Modificări la Normele de aplicare a programelor de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”

Modificări la Normele de aplicare a programelor de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”

Telex » Știri 18 septembrie 2023  

În Monitorul Oficial nr. 835 din 15 septembrie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 2.533/20.740/2023 al ministrului Finanțelor și al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, a modelului Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare, aprobate prin Ordinul comun nr. 2.534/20.809/2022. Potrivit noului act normativ, Normele de aplicare a celor două programe reglementează modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, în cazul programului «StudentInvest», respectiv modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei în cazul programului «FamilyStart». Prin venitul net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului.

PUBLICITATE
MFTES va aloca pentru anul 2023, prin ordin de ministru, un fond maximal pentru un număr de 6.300 de beneficiari în cadrul programului «StudentInvest», respectiv un fond maximal pentru un număr de 4.200 de beneficiari în cadrul programului «FamilyStart»; fondul maximal se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul MFTES.

Pentru anul 2023, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), respectiv art. 3 alin. (2) din OUG nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, este de 250 milioane lei, în cazul programului «StudentInvest», respectiv 250 milioane lei, în cazul programului «FamilyStart».

Pentru anul 2023, în vederea acordării de garanții în cadrul programelor de garantare «StudentInvest», respectiv «FamilyStart», după caz, la solicitarea finanțatorilor participanți în cadrul programului, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual, Fondul Român de Contragarantare (FRC) formulează propuneri de alocare a plafoanelor de garantare, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.

Valoarea și durata creditului se stabilesc de finanțator în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile programelor prevăzute de art. 1-4 din OUG nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, și de prezentele norme; valoarea maximă a creditului este de 75.000 lei în cazul programului „StudentInvest” și de 150.000 lei în cazul programului „FamilyStart”.

Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil. Persoanele solicitante nu pot deține calitatea de beneficiari în cadrul ambelor programe.

Creditul acordat în cadrul programelor nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul programelor. Prin excepție de la această prevedere, în cadrul programului „FamilyStart”, creditele care sunt acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziția/construcția unei locuințe pot fi utilizate și pentru rambursarea anticipată parțială sau integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale.

Conform noului act normativ, criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului "StudentInvest" prevăd că aceștia sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți la data solicitării creditului și până la 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului "FamilyStart", actul normativ prevede că aceștia  sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoane care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei.

În privința caracteristicilor creditului, noul Ordin prevede că, în cazul programului „StudentInvest”, are valoare maximă de 75.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate. În cazul programului „FamilyStart”, creditul are valoare maximă de 150.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei.

(Copyright foto: Freepik.com)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.