Modificări la formularul „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”

Modificări la formularul „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”

Telex » Știri 12 decembrie 2023  

Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 1115/2023, OPANAF nr. 1.930/2023 privind modificarea OPANAF nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la OPANAF nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în vederea clarificării unor termeni și utilizării unei terminologii unitare, s-au înlocuit, în tot cuprinsul  OPANAF nr. 420/2023 și în anexele la acesta, sintagmele „conducătorul structurii de inspecție fiscală” și, respectiv, „conducătorul activității de inspecție fiscală” cu sintagma „conducătorul organului de inspecție fiscală”.

PUBLICITATE
De asemenea, în vederea clarificării și utilizării unei terminologii unitare, a fost modificat primul alineat al punctului 5 și literele a), c) și f) de la punctul 5, precum și punctul 7 din Anexa Nr. 2 – Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului "Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală" la OPANAF  Nr. 420/2023, astfel:

 „5. În vederea emiterii notificării, organul de inspecție fiscală efectuează următoarele activități:

a) conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare nominalizează persoana/persoanele care procedează la întocmirea notificării pentru un anumit contribuabil/plătitor, în baza analizelor de risc primite de la structura de specialitate și/sau în baza analizelor proprii efectuate de organul de inspecție fiscală;

(…)

c) proiectul notificării se avizează de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și se aprobă de conducătorul organului de inspecție fiscală;

(….)

f) persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor analiza, după caz, informațiile primite de la contribuabil în legătură cu modalitatea de conformare ca urmare a notificării și va/vor propune, printr-un referat motivat, inițierea sau neinițierea acțiunii de inspecție fiscală sau a verificării documentare la contribuabilul/plătitorul notificat, după expirarea perioadei prevăzute de lege pentru conformare ca urmare a notificării.

(….)

  1. Notificările editate pe suport hârtie se emit în două exemplare, din care exemplarul 1, semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi comunicat contribuabilului/plătitorului, iar exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru întocmire, avizat de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și aprobat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi arhivat în cadrul organului fiscal la dosarul fiscal al contribuabilului.”.

Modificarea de la punctul 5 lit.f) introduce – pe lângă inițierea sau neinițierea unei acțiuni de inspecție fiscală ca urmare informațiilor primite de la contribuabil în urma notificării – și posibilitatea inițierii sau neinițierii unei verificări documentare.  

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.