Modificările la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicate în Monitorul Oficial

Modificările la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 octombrie 2020  

În Monitorul Oficial nr. 950 din 15 octombrie 2020 a fost publicată HG nr. 863/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin HG nr. 42/2017. Actul normativ prevede, între altele, ca în primele 30 zile de la începutul anului școlar, elevii, cu excepția celor la care unitatea de învățământ va scrie „an terminal” în dreptul anului școlar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior. În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV 2 în contextul pandemiei generate de acesta, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi se poate face și în baza unei adeverințe care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original și a unui act de identitate pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale certificatul de naștere în copie sau original.

La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai legitimația de călătorie/ abonametul lunar și carnetul de elev, iar ceilalți elevi vor prezenta legitimația de călătorie/abonamentul lunar, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale certificatul de naștere în copie sau original.

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, elevii pot prezenta fie carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, fie adeverința care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale certificatul de naștere în copie sau original.

În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute de reglementările în vigoare, fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie/abonament și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.

În ceea ce-i privește pe studenți, legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și online/automate de vânzare legitimații de călătorie, fie în baza confirmării calității de student transmisă online operatorilor de transport feroviari de către instituțiile de învățământ superior a căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

Confirmarea/validarea calității de student, beneficiar de gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, cât și a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs care conține obligatoriu fotografia posesorului și CNP, respectiv seria și numărul pașaportului.

De la data începerii anului universitar și până la 31 octombrie, inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie „an terminal” în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru gratuitate la transport vizată pentru anul universitar anterior.

La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie achiziționată de la operatorul de transport și legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs.

Prin excepție, în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ superior transmisă online care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.

În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute de legislație, fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior, la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără  legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar.

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV 2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea inclusiv în format electronic a unei adeverințe emisă pentru anul universitar în curs, în condițiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată și transmisă online operatorului de transport feroviar de către instituția de învățământ superior, a căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate conform prevederilor legale. Acest document emis cu caracter temporar înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a vizei pe legitimatie.

Potrivit actului normativ, elevii din învățământul obligatoriu, profesional inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului calendaristic.

Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art. 205 alin. (21) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul.

Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului universitar.

Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului și a cărții de identitate pentru elevii peste 14 ani sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. Pentru elevii claselor pregătitoare, eliberarea abonamentului lunar gratuit se face în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie sau a cărții de identitate, în original sau copie, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, pe suport de hârtie sau electronic. În primele 30 zile de la începerea anului școlar, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi, se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior.

Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% și gratuite pentru studenți se face în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport. De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie, inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie „an terminal” în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru gratuitate la transport pentru eliberarea titlurilor de transport pentru studenți se va accepta legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar anterior.

Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de transport cu metroul. Dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maximum 4 abonamente săptămânale sau maximum 3 cartele cu 10 călătorii sau maximum 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.