Modificări la Legea privind dialogul social și la Codul Muncii

Modificări la Legea privind dialogul social și la Codul Muncii

Telex » Știri 25 mai 2023  

S-au avut în vedere flexibilizarea și încurajarea negocierilor colective la nivel de sector de activitate

Executivul a adus o serie de modificări și completări legislației privind dialogul social - Legea nr. 367/2022 și Codului Muncii -  Legea nr. 53/2003, printr-o OUG care armonizează acest cadru legislativ și care flexibilizează și încurajează negocierile colective la nivel de sector de activitate. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), au fost, astfel, reglementate și definite mai clar părțile care inițiază și participă la negocierea colectivă sectorială, la fiecare nivel de negociere, unitate, grup de unități, sectorial și național, atât pentru mediul public, cât și pentru mediul privat.

„Decizia a fost luată pentru a putea fi duse la îndeplinire Recomandările de țară primite din partea Comisiei Europene în perioada 2016-2022, cele ale Organizației Internaționale a Muncii din 2015, 2018, 2022 și dispozițiile prevăzute prin Programul Național de Redresare și Reziliență și pentru a elimina orice alte lacune legislative care pot genera efecte negative la nivel economic pe piața muncii”, precizează MMSS.

Printre modificările și completările aduse Legii nr. 367/2022 de noua ordonanță de urgență se regăsesc:

introducerea, în cadrul denumirii generice de organizație sindicală, a uniunii sindicale teritoriale, alături de sindicat, federația sindicală și confederația sindicală, care se constituie pe baza dreptului de liberă asociere a lucrătorilor, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice și sportive, dar și pentru apărarea drepturilor lor individuale și colective, prevăzute în contractele colective și individuale de muncă, acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, convențiile colective de muncă, precum și în legislația națională, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;

redefinirea noțiunii de sectoare de negociere colectivă, ca fiind sectoarele economiei naționale în care partenerii sociali convin să negocieze colectiv și care se stabilesc de către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social; acestea se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și nu prin hotărâre a Guvernului, cum era prevăzut până acum;

completarea noțiunii de depozitar al contractului/acordului colectiv de muncă, acesta fiind autoritatea publică competentă să înregistreze atât contractele, cât și acordurile colective de muncă, respectiv Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS);

întărirea capacității de control a Inspecției Muncii, prin depunerea în instanță, de către organizațiile sindicale și patronale, a dovezii emise de inspectoratul teritorial de muncă, pentru acceptarea dosarului de reprezentativitate la judecătorie;

clarificarea unor proceduri privind dosarul de reprezentativitate la nivel de grup de unități și sector de negociere colectivă, pentru întărirea capacității de control a MMSS, și pentru a putea răspunde solicitărilor de cuantificare a unor indicatori privind dialogul social, pentru corelarea cu indicatorii prevăzuți în Programul Operațional Educație și Ocupare, cât și solicitărilor diverselor entități ale Comisiei Europene;

acordarea dreptului confederațiilor de a participa la negocierea sectorială, în baza mandatului primit din partea federației membre și în interesul membrilor pe care acestea îi reprezintă, confederația urmând să notifice, în acest sens, lista cu unitățile în care au membrii pe care îi reprezintă în negocierea colectivă;

introducerea prevederii ca toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel național să conțină clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de IMM-uri, definite conform Legii  dialogului social nr. 346/2004, pentru a se asigura o protecție extinsă a capitalului românesc, format preponderent din IMM-uri.

Noul act normativ mai conține prevederi care modifică și completează Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, printre care:

stabilirea expresă a competenței materiale a tribunalelor de a judeca în primă instanță toate tipurile de conflicte individuale și colective de muncă; totodată, se reglementează termenele de apel;

obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 10 salariați, față de mai puțin de 21, cât era prevăzut până acum.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.