în aplicarea dispozițiilor art.111 din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. Astfel, prin actul normativ menționat au fost reglementate o serie de aspecte privind modalitatea de stabilire a bazei de calcul a impozitului la transferul dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia (la transmiterea nudei proprietăți sau a dezmembrămintelor, la transferul mai multor proprietăți imobiliare printr-un singur act juridic etc.).

În acest context, prin OPANAF nr. 253/2024 se modifică formularul 208 prin: includerea în conținutul formularului a informației referitoare la numărul cadastral al proprietății imobiliare înstrăinate; înlocuirea sintagmei “Venit impozabil” cu sintagma “Baza de calcul a impozitului” în vederea actualizării terminologiei utilizate cu dispozițiile legale în vigoare.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.