Noi prevederi privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Noi prevederi privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Numărul 18, 10-16 mai 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Prezentăm, în cele ce urmează, prevederile Ordinului nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat recent în Monitorul Oficial (nr. 370 din 2 mai 2023).

Amintim că beneficiază de scutire de impozit pe venit, potrivit art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului finanțelor publice.

Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 abrogă prevederile anterioare, cuprinse în Ordinul nr. 21.813/2022, și aduce unele modificări/completări procedurii de acordare a scutirii de impozit.

Noutăți:

1. Angajații din instituțiile publice, precum și din instituțiile publice locale, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în ordin.

Prevederile anterioare nu făceau referire la angajații din instituțiile publice locale.

2. Pentru personalul de mai sus, postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei, potrivit legii.

3. Evidența distinctă a activităților angajaților care beneficiază de prevederile pct. 1 se realizează lunar, pe perioada în care se desfășoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, în vederea acordării facilității fiscale. Modalitatea în care se evidențiază activitatea desfășurată lunar se stabilește prin act administrativ al conducătorului instituției.

Ce se întâmplă în sectorul privat:

Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 menține (cu excepția unor mici modificări) condițiile de îndeplinit pentru aplicarea scutirii de impozit în domeniul privat.

Astfel, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) posturile pe care sunt angajați corespund celor din lista care cuprinde ocupațiile și activitățile din anexă;

b) postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală;

Ce prevedea ordinul anterior (abrogat): „Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare”.

c) dețin o diplomă de licență obținută în urma finalizării unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;

e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare care reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Atenție! Prevederile Ordinului nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 vor intra în vigoare la 1 iunie 2023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.