Modificări la Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020

Modificări la Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020

Telex » Știri 26 iunie 2021  

În Monitorul Oficial nr. 628 din 25 iunie 2021 a fost publicată HG nr. 677/2021 privind modificarea HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Actul normativ reglementează modificarea procedurii de acordare a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din OUG nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv modificarea art.1, art. 2 și art. 5, precum și abrogarea art. 7 din HG nr. 719/2020, cu completările ulterioare.

Principalele reglementări, așa cum sunt ele menționate de inițiatori în Nota de fundamentare, sunt:

pentru decontarea indemnizației prevăzute la art 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora au sediul social, iar cererea trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanța de urgență;

în situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, angajatorul depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, în format electronic, copii după toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin.(3) din ordonanța de urgență, precum și copii după comunicările acestora către salariat;

în situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care documentele transmise sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora angajatorii au sediul social, solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare;

pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin.(1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizată în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității;

pentru indemnizația prevăzută de art. 3 din OUG nr.132/2020, profesioniști, având în vedere modificarea expresiei „reducerea activității” cu expresia „reducerea timpului de muncă”, precum și completarea categoriilor de beneficiari, se reglementează modalitatea de aplicare a reducerii timpului de muncă, respectiv:

- în cazul profesioniștilor reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare și a persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reducerea timpului de muncă se stabilește prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare realizate din anul anterior stării de urgență/alertă/ asediu, indiferent de valoarea acesteia. Prin excepție, pentru persoanele care nu au realizat venituri în anul 2019, reducerea timpului de muncă se stabilește ca fiind reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit, în anul 2020;

- în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.

abrogarea art. 7 având în vedere că intervalul de timp stabilit pentru aplicarea măsurilor de la art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență nu mai este conform cu noul interval de aplicare a măsurilor instituit prin Legea nr. 282/2020, respectiv pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.

De asemenea, HG nr. 677/2021 prevede că modelele documentelor necesare decontării indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) și la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se vor stabili prin ordine ale ministrului muncii și protecției sociale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.