Modificări privind înscrierile în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Numărul 37, 13-19 decembrie 2016  »  Curier legislativ

Guvernul a adoptat o serie de modificări privind procedurile de efectuare a înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), sistem ce funcționează din decembrie 2000, în scopul eficientizării sistemului de publicitate mobiliară. În acest sens, Executivul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea OG nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Printre aspectele ce vor fi reglementate prin proiectul de lege se numără:

➔ Instituirea verificării concordanței dintre datele înscrise în formular și cele cuprinse în actul juridic care stă la baza înscrierii în arhivă (verificarea unor hotărâri judecătorești de anulare a actelor juridice înscrise în arhivă sau de încetare a executării unui bun ipotecat ori de anulare a preluării bunului ipotecat în contul creanței, verificarea proceselor-verbale/ordonanțelor emise de organele judiciare prin care au fost luate măsuri asigurătorii în cursul procesului penal etc). „Măsura a fost luată date fiind complexitatea acestui sistem, precum și diversitatea operațiunilor ce vor fi înscrise în arhivă. La data începerii funcționării Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare – decembrie 2000 –, aceasta era un sistem de publicitate și de asigurare a priorității garanțiilor reale (ipotecilor) mobiliare. Pe parcursul celor aproximativ 15 ani de funcționare, rolul acestui sistem de publicitate mobiliară a fost reevaluat, devenind mult mai complex. Noile modificări legislative au extins sfera operațiunilor juridice, a drepturilor, a actelor și faptelor juridice supuse publicității prin înscrierea în arhivă, care devine un mijloc de asigurare a opozabilității ipotecilor mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute de lege. În acest context, date fiind complexitatea acestui sistem, precum și diversitatea operațiunilor ce vor fi înscrise în arhivă, a apărut necesitatea verificării anumitor acte juridice ce stau la baza anumitor înscrieri în arhivă”, se precizează într-un comunicat al Guvernului.

➔ În practică au apărut dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a art. 2393 din Codul civil referitor la ipoteca pe bunurile mobile vândute de un profesionist în desfășurarea activității sale obișnuite. Pentru o implementare mai clară, proiectul limitează aplicarea art. 2393 în cazul bunurilor mobile care sunt supuse unei anumite proceduri de înmatriculare/înregistrare (de exemplu, autovehicule) și pentru care se poate verifica în mod facil existența unei ipoteci înscrise în AEGRM (prin căutarea efectuată după număr de șasiu sau după seria motorului). Prin urmare, în cazul actelor de dispoziție efectuate cu privire la autovehicule, chiar dacă actele de dispoziție sunt realizate în cursul obișnuit al activității unei întreprinderi, dacă aceste bunuri sunt grevate de un drept de ipotecă, dreptul de ipotecă nu se va stinge. De asemenea, cel care vinde autovehicule în cursul obișnuit al activității sale este obligat să remită cumpărătorului o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la arhivă, obținută de la un operator autorizat/agent autorizat, care să cuprindă informații cu privire la autovehiculele înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligații de către vânzător îl îndreptățește pe cumpărător să solicite daune-interese.

➔ Reglementarea răspunderii contravenționale a operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora – reglementarea regimului sancționator contravențional pentru faptele săvârșite de operatori/agenți în legătură cu activitatea de înscriere în arhivă, regim juridic aplicabil atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice (prin stabilirea faptelor ilicite, a sancțiunilor contravenționale principale și complementare, a procedurii de sancționare etc.). Necesitatea reglementării unei răspunderi mai grave, respectiv răspunderea administrativ-contravențională, se impune atât ca urmare a evoluției activității Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, în sensul extinderii sferei operațiunilor juridice înscrise, complexității și diversității acestora, cât și a constatărilor efectuate de Autoritatea de Supraveghere cu privire la creșterea tendinței operatorilor de încălcare a dispozițiilor legale specifice activității de operare în arhivă, care pune în pericol buna desfășurare a acesteia.

➔ Proiectul prevede scutirea de la plata taxelor datorate statului a înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a măsurilor asigurătorii dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului, spre dezbatere și adoptare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.