Noi prevederi privind administrarea și monitorizarea contribuabililor mijlocii

Noi prevederi privind administrarea și monitorizarea contribuabililor mijlocii

Numărul 17, 9-15 mai 2017  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, printr-un act normativ emis recent. Noile prevederi sunt corelate cu criteriile și regulile specifice de selecție a contribuabililor mijlocii, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3.610/2016, și cu modificările aduse Codului de procedură fiscală, așa cum am precizat într-un articol publicat anterior în CECCAR Business Magazine.

Procedura citată, cuprinsă în Ordinul președintelui ANAF nr. 1.024/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 321/04.05.2017, conține prevederi referitoare, printre altele, la procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor mijlocii, administrarea grupului fiscal unic, obligațiile declarative ale acestei categorii de contribuabili, soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii și comunicarea acestora de către organele fiscale competente, procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii.

Totodată, noile prevederi stabilesc și procedura de control fiscal la contribuabilii mijlocii, activitatea de soluționare a contestațiilor, procedura de îndrumare și asistență pentru acești contribuabili, de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare acordate acestora, de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare. Este prevăzută, de asemenea, și procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii.

Cu privire la administrarea grupului fiscal unic, prevederi nou-introduse față de vechea procedură, OPANAF nr. 1.024/2017 stabilește că pentru preluarea în administrare de către organele fiscale competente a contribuabililor care îndeplinesc criteriul grupului fiscal unic – criteriu specific de selecție a contribuabililor mijlocii sau pentru predarea spre administrare a contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriul grupului fiscal unic sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile privind transmiterea evidențelor fiscale și a dosarelor fiscale prevăzute în Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic.

Potrivit ordinului amintit, contribuabilii mijlocii depun declarații fiscale la organul fiscal central competent. În cazul contribuabililor mijlocii care au înființate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariații care își desfășoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se face la administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, competente în administrarea acestora. Declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalitățile de declarare prevăzute de lege.

Referitor la comunicarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii, noua procedură prevede că transmiterea acestora se face de către organele fiscale centrale competente în administrarea contribuabililor mijlocii astfel:
  • la domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu ori împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a documentelor;
  • prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la cererea contribuabilului;
  • la sediul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau al Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului.

Ordinul nr. 1.024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.